Viet Nam and international organisations - Unit 7 - Tiếng Anh 10 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Viet Nam and international organisations - Tiếng Anh lớp 10 Global Success
ZIM Academy
09/07/2023
viet nam and international organisations unit 7 tieng anh 10 global success

Trong Unit 7 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10, học sinh sẽ được giới thiệu và khám phá về Vietnam and International Organisations. Chủ đề này nhằm giúp thí sinh hiểu về những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bao gồm kiến thức về tổ chức quốc tế, những chương trình cho cộng đồng, và sự tham gia của Việt Nam vào tổ chức quốc tế. Bài viết cung cấp các lời giải của sách giáo khoa tiếng Anh cho học viên học lớp 10.

Ngoài việc cung cấp đáp án cho các bài tập, bài viết cần phải cung cấp các lời giải đầy đủ về ngữ pháp, ngữ nghĩa, và ngữ cảnh.

Key takeaways

  • Pronuciation: Trọng âm trong từ có nhiều hơn ba âm tiết

  • Vocabulary: Các từ và cụm từ liên quan đến các tổ chức quốc tế

  • Grammar: Tính từ so sánh hơn và so sánh hơn

  • Reading: Đọc để biết thông tin cụ thể trong văn bản về hỗ trợ của UNICEF cho giáo dục Việt Nam

  • Speaking: Nói về các chương trình vì cộng đồng

  • Listening: Lắng nghe thông tin cụ thể trong cuộc trò chuyện về sự tham gia của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế 

  • Writing: Viết về sự tham gia của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế

  • Everyday English: Tạo và trả lời lời mời

  • Culture/CLIL: FAO và các hoạt động hỗ trợ Việt Nam

  • Project: Làm nghiên cứu về một tổ chức quốc tế

Getting started

1. Listening and read.

2. Read the text again and choose the correct answers.

3. Find words in the texts (A, B, C, or D) that mean the following.

4. Complete the sentences with words / phrases from 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the syllable with the primary stress.

2. Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences.

Vocabulary

1. Match the words in bold with their meanings in the box.

2. Complete the following sentences, using the correct forms of the words in bold in 1.

Grammar

1. Choose the correct answers

2. Write another sentence using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Language.

Reading

1. Work in pairs. Which of the following do you think UNICEF does to support Viet Nam’s education?

2. Read the text and circle the correct meanings of the highlighted words.

2. Read the text again and answer the following questions.

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Reading.

Speaking

1. Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to complete your table.

3. Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to people in your local area. Then share your ideas with the whole class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Speaking.

Listening

1. Work in pairs. Discuss which of the following statements are true about Viet Nam’s foreign relations.

2. Listen to a conversation about Viet Nam’s foreign relations. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

3. Listen to the conversation again and complete each sentence with no more than TWO words from the recording.

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Listening.

Writing

1. Complete the following sentences. Use the words in the box.

2. Complete the following diagram. Use the ideas in 1 and your own ideas.

3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits for Viet Nam as a member of international organisations. Use the information in the diagram in 2.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Writing.

Communication and Culture / CLIL

Everyday English

1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs.

2. You want to invite a friend to join you in an activity. Work in pairs. Make similar conversations like the ones in 1. Use the useful expressions below to help you.

Culture

1. Read the text below and complete the diagram.

2. Work in pairs. Use the diagram in 1 to talk about FAO and its activities in Viet Nam.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Communication and Culture / CLIL.

Looking back

Pronunciation

1. Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences.

Vocabulary

Complete the text with the correct forms of the verbs in the box.

Grammar

Write another sentence using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Looking back.

Project

Work in groups. Do research on an international organisation and present your findings to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 New Ways To Learn.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 7: Viet Nam and international organisations. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833