combo-sach-in-understanding-ielts

Combo Sách in Understanding IELTS

(24)
Bộ sách Understanding IELTS cung cấp những mảng kiến thức quan trọng về Từ vựng và Ngữ pháp IELTS

SKU:

3997711364033

Categories

Tags

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

Bộ sách Understanding IELTS là bộ sách được viết cung cấp những mảng kiến thức quan trọng về Từ vựng và Ngữ pháp IELTS, giúp bạn chắc nền tảng và chuẩn phương pháp luyện thi IELTS. Bộ sách bao gồm 4 cuốn

  1. Understanding Grammar for IELTS: Writing a sentence - Ngữ pháp trọng điểm, phương pháp viết câu chuẩn và hay.
  2. Understanding Grammar for IELTS: Paragraph and Essay - Phương pháp triển khai đoạn và viết bài IELTS Writing Task 1 và Task 2
  3. Understanding Vocab for IELTS Writing - Từ và cụm từ vựng hiệu quả cho 16 chủ đề IELTS Writing.
  4. Understanding Vocab for IELTS Speaking - Từ và cụm từ vựng hiệu quả cho 16 chủ đề IELTS Speaking.

Đánh giá sản phẩm