Speaking - Unit 5 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 56 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Speaking - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 56 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 5.
Lê Minh Khôi
10/08/2023
speaking unit 5 tieng anh 10 global success trang 56 tap 1

1. Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to help you.

Gợi ý câu trả lời:

  1. The Internet allows us to communicate over long distances. (Internet cho phép chúng ta giao tiếp ở một khoảng cách xa)

  2. People use e-readers to store and read texts from the Internet. (Mọi người sử dụng thiết   bị đọc sách điện tử để lưu trữ và đọc văn bản từ Internet)

  3. Robots are used for doing difficult or dangerous tasks effectively. (Người máy được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn hoặc nguy hiểm một cách hiệu quả)

  4. 3D printing helps us to make three dimensional objects. (In 3D giúp chúng ta tạo ra các vật thể ba chiều)

  5. We use driverless cars to travel around without a person in control. (Chúng tôi sử dụng xe ô tô không người lái để đi lại mà không có người điều khiển)

2. Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to help you prepare a group presentation.

Gợi ý câu trả lời:

Introduction:

It is the Internet. 

Development:

  • It is used to communicate over long distances. People can get access to it and use many social networks such as Facebook or Instagram to interact with others.

  • I use it every day, both at school and at home. At school, it allows me to manage difficult tasks and find answers quickly. At home, it is a wonderful source of entertainment. I can use it to listen to music, watch films and play games online.

Conclusion:

I really like using the Internet. I think it is very important in our daily life. It makes our lives easier and more convenient.

(Dịch:

Phần mở đầu:

Đó là Internet.

Phần phát triển:

  • Internet được sử dụng để giao tiếp ở một khoảng cách xa. Mọi người có thể truy cập Internet và sử dụng nhiều mạng xã hội như Facebook hay Instagram để tương tác với những người khác. 

  • Tôi sử dụng Internet hàng ngày. Tôi sử dụng nó ở trường và ở nhà. Ở trường, Internet cho phép tôi giải quyết các bài tập khó và tìm ra đáp án nhanh chóng. Ở nhà, nó là một nguồn giải trí tuyệt vời. Tôi có thể sử dụng nó để nghe nhạc, xem phim và chơi trò chơi trực tuyến.

Phần kết luận:

Tôi thật sự thích sử dụng Internet. Tôi nghĩ rằng Internet rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.)

3. Present your ideas to the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

Gợi ý câu trả lời:

Today I am going to present a very useful invention. It is the Internet. It is used to communicate over long distances. For example, people can get access to it and use many social networks such as Facebook or Instagram to interact with others. I use it every day, both at school and at home. At school, it allows me to manage difficult tasks and find answers quickly. At home, it is a wonderful source of entertainment. I can use it to listen to music, watch films and play games online. In conclusion, I really like using the Internet. I think it is very important in our daily life because it makes our lives easier and more convenient.

(Dịch:

Hôm nay tôi sẽ trình bày một phát minh rất hữu ích. Đó là mạng Internet. Internet được sử dụng để giao tiếp ở một khoảng cách xa. Ví dụ như, mọi người có thể truy cập Internet và sử dụng nhiều mạng xã hội như Facebook hay Instagram để tương tác với những người khác. Tôi sử dụng Internet hàng ngày. Tôi sử dụng nó ở trường và ở nhà. Ở trường, Internet cho phép tôi giải quyết các bài tập khó và tìm ra đáp án nhanh chóng. Ở nhà, nó là một nguồn giải trí tuyệt vời. Tôi có thể sử dụng nó để nghe nhạc, xem phim và chơi trò chơi trực tuyến. Tóm lại, tôi thật sự thích sử dụng Internet. Tôi nghĩ rằng Internet rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bởi vì nó làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.)

Xem thêm:

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 5: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu