understanding-vocab-for-ielts-writing

Understanding Vocab for IELTS Writing – 2nd Edition

(1)
Sách cung cấp từ và cụm từ hay về 16 chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS 2 năm gần đây

SKU:

UVW

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

Từ và cụm từ về 16 chủ đề trong bài thi IELTS

Sách cung cấp từ và cụm từ hay về 16 chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS 2 năm gần đây: Education, Technology, Work, Business, Animals, The environment, Tourism, Culture, Travel, Transport, Personality, Relationships, Decisions, History, Advertising, Government.

Phương pháp học từ và cụm từ dựa trên ngữ cảnh – Context Exploring

Sử dụng từ học thuật trong bài thi IELTS là cần thiết, nhưng để đạt điểm cao và tránh những lỗi kinh điển lạm dụng từ khó thì bạn cần sử dụng từ đúng văn cảnh (Context). Phương pháp Context Exploring giúp người học hiểu và vận dụng từ vựng trong nhiều tình huống khác nhau.

Luyện tập với đề thi IELTS thực tế

Song song với khối lượng bài tập chuyên sâu, sách sưu tầm và chọn lọc những đề thi IELTS Writing và Speaking tại Việt Nam từ năm 2017 đến hiện tại. Đề thi IELTS những năm gần đây đang biến đổi theo xu hướng đào sâu vào những chi tiết của vấn đề và ít nhiều gây khó khăn cho thí sinh khi tìm ý tưởng viết bài.

Đánh giá sản phẩm