Writing - Unit 2 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 25 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Writing - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 25 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 2.
Lê Minh Khôi
19/07/2023
writing unit 2 tieng anh 10 global success trang 25 tap 1

1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results.

1. Cleaning up regularly (e.g.organising clean-up activities at weekends) (dọn vệ sinh thường xuyên, ví dụ tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh vào cuối tuần)

Expected result: c. This keeps the environment clean and makes it safe for everyone (việc này giữ cho môi trường sạch sẽ và an toàn cho mọi người).

2. Planting more trees(e.g encouraging students to plant trees or flowers in their school) (trồng nhiều cây hơn, ví dụ khuyến khích học sinh trồng cây hoặc hoa trong trường)

Expected result: a. This reduces CO2 and makes the air clean (việc này làm giảm khí CO2 và làm cho không khí trong lành).

3. Setting up more rubbish bins (e.g. putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations) (đặt nhiều thùng rác hơn, ví dụ đặt nhiều thùng rác hơn ở nơi công cộng như công viên hay trạm xe buýt)

Expected result: b. This makes waste collection easier (việc này giúp thu gom rác thải dễ dàng hơn).

2. Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment. Fill in the blanks with the words and phrases from the box.

There are three things we can do to improve the environment in our school. (1) First, we should clean up areas regularly. 

(2) For example , we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone.

(3) In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Giải thích: ở vị trí số 1, tác giả liệt kê ra biện pháp đầu tiên để cải thiện môi trường trong trường học (dọn vệ sinh các khu vực thường xuyên) nên từ cần điền là “First”-đầu tiên. Vị trí số 2 là cho ví dụ cụ thể (tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh vào cuối tuần) nên cụm từ cần điền là “For example”-ví dụ như. Vị trí số 3 là đưa ra kết luận (chúng ta có thể cải thiện môi trường trong trường học bằng nhiều cách và thậm chí những hành động nhỏ có thể tạo nên sự biệt lớn) nên cụm từ cần điền là “In conclusion”-tóm lại.

3. Add two more suggestions to improve the environment in your school to complete the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you.

Gợi ý câu trả lời:

Second, we should set up more rubbish bins. For instance, we can put more rubbish bins at  the school gate, in front of each building or in the schoolyard because this makes waste collection easier. In addition, we need to plant more trees. For example, we can encourage students to plant trees and flowers in our school, which reduces CO2 and makes the air clean.

(Dịch:

Thứ hai, chúng ta nên đặt nhiều thùng rác hơn. Ví dụ, chúng ta có thể đặt nhiều thùng rác hơn ở cổng trường, trước mỗi tòa nhà hoặc trong sân trường vì việc này giúp thu gom rác thải dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng ta cần trồng thêm nhiều cây xanh. Ví dụ, chúng ta có thể khuyến khích học sinh trồng cây và trồng hoa trong trường, điều này làm giảm khí CO2 và làm cho không khí trong lành.)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Communication and culture / CLIL.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 2: Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833