Chiến lược làm bài Sentence Completion | IELTS Reading

Trong phần thi kỹ năng Reading của bài thi IELTS, thí sinh cần phải vận dụng kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh qua các dạng bài thi khác nhau. Một trong những dạng bài phổ biến trong IELTS Reading đó chính là dạng bài Sentence Completion (Completing Sentence) – điền vào chỗ trống. Bài đọc sẽ cung cấp thông tin hữu ích về dạng bài, các bước chi tiết và chiến lược làm bài Sentence Completion.
Đào Minh Châu
15/03/2023
chien luoc lam bai sentence completion ielts reading

Keys takeaway:

 1. Sentence Completion là dạng bài phổ biến và không quá khó của IELTS Reading. 1 bài Sentence Completion gồm 3-6 câu hỏi và thí sinh có thể được yêu cầu điền 1-3 từ vào chỗ trống.

 2. Các bước làm bài Sentence Completion:

  • Bước 1: Đọc kỹ đề bài, xác định số từ cần điền

  • Bước 2: Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa đặc biệt là các từ khóa khó thay thế

  • Bước 3: Đoán từ cần điền, tìm Synonyms – từ đồng nghĩa. Cần phải chú ý đến từ khóa trong câu hỏi và từ đồng nghĩa của chúng trong bài đọc vì câu hỏi đã được Paraphrase lại.

  • Bước 4: Áp dụng phương pháp Scanning để định vị đoạn thông tin cần đọc. Scan đoạn văn và tìm vị trí của từ khóa từ đó tìm ra đáp án.

  • Bước 5: Đọc đầy đủ từng câu trong đoạn thông tin đã tìm được và tìm ra đáp án.

 3. Chiến lược làm bài Sentence Completion:

  • Ghi chú yêu cầu của đề

  • Đọc câu hỏi và cố hiểu nghĩa, xác định loại từ của đáp án

  • Gạch chân từ khóa chính để scan trong bài đọc

  • Cố gắng hoàn thành câu hỏi đầu tiên, sẽ dễ dàng hơn vì đáp án xuất hiện theo thứ tự trong bài.

  • Khi tìm thấy từ khóa trong bài đọc, đáp án có thể ở trong những câu của đoạn đó nên cần đọc chi tiết.

  • Khi tìm thấy đáp án cần kiểm tra chính tả, ngữ pháp.

  • Nên đổi sang phần khác khi gặp câu hỏi khó để tiết kiệm thời gian

Sentence Completion là gì?

Dạng bài Sentence Completion (Completing Sentence) là một dạng bài biến thể của Gap Filling. Dạng bài này sẽ đưa ra cho thí sinh một số câu chưa được hoàn thành và yêu cầu thí sinh điền từ chính xác có trong bài đọc vào chỗ trống. Dạng bài này được đánh giá là không quá khó khăn nhưng vẫn cần chú ý về cách tìm thông tin.

Format đề Sentence Completion trong IELTS Reading

Trong phần thi kỹ năng Reading, dạng bài Sentence Completion thường có từ 3 đến 6 câu hỏi. Người đọc cần dựa vào đoạn văn cho trước để tìm từ thích hợp để điền vào. Đáp án có thể là tên riêng hoặc số.

Chỉ dẫn đi kèm có thể là “ONE WORD ONLY” nghĩa là thí sinh chỉ được điền duy nhất 1 từ.

Format đề Sentence Completion trong IELTS Reading“NO MORE THAN TWO WORDS”, chỉ được điền 1 - 2 từ trong đoạn văn. Nếu làm sai chỉ dẫn thí sinh sẽ mất điểm câu hỏi đó.

Format đề Sentence Completion trong IELTS Reading

Các bước làm bài Sentence Completion trong IELTS Reading

Khi gặp dạng bài Sentence Completion, có những bước làm cụ thể mà người đọc có thể áp dụng. Sau khi đọc qua và hiểu được ý chính của bài đọc đã cho, người đọc có thể tham khảo và sử dụng những bước sau đây.

Thí sinh cần nhớ rằng nên đọc tất cả các câu hỏi của từng phần đọc trước khi đọc bài văn. Thí sinh sẽ đánh mất thời gian khi đọc đoạn văn trước mà không biết mình phải cần tìm thông tin gì.

Bước 1: Đọc kỹ đề bài

Thí sinh hãy đọc phần hướng dẫn trước và lưu ý phần in đậm. Đề bài sẽ cho thí sinh biết có bao nhiêu từ thí sinh được viết vào chỗ trống.

Choose ONE WORD ONLY from the text for each answer.

Đề bài yêu cầu chọn DUY NHẤT 1 TỪ trong bài đọc để điền vào chỗ trống.

LƯU Ý: Những từ có dấu gạch nối là 1 từ. Như là những từ time-saving, heart-shape, life-changing…

Bước 2: Đọc câu hỏi và gạch chân từ khóa

Thí sinh hãy đọc câu hỏi của bài và gạch chân vào từ khóa của câu hỏi và lưu ý những từ khóa xung quanh chỗ trống và nhan đề. Lưu ý ưu tiên những từ khóa khó thay thế như số, tên riêng. Ngoài ra, hãy để ý vào bối cảnh của câu hỏi.

