Combo Cambridge English IELTS 14 & Cambridge English IELTS 14 – Key and Explanation

Combo Cambridge English IELTS 14 & Cambridge English IELTS 14 – Key and Explanation

Hỗ trợ sử dụng sách: Có
Giá sách in: 350.000đ/combo (2 cuốn)

SKU:

Cam14&KE

Categories

Tags

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sản phẩm

Cambridge English IELTS 14

IELTS Cambridge được xuất bản bởi trường Đại học Cambridge với phiên bản đầu tiên vào năm 1996. Bộ sách cập nhật xu hướng mới nhất của đề thi IELTS, thông thường mỗi năm Đại học Cambridge sẽ phát hành một cuốn sách, đây là cuốn thứ 14.

  • Mỗi cuốn sách sẽ chứa 4 bài test theo độ khó và xu hướng đề thi từng năm.
  • Sau mỗi bài test đề có đáp án và audioscripts ở cuối sách để giúp bạn kiểm tra đáp án cũng như là đo trình độ hiện tại của mình.
  • Mỗi cuốn sách sẽ được cung cấp audio phục vụ cho bài thi Listening
  • Sách cũng cung cấp các bài mẫu Speaking và Writing để bạn tham khảo.

Cambridge English IELTS 14 – Key and Explanation

Cuốn Cambridge English IELTS 14 Key & Explanation cung cấp giải thích chi tiết đáp án cho các đề trong tập 14 Cambridge IELTS.

  • Giải thích đáp án Listening & Reading chi tiết: chỉ ra và giải thích vùng thông tin liên quan tới đáp án; giải thích tại sao chọn đáp án đó từ những thông tin trong bài đọc/nghe.
  • Giải đề Writing (bao gồm cả task 1 và task 2): Phân tích đề bài, lập dàn ý cho bài, bài mẫu tham khảo, từ vựng.
  • Giải đề Speaking Speaking (bao gồm cả 3 part): Câu trả lời mẫu tham khảo, từ vựng.

Đánh giá sản phẩm