Giải đề IELTS Reading Actual Test Vol 6 Test 2: The Innovation of Grocery Stores

Bộ sách này tổng hợp đề thi IELTS của những năm trước nên người học sẽ có hình dung cụ thể về cấu trúc, các dạng bài và chủ đề thường gặp. Để hỗ trợ quá trình ôn luyện của người học, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đáp án và giải thích chi tiết cho Reading Test 2, Passage 1: The Innovation of Grocery Stores của cuốn IELTS Reading Recent Actual Tests.
Hà Bích Ngọc
25/02/2024
giai de ielts reading actual test vol 6 test 2 the innovation of grocery stores

Đáp án

Question

Đáp án

1

C

2

D

3

C

4

A

5

E

6

a (clerk)

7

front lobby

8

gallery

9

stockroom

10

customers

11

C

12

B

13

C

Đáp án IELTS Recent Actual Tests Vol 6 & giải chi tiết Test 1-6 (Reading & Listening)

Giải thích đáp án đề IELTS Reading Recent Actual Tests, Reading Test 2, Passage 1: The Innovation of Grocery Stores

Questions 1-5

Question 1

 • Đáp án: 1. C

 • Vị trí thông tin: In his newly … their needed groceries. .. ‘Stockroom" where large … staff to enter.

 • Giải thích: Đoạn văn C giới thiệu bố cục mới của cửa hàng tạp hoá, được chia thành 3 khu vực: “a front lobby” (sảnh phía trước được dùng làm lối vào, lối ra cũng như quầy thanh toán ở phía trước), "a sales department” (Bộ phận bán hàng cho phép khách hàng đi dạo quanh lối đi và chọn những món hàng tạp hóa họ cần) và “stockroom" (nơi đặt tủ lạnh lớn bảo quản thực phẩm tươi chỉ nhân viên mới được vào). Vì vậy đáp án là C.

Question 2

 • Đáp án: 2. D

 • Vị trí thông tin: 'It is good for both … Piggly Wiggly cut the fat.

 • Giải thích: Đoạn văn D trích dẫn ý kiến của George T. Haley - giáo sư tại đại học New Haven và giám đốc Trung tâm Cạnh tranh Công nghiệp Quốc tế như là dẫn chứng cho việc chuỗi cửa hàng tạp hoá mới giúp cắt giảm chi phí lao động: “It is good for both the consumer and retailer because it cuts costs” (Chuỗi cửa hàng có lợi cho cả khách hàng và nhà bán lẻ vì nó cắt giảm chi phí)… “The chain stores such as Piggly Wiggly cut the fat” (So với mô hình cũ sử dụng nhiều lao động, chuỗi cửa hàng như Piggly Wiggly cắt giảm những nhân viên không cần thiết). Vì vậy đáp án là D.

Question 3

 • Đáp án: 3. C

 • Vị trí thông tin: In 1902, Saunders moved … the staff to enter.

 • Giải thích: Đoạn C trình bày về cách mà Clarence Saunders thực hiện ý tưởng: Năm 1902, Saunder chuyển tới Memphis để đưa ý tưởng vào thực tế, đó là mở một phức hợp buôn bán hàng hoá (“put his perspective into practice” khớp với “carried out”). Ở cửa hàng mới, anh chia thành 3 phần gồm sảnh trước (a lobby), khu bán hàng (sales department) và khu đông lạnh (stockroom). Vì vậy đáp án là C.

Question 4

 • Đáp án: A

 • Vị trí thông tin: At the very beginning of the 20th century … for the goods later.

 • Giải thích: Đoạn văn A có thông tin miêu tả cách khách hàng đi mua sắm ở những năm đầu thế kỷ 20: “the customers would ask help from the people behind the counters (called clerks) for the items they liked, and then the clerks would wrap the items up” (khách hàng sẽ yêu cầu nhân viên bán hàng lấy những món đồ họ thích, và sau đó nhân viên sẽ gói các món đồ đó lại). “Customers had to ask delivery boys or go in person to send the lists of what they intended to buy to the stores in advance and then went to pay for the goods later” (Để tiết kiệm thời gian, khách hàng phải nhờ người giao hàng hoặc đích thân gửi danh sách đồ mình định mua cho cửa hàng trước rồi mới đến thanh toán tiền hàng sau). Vì vậy đáp án là A.

image-alt

Question 5

 • Đáp án: E

 • Vị trí thông tin: Thanks to the employment … March 1923.

 • Giải thích: Đoạn văn E trình bày thành công về mặt thương mại của chuỗi cửa hàng Clarence Saunders: “Piggly Wiggly sold $100 million (worth $1.3 billion today) in groceries, which made it the third-biggest grocery retailer in the nation” (Piggly Wiggly đã bán được 100 triệu đô la (trị giá 1,3 tỷ USD ngày nay) ở cửa hàng tạp hóa, khiến nó trở thành nhà bán lẻ tạp hóa lớn thứ ba trên toàn quốc). “This chain store experienced company listing on the New York Stock Exchange, with the stocks doubling from late 1922 to March 1923” (chuỗi cửa hàng này đã đưa công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, với số lượng cổ phiếu tăng gấp đôi từ cuối năm 1922 đến tháng 3 năm 1923). Vì vậy đáp án là E.