Reasons why polar bears should be protected

People think of bears as unintelligent and 8……….

However, this may not be correct. For example:

 • In Tennoji Zoo, a bear has been using a branch as a 9……… .

This allowed him to knock down some 10……… .

 • A wild polar bear worked out a method of reaching a platform where a 11……….was located

 • Polar bears have displayed behaviour such as conscious manipulation of object and activity similar to a 12………. .

Bears may also display emotions. For example:

 • They may make movements suggesting 13……….if disappointed when hunting.

 • They may form relationship with other species.

Trong đó, từ khóa khó thay thế là “Tennoji Zoo” giúp người đọc có thể định vị đoạn thông tin dễ hơn khi làm bài. Người đọc có thể tham khảo thêm về Keyword Technique

Bước 3: Đoán từ cần điền

(8) Trong câu có một tính từ “unintelligent” và từ “and”, đây là cấu trúc song hành nên sau “and” từ cần điền là tính từ

(9) Sau “as a” là danh từ

(10) Sau some là danh từ đếm được hoặc không đếm được

(11) Sau a là danh từ

(12) Sau a là danh từ

(13). Từ cần điền ở ô trống này là danh từ

Lưu ý rằng câu hỏi đã được Paraphrase lại để đánh giá kỹ năng Reading của thí sinh nên hãy xác định những từ đồng nghĩa xuất hiện trong bài đọc.

Sau khi đọc hết các câu hỏi, hãy nghĩ đến những từ đồng nghĩa có thể có trong bài đọc với những từ khóa trong câu hỏi.

Ví dụ:

Think - Perceive

Stupid - Unitelligent

Knock down - Dislodge

Reach - Get to

Conscious – Deliberate

Thí sinh cũng có thể đoán bất kỳ từ nào để điền vào chỗ trống với nội dung phù hợp với câu hỏi.

Bước 4: Áp dụng phương pháp Scanning để định vị đoạn thông tin cần đọc

Để tìm câu trả lời chính xác cho câu hỏi Sentence Completion, người đọc nên áp dụng phương pháp đọc Scanning.

Khi đã xác định được những từ khóa, thông tin cụ thể và dựa theo trí nhớ khi đã đọc bài đọc có sẵn, thí sinh hãy đọc lướt qua thật nhanh để xác định đoạn thông tin có chứa từ khóa.

Hãy lưu ý rằng câu hỏi đều được viết lại theo một cách khác nên hãy luôn chú ý đến câu có chứa từ khóa.

Bước 5: Tìm đáp án trong đoạn thông tin

Sau khi đã xác định được đoạn thông tin có chứa từ khóa đã tìm được, thí sinh hãy đọc đầy đủ các chi tiết của đoạn thông tin đó. Văn bản có thể diễn giải câu hỏi chưa hoàn chỉnh, vì vậy thí sinh cần phải hiểu được nghĩa của câu để tìm thông tin khớp với từ khóa.

Đáp án đúng của bài tập trên:

(8) violent

(9) tool

(10) meat

(11) photographer

(12) game

(13) frustration

 Các bước làm bài Sentence Completion

Chiến lược làm bài

a. Đọc kỹ hướng dẫn của bài và ghi chú xem cần phải điền bao nhiêu từ.

b. Đọc từng câu hỏi của bài Sentence Completion, cố gắng hiểu nghĩa của từng câu.

c. Xác định xem từ đang thiếu là loại từ gì. Đôi lúc thí sinh có thể đoán được câu trả lời chính xác

d. Gạch chân lại từ khóa chính trong câu hỏi để Scan trong bài đọc. Những từ khóa quan trọng có thể là tên riêng, số, ngày tháng hoặc địa điểm.

e. Cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của bài Sentence Completion trước vì đáp án của từng câu luôn theo thứ tự cũng như trong bài đọc. Khi có được đáp án của câu đầu thì việc tìm câu đáp án cho các câu sau cũng sẽ dễ hơn.

f. Khi tìm thấy từ khóa chính trong bài văn thì câu trả lời sẽ nằm ở gần câu có chứa từ đó, thí sinh nên đọc phần đó của đoạn văn để tìm ra đáp án.

g. Nếu đã tìm được đáp án đúng, hãy điền đáp án và kiểm tra ngữ pháp và chính tả.

h. Khi gặp khó khăn trong việc tìm đáp án, thí sinh hãy đoán bừa và chuyển sang phần khác, không nên tốn quá nhiều thời gian cho câu hỏi đó để tránh việc hết giờ và không làm hết bài.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức cung cấp thông tin cần thiết về kiến thức của dạng bài Sentence Completion của bài thi IELTS Reading cũng như cách làm bài hiệu quả. Hy vọng người đọc sẽ cảm thấy bài viết có ích cho quá trình rèn luyện, ôn tập thi IELTS.

Nguồn tham khảo:

"IELTS Reading – Sentence Completion Questions – IELTS Jacky." IELTS Jacky, www.ieltsjacky.com/ielts-reading-sentence-completion.html.

Cullen, Pauline. "Help with IELTS #5: Skimming and Scanning." World of Better Learning | Cambridge University Press, 14 Mar. 2022, www.cambridge.org/elt/blog/2015/02/04/help-ielts-5-skimming-scanning/.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity