understanding-ielts-writing-logic-va-cau-truc-bai-viet-task-2

Understanding IELTS Writing - Logic và cấu trúc bài viết Task 2

(0)
Phương pháp làm bài IELTS Writin Task 2

SKU:

UW

Tags

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, thí sinh cần phải viết bài luận trên 250 từ và được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí:

• Từ vựng (Lexical resource – LR).

• Mức độ đa dạng và chính xác của ngữ pháp. (Grammatical Range & Accuracy – GRA)

• Sự gắn kết và tính mạch lạc (Coherence and Cohesion – CC.)

• Trả lời yêu cầu đề (Task response – TR).

Như vậy để hoàn thành tốt phần thi này, thí sinh không chỉ cần vốn từ và ngữ pháp tốt (LR – GRA) mà còn cần có kỹ năng tư duy sắc bén để có thể triển khai được luận điểm của mình một cách logic và mạch lạc (TR – CC).

Tuy vậy, nhiều thí sinh có xu hướng tập trung thể hiện vốn từ và khả năng viết câu nhưng lại không chú trọng trau chuốt nội dung của luận

điểm mình đang đưa ra và thường xuyên mắc lỗi tư duy. Những lỗi tư duy này có thể xảy ra ở nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình viết bài, từ việc phân tích đề bài tới việc triển khai đoạn văn, xây dựng lập luận. Điều này là nguyên nhân khiến cho điểm tổng của bài viết khó có thể đạt điểm như kì vọng.

Understanding IELTS Writing sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để thí sinh có thể phân tích chính xác đề bài và phát triển luận điểm một cách thuyết phục thông qua việc phân tích các lỗi tư duy phổ biến. Nội dung chính:

  • Chương I: Phân tích đề bàiXác định trọng tâm đề bài và lựa chọn ý tưởng.
  • Xử lý đề có nhiều yêu cầu.
  • Xử lý đề chứa yếu tố so sánh.
  • Xử lý đề chứa các thông tin mang tính khẳng định tuyệt đối.
  • Chương II: Triển khai luận điểm.Phát triển quan điểm cá nhân xuyên suốt bài viết.
  • Đảm bảo sự phát triển luận điểm trong đoạn.
  • Tránh lỗi sắp xếp ý lộn xộn.
  • Cách đưa ví dụ.
  • Triển khai luận điểm trong bài có yếu tố so sánh.

Đánh giá sản phẩm