Practicing for IELTS (5 Tests) - Vol 1

Practicing for IELTS (5 Tests) - Vol 1

Mỗi tập Practicing for IELTS cung cấp 5 đề thi đầy đủ 4 kỹ năng trong bài thi IELTS mô phỏng độ khó tương đương đề thi thật tại Việt Nam những năm gần đây (2018 – 2019 và đầu 2020).

SKU:

PFI1

Tags

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sản phẩm


Đánh giá sản phẩm