Speaking - Unit 7 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 80, 81 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Speaking - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 80, 81 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 7.
ZIM Academy
15/08/2023
speaking unit 7 tieng anh 10 global success trang 80 81 tap 1

1. Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs.

a. It offers young people job training and career advice. It also teaches them essential skills for the job market.

b. It is Education for Disadvantaged Young People.

c. It focuses on helping disadvantaged teenagers continue their education.

A: What is the name of the programme?

B: (1) _____________________

Đáp án: B - It is Education for Disadvantaged Young People.

A: What does this programme focus.on?

B: (2) _____________________

Đáp án: C - It focuses on helping disadvantaged teenagers continue their education.

A: What are the activities of this programme?

B: (3) _____________________

Đáp án: A - It offers young people job training and career advice. It also teaches them essential skills for the job market.

Dịch: 

A: Chương trình này có tên là gì?

B: (1) Nó là "Giáo dục cho Những Người Trẻ Khó Khăn."

A: Chương trình này tập trung vào điều gì?

B: (2) Nó tập trung vào việc giúp đỡ những thanh thiếu niên bất lợi tiếp tục học tập.

A: Các hoạt động của chương trình này là gì?

B: (3) Chương trình cung cấp cho thanh thiếu niên cơ hội được đào tạo công việc và tư vấn nghề nghiệp. Nó cũng giảng dạy cho họ các kỹ năng thiết yếu cho thị trường lao động.

2. Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to complete your table.

Đoạn hội thoại mẫu 1:

Student A: 

What is the name of the UNDP Project?

Student B:

It's called Poverty Reduction.

Student A:

What does it focus on?

Student B:

It focuses on reducing poverty and developing economy in disadvantaged areas.

Student A:

What are the activities of this project?

Student B:

It provides technical support and helps develop solutions to local issues.

Đoạn hội thoại mẫu 2:

Student B: 

What is the name of the UNICEF Programme?

Student A:

It's called Vaccines for Children.

Student B:

What does it focus on?

Student A:

It focuses on protecting children with life-saving vaccines.

What are the activities of this programme?

Student B:

What are the activities of this programme?

Student A:

Its activities include educating people about the benefits of vaccines and vaccinating as many children as possible.

3. Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to people in your local area. Then share your ideas with the whole class.

Useful expressions 

I think / believe that the project / programme ... is more important / necessary for my local area because ...

This project / programme helps local people ... / brings local people more opportunities to ..,

In our group, most of us agree that ... But one member thinks that ...

Đoạn hội thoại mẫu: 

A: Now, let's decide which programme or project will bring more benefits to people in our village. B, what do you think?

B: Well, I think Education for Disadvantaged Young People will be a very useful programme for our village. You see, many teenagers here drop out of school and start working to earn a living. They really need help.

A: You're right, B. The Education for Disadvantaged Young People programme can provide job training and essential skills for these teenagers, giving them better opportunities for the future.

B: Exactly. With this programme, they can have a chance to continue their education and have more options in life.

A: I agree. It will also help reduce the number of young people who are not in education or employment in our village.

B: That's true. And by supporting their education, we can build a better and more skilled workforce for our community.

A: Education is a powerful tool for social development and poverty reduction. This programme can make a positive impact on the lives of many young people in our village.

B: Absolutely. I believe that Education for Disadvantaged Young People will bring significant benefits to our community, and I hope we can support and implement it effectively.

A: I couldn't agree more. Let's share our ideas with the whole class and see what they think about it.

(Dịch: 

A: Bây giờ, chúng ta hãy quyết định chương trình hoặc dự án nào sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong làng của chúng ta. B, bạn nghĩ gì?

B: Chà, tôi nghĩ Giáo dục cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn sẽ là một chương trình rất hữu ích cho ngôi làng của chúng tôi. Bạn thấy đấy, nhiều thanh thiếu niên ở đây bỏ học và bắt đầu làm việc để kiếm sống. Họ thực sự cần sự giúp đỡ.

A: Bạn nói đúng, B. Chương trình Giáo dục cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn có thể đào tạo nghề và các kỹ năng cần thiết cho những thanh thiếu niên này, mang lại cho họ những cơ hội tốt hơn cho tương lai.

B: Chính xác. Với chương trình này, các em có cơ hội tiếp tục học lên cao và có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống.

A: Tôi đồng ý. Nó cũng sẽ giúp giảm số thanh niên không được đi học hoặc không có việc làm trong làng của chúng tôi.

B: Đúng vậy. Và bằng cách hỗ trợ giáo dục cho họ, chúng ta có thể xây dựng một lực lượng lao động tốt hơn và lành nghề hơn cho cộng đồng của chúng ta.

A: Giáo dục là một công cụ mạnh mẽ để phát triển xã hội và xóa đói giảm nghèo. Chương trình này có thể tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của nhiều thanh niên trong làng của chúng tôi.

B: Chắc chắn rồi. Tôi tin rằng Giáo dục cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho cộng đồng của chúng ta và tôi hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ và thực hiện nó một cách hiệu quả.

A: Tôi không thể đồng ý hơn. Hãy chia sẻ ý tưởng của chúng ta với cả lớp và xem họ nghĩ gì về nó.)

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Listening.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 7: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu