Listening - Unit 8 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 91 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Listening - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 91 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 8.
Lê Minh Khôi
29/08/2023
listening unit 8 tieng anh 10 global success trang 91 tap 1

1. Work in pairs. Tick (✓) what you often do to prepare before a new lesson.

Read materials for the new lesson (textbooks)

(Đọc tài liệu cho bài mới (sách giáo khoa))

Watch videos related to the lesson

(Xem các video liên quan đến bài)

Search information related to the new lesson

(Tìm kiếm thông tin liên quan đến bài mới)

Review old lessons

(Ôn bài cũ)

2. Listen to the first part of the conversation between a teacher and her students, then answer the following questions.

1. What is the teacher talking about?

 • Đáp án: She is talking about homework and how to prepare for the next lesson.

 • Từ khoá: teacher, talking

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “Do you have any questions for this week's homework?” (Các em có câu hỏi nào cho bài tập về nhà tuần này không?) và “Do we need to read the materials and watch the videos that you've uploaded on Eclass for the next lesson?” (Chúng em có cần đọc tài liệu và xem những video cô đã đăng trên Eclass cho buổi học tiếp theo không ạ?). Vậy có thể suy ra giáo viên đang nói về bài tập về nhà và cách chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

2. What has she uploaded on Eclass?

 • Đáp án: She has uploaded the materials and videos.

 • Từ khoá: she, uploaded, Eclass.

 • Giải thích:  Trong bài nghe có nói rằng “Do we need to read the materials and watch the videos that you've uploaded on Eclass for the next lesson?” (Chúng em có cần đọc tài liệu và xem những video cô đã đăng trên Eclass cho buổi học tiếp theo không ạ?). Vậy có thể suy ra cô giáo đã đăng tài liệu và video trên Eclass.

3. Listen to the second part of the conversation and complete the flow chart with no more than TWO words.

1. Log in to your account on Eclass and click the _______ folder.

 • Đáp án: Homework

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “To prepare for next week's class, you should log in to your account on Eclass and click the Homework folder.” (Để chuẩn bị cho tiết học tuần sau, các em nên đăng nhập vào tài khoản của mình trên Eclass và nhấp vào thư mục Bài tập về nhà). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “Homework”-bài tập về nhà.

2. Read the materials, watch the videos and ________ of the main ideas.

 • Đáp án: take notes

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “Read the materials, watch the videos and take notes of important points at home.” (Các em đọc tài liệu, xem video và ghi chú những điểm quan trọng ở nhà). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “take notes”- ghi chú.

3. Go to the library, read newspaper articles or search the Internet to find _________.

 • Đáp án: information

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “You can go to the library, read newspaper articles or search the Internet for information.” (Các em có thể đến thư viện, đọc các bài báo hoặc tìm kiếm thông tin trên Internet). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “information”- thông tin.

4. Work in groups, _________ and write down your research results.

 • Đáp án: discuss

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “Work in groups of four, discuss and write down what you've discovered.” (Làm việc theo nhóm bốn người, thảo luận và ghi lại những gì các em tìm được). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “discuss”- thảo luận.

5. ________ the teacher if you have any questions.

 • Đáp án: Email

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “Email me if you have any questions…” (Hãy gửi email cho cô nếu các em có bất kì câu hỏi nào…). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “Email”- gửi email.

4. Work in groups. Discuss the questions.

Which is more effective: blended or traditional learning? Why?

Gợi ý câu trả lời:

In my opinion, blended learning is more effective than traditional learning because of the following reasons. First, blended learning enables students to have more control over their own learning. For example, students who can’t get to school won’t miss lessons. Second, they can get access to online materials at their convenience, allowing them to study at their own pace.

(Dịch: 

Theo ý kiến của tôi, phương pháp học kết hợp thì