combo-ielts-review-vol-6-tong-hop-va-giai-de-thi-that-ielts-writing-and-speaking-2021

Combo IELTS Review Vol 6 - Tổng hợp và Giải đề thi thật IELTS Writing & Speaking 2021

(0)
Tài liệu tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing & Speaking 2021

SKU:

ComboIRVol6

Categories

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

IELTS Review Vol6 là tài liệu được đội ngũ giảng viên luyện thi IELTS tại ZIM Academy biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết về độ khó của đề thi IELTS Writing & Speaking trong cả năm 2021.

IELTS Writing Review Vol 6

Tài liệu tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing thực tế trong năm 2021. Sách cung cấp phương án xử lý các đề thi cụ thể qua việc phân tích đề, lập dàn ý và bài mẫu tham khảo. Nội dung chính:

  • Tổng hợp 53 đề thi thật IELTS Writing trong năm 2021

  • Phân tích đề bài

  • Gợi ý các hướng triển khai ý tưởng và lập dàn bài

  • Bài mẫu tham khảo Band điểm 7+

  • Phân tích các từ vựng hay trong bài

IELTS Speaking Review Vol 6

Tài liệu tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Speaking thực tế trong năm 2021. Nội dung chính:

  • Tổng hợp đề thi IELTS Speaking thực tế trong năm 2021

  • Câu trả lời mẫu band 7+ cho cả 3 phần thi trong bài thi IELTS Speaking

  • Audio câu trả lời mẫu cho phần thi IELTS Speaking Part 1 được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên tại ZIM

  • Phân tích từ vựng hay trong mỗi câu trả lời mẫu.

Đánh giá sản phẩm