Project - Unit 4 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 51 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Project - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 51 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 4.
ZIM Academy
22/07/2023
project unit 4 tieng anh 10 global success trang 51 tap 1

Work in groups. Find information about a volunteer project in your community. Present your findings to the class. 

Your presentation should include:

 • What is the volunteer project about?

 • What are the aims of the project?

 • Where is it carried out?

 • Who takes part in the project?

 • What are the main activities of the project?

 • Who will benefit from the project?

Bài thuyết trình mẫu: 

In our community, there is a volunteer project called "Clean and Green". 

The volunteer project aims to promote environmental awareness and cleanliness in our community. 

The project is carried out in various locations throughout our community, including parks, streets, and public spaces. 

Anyone from our community can take part in the project. It is open to people of all ages, including students, adults, and senior citizens. 

The main activities of the project include organizing regular clean-up drives, planting trees and flowers, and educating the community about waste management and recycling. 

The project will benefit the entire community as it helps to create a cleaner and greener environment. It also fosters a sense of community pride and responsibility towards maintaining a clean and sustainable neighborhood. 

By participating in "Clean and Green", we can contribute to a healthier and more beautiful community for everyone to enjoy.

(Dịch:

Trong cộng đồng của chúng tôi, có một dự án tình nguyện tên là "Sạch và Xanh".

Dự án tình nguyện nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và sự sạch sẽ trong cộng đồng của chúng ta.

Dự án được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau trong cộng đồng của chúng ta, bao gồm công viên, đường phố và không gian công cộng.

Bất cứ ai từ cộng đồng của chúng tôi có thể tham gia vào dự án. Nó mở cửa cho mọi người ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả sinh viên, người lớn và người già.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm tổ chức các đợt dọn dẹp định kỳ, trồng cây và hoa, đồng thời giáo dục cộng đồng về quản lý và tái chế chất thải.

Dự án sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng vì nó giúp tạo ra một môi trường xanh và sạch hơn. Nó cũng nuôi dưỡng ý thức tự hào cộng đồng và trách nhiệm đối với việc duy trì một khu phố sạch sẽ và bền vững.

Bằng cách tham gia "Sạch và Xanh", chúng ta có thể góp phần tạo nên một cộng đồng lành mạnh và tươi đẹp hơn cho mọi người cùng hưởng.)

Now I can … 

 • pronounce two-syllable words with the same spelling with correct stress.

 • understand and use words and phrases related to community development.

 • understand and use adjective suffixes: -ed vs. -ing: -ful vs. -less.

 • use the past simple and the past continuous with when and while.

 • read for main ideas and specific information in a text about a volunteer club.

 • talk about the benefits of volunteering activities.

 • listen for specific information in an announcement for volunteers.

 • write an application letter for volunteer work.

 • express feelings.

 • identify factual information about the Save the Children organisation and its activities to help Viet Nam.

 • do research on a volunteer project in my community and give a group presentation about it.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Getting Started.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 4: Project. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833