Looking back - Unit 2 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 26 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Looking back - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 26 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 2.
Lê Minh Khôi
17/07/2023
looking back unit 2 tieng anh 10 global success trang 26 tap 1

Key takeaways

 • Ôn lại các phụ âm /kl/, /pl/, /gr/ và /pr/

 • Ôn lại từ vựng thuộc chủ đề môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường.

 • Ôn lại cách sử dụng của will, be going to và thể bị động

Pronunciation

Listen and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/. Then practise reading the sentences.

1. The professor is proud of the results of our project.

/ðə prəˈfɛsər ɪz praʊd ɒv ðə rɪˈzʌlts ɒv ˈaʊə ˈprɒʤɛkt/Audio icon

2. Grass is growing on the ground.

/ɡrɑːs ɪz ˈɡrəʊɪŋ ɒn ðə ɡraʊnd/Audio icon

3. Those toy planes are made of plastic.

/ðəʊz tɔɪ pleɪnz ɑː meɪd ɒv ˈplæstɪk/Audio icon

4. Click the button to become a member of the club.

/klɪk ðə ˈbʌtᵊn tuː bɪˈkʌm ə ˈmɛmbər ɒv ðə klʌb/Audio icon

Vocabulary

Complete the sentences. Use the words and phrases in the box.

1. More people adopt a(n) _____ because it is good for the environment.

 • Đáp án: green lifestyle

 • Giải thích: vị trí ô cần điền cần một danh từ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng có thêm nhiều người chọn theo gì đó vì nó tốt cho môi trường. Vậy có thể suy ra từ cần điền vào chỗ trống là “green lifestyle”-lối sống xanh.

2. You should cut down on electricity usage to reduce your _____.

 • Đáp án: carbon footprint

 • Giải thích: vị trí ô cần điền cần một danh từ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng bạn nên giảm sử dụng điện để làm giảm bớt thứ gì đó. Vậy có thể suy ra từ cần điền vào chỗ trống là “carbon footprint”-dấu chân Các-bon. 

3. Many modern houses today are built from _____ materials.

 • Đáp án: eco-friendly

 • Giải thích: vị trí ô cần điền cần một tính từ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng nhiều ngôi nhà hiện đại ngày nay được xây dựng từ vật liệu như thế nào đó. Vậy có thể suy ra từ cần điền vào chỗ trống là “eco-friendly”-thân thiện với môi trường.

4. Modern household _____  make housework much easier.

 • Đáp án: appliances

 • Giải thích: vị trí ô cần điền cần một danh từ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng cái gì đó hiện đại trong nhà giúp việc nhà dễ dàng hơn nhiều. Vậy có thể suy ra từ cần điền vào chỗ trống là “appliances”-các thiết bị.

Grammar

Choose the best answers.

1. Wind energy is used / use to produce electricity.

 • Đáp án: is used

 • Giải thích: câu diễn đạt ý nghĩa rằng năng lượng gió được sử dụng để sản xuất ra điện (đây là câu bị động ở thì hiện tại đơn).

2. More trees are planted / plant around the school.

 • Đáp án: are planted

 • Giải thích: câu diễn đạt ý nghĩa rằng nhiều cây xanh được trồng hơn xung quanh trường (đây là câu bị động ở thì hiện tại đơn).

3. I'm sure you are going to pass / will pass your driving test.Don't worry.

 • Đáp án: will pass

 • Giải thích: câu trên diễn tả dự đoán dựa vào những gì người nói tin ở tương lai nên sẽ dùng “will”. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng tôi chắc chắn bạn sẽ đậu kì thi lái xe, đừng lo lắng.

4. - Mai has won the first prize in the speaking contest.

    - Really? I will / am going to phone her to give her my congratulations.

 • Đáp án: will

 • Giải thích: câu trên diễn tả ý định tại thời điểm nói nên sẽ dùng “will”. Câu thứ nhất diễn đạt ý nghĩa rằng Mai đã đạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện. Câu còn lại là tớ sẽ gọi điện chúc mừng cậu ấy.

5. My parents have made their holiday plans.They will travel / are going to travel to the south of the country. 

 • Đáp án: are going to travel

 • Giải thích: câu trên diễn tả kế hoạch đã được định sẵn trước thời điểm nói nên sẽ dùng “be going to”. Vì “they” là chủ ngữ số nhiều nên động từ TOBE là “are”. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng bố mẹ tôi đã lên kế hoạch cho kì nghỉ, họ dự định đi du lịch phía nam của đất nước.

6. Do you hear the thunder? It is going to rain / will rain heavily.

 • Đáp án: is going to rain

 • Giải thích: câu trên diễn tả dự đoán có cơ sở nên sẽ dùng “be going to”. Vì “It” là chủ ngữ số ít nên động từ TOBE là “is”. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng bạn có nghe tiếng sấm không, trời sắp mưa to rồi.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Project.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 2: Looking back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu