IELTS Speaking 2020 Review_Mockup

IELTS Speaking 2020 Review – Tài liệu tổng hợp và giải đề – cung cấp phân tích, bài mẫu, từ vựng, cho đề thi thật IELTS Speaking 2020.

cach-phat-trien-cau-tra-loi-ielts-speaking-part-1-band-4-5-phan-2

Với phần 2 này,  tác giả sẽ áp dụng những kỹ thuật đó vào các câu trả lời mẫu cho ba chủ đề quen thuộc nhất trong bài thi IELTS Speaking Part. Từ đó, người đọc sẽ hình dung được cụ thể cách áp dụng kỹ thuật mở rộng câu trả lời trong bài thi thực tế.

“People” – một chủ đề rất rộng và phổ biến trong IELTS Speaking.Các câu hỏi thuộc chủ đề này thường xuyên xuất hiện trong cả 3 parts

Lịch khai giảng lớp luyện thi IELTS

Trình độ từ cơ bản đến nâng cao. Cập nhật trên toàn hệ thống Hà Nội và Tp.HCM
Xem thêm

Bài viết đưa ra bài mẫu về chủ đề Family & Friends trong IELTS Speaking Part 2 và hướng dẫn người đọc học từ vựng hiệu quả hơn.

Bài viết tổng hợp câu trả lời mẫu cho 10 chủ đề tiếp theo xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking Part 1 năm 2019.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo kèm từ vựng theo chủ đề Describe a good law in your country

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo kèm từ vựng theo chủ đề Describe a book you have recently read.

Lịch thi thử IELTS tháng này

Nhận kết quả ngay sau thi, phần thưởng 1.000.000vnd cho giải nhất
Xem thêm

Tổng hợp câu trả lời mẫu cho đề thi IELTS Speaking Part 1 năm 2019.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo kèm từ vựng theo chủ đề Describe a person who often travels by plane.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo kèm từ vựng theo chủ đề Describe a time when you spent a lot of money on something.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo kèm từ vựng theo chủ đề Describe a prize that you want to win.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo kèm từ vựng theo chủ đề Describe a situation when you celebrated an achievement.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo kèm từ vựng theo chủ đề Describe an experience when you got bored while being with others.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo kèm từ vựng theo chủ đề Describe a time when you taught an older person something new

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo kèm từ vựng theo chủ đề Describe an important technological product you bought

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...