practicing-for-ielts-5-tests-vol-1

Practicing for IELTS (5 Tests) - Vol 1

(1)
Mỗi tập Practicing for IELTS cung cấp 5 đề thi đầy đủ 4 kỹ năng trong bài thi IELTS mô phỏng độ khó tương đương đề thi thật tại Việt Nam những năm gần đây (2018 – 2019 và đầu 2020).

SKU:

PFI1

Tags

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách


Đánh giá sản phẩm