Question 6-9

Question 6

Đáp án: a clerk

Vị trí thông tin: Born in Virginia … a grocery store.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: Công việc đầu tiên của Clarence Saunders ở cửa hàng tạp hoá

 • Giải thích: Bài đọc cho biết Clarence Saunders bỏ học năm 14 tuổi và làm công việc đầu tiên là nhân viên ở cửa hàng tạp hoá (“work first” khớp với “first job" ở đề bài). Vì vậy đáp án là “a clerk”.

Question 7

Đáp án: front lobby

Vị trí thông tin: A front lobby served … at the front.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: Nơi khách hàng trả tiền mua đồ tại cửa hàng Clarence Saunders

 • Giải thích: Bài đọc cho biết sảnh phía trước đóng vai trò là lối vào, lối ra cũng như quầy thanh toán ở phía trước (“checkouts" khớp với “pay for goods” ở đề bài). Vì vậy đáp án là “front lobby”.

Question 8

Đáp án: gallery

Vị trí thông tin: In the gallery … disturbing them.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: Nơi giám sát khách hàng

 • Giải thích: Bài đọc cho biết trong phòng giám sát phía trên bộ phận bán hàng, người giám sát có thể theo dõi khách hàng mà không làm phiền họ (“monitor" khớp với “under surveillance” ở đề bài). Vì vậy đáp án là “gallery".

Question 9

Đáp án: stockroom

Vị trí thông tin: ‘Stockroom" where … the staff to enter.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: Một khu vực khác trong cửa hàng mà chỉ nhân viên mới được vào

 • Giải thích: Bài đọc miêu tả “stockroom” (phòng lưu trữ), nơi đặt các tủ lạnh lớn để bảo quản thực phẩm tươi sống, là một khu vực khác trong cửa hàng tạp hóa chỉ dành cho nhân viên (“only for the staff to enter” khớp với “only accessible to the internal staff” ở đề bài). Vì vậy đáp án là “stockroom”.

Question 10-13

Question 10

Đáp án: customers

Vị trí thông tin: Quite distinct … by themselves.

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: Người thực hiện phần lớn công việc ở cửa hàng của Clarence Saunders.

 • Giải thích: Khác với những cửa hàng khác, khách hàng ở Piggly Wiggly tự chọn hàng hoá trên giá và trả tiền (“all by themselves” khớp với “much work was done”). Vì vậy đáp án là “customers”.

image-alt

Question 11

Đáp án: C

Vị trí thông tin: Having noticed … whole industry.

Giải thích:

 • Phương án A, B, D: Không đề cập => Không chọn

 • Phương án C: Bài đọc cho biết vì nhận ra sự bất tiện của phương thức mua sắm truyền thống dẫn đến tốn tiền và thời gian (this inconvenient shopping mode could lead to tremendous consumption of time and money), Clarence Saunders đã cách mạng nền công nghiệp (“bring a thorough revolution to the whole industry” khớp với “propel the improvement of grocery stores” ở đề bài) bằng cách đề ra giải pháp để khách hàng tự phục vụ khi đi mua sắm => Chọn đáp án C.

Question 12

Đáp án: B

Vị trí thông tin: Saunders, with great … Memphis, Tennessee.

Giải thích:

 • Phương án A: Cửa hàng Piggly Wiggly đầu tiên toạ lạc tại Memphis, Tennessee, tuy nhiên đề bài không hỏi thông tin về cửa hàng Piggly Wiggly đầu tiên.

 • Phương án B: Bài đọc cho biết Saunders đề xuất sáng kiến để khách hàng tự phục vụ khi đi mua sắm (“let the consumers do self-service in the process of shopping” khớp với “mainly featured in self-service”).

 • Phương án C: Các hàng tạp hoá tự phục vụ tăng nhanh vào thời điểm đó, cho thấy nó rất phổ biến (Piggly Wiggly and this kind of self-service stores soared at that time) => Không chọn

 • Phương án D: Mô hình tự phục vụ của cửa hàng tạp hoá kiểu mới được phát triển với tâm thế lạc quan: Self-service was optimistic for the improvement (“optimistic” trái ngược với “pessimistic”) => Không chọn

image-alt

Question 13

Đáp án: C

Vị trí thông tin: Clarence Saunders died … and lasted permanently.

Giải thích:

 • Phương án A, D: Không đề cập => Không chọn

 • Phương án B: Cửa hàng Piggly Wiggly không chỉ phổ biến tại thời điểm đó mà còn lan rộng và tồn tại vĩnh viễn (spread extensively and lasted permanently) => Không chọn.

 • Phương án C: Bài đọc cho biết di sản mà Clarence Saunders để lại chủ yếu gắn liền với cửa hàng Piggly Wiggly (“mainly symbolised by Piggly Wiggly” khớp với “connected with Piggly Wiggly stores” ở đề bài) => Chọn đáp án C.

Xem tiếp: Giải đề IELTS Reading Actual Test Vol 6 Test 2, Passage 2: The Study of Chimpanzee Culture

Tổng kết

Hy vọng phần đáp án và giải thích chi tiết cho các câu hỏi trong Reading Test 1, Passage 1: The Innovation of Grocery Stores sẽ phần nào hỗ trợ cho quá trình giải đề và ôn tập của người học. Mọi thắc mắc liên quan đến các câu hỏi trong bài nói riêng và kỳ thi IELTS nói chung đều được giải đáp trên diễn đàn ZIM Helper, nên người học có thể để lại lời nhắn ở đây để được phản hồi chi tiết.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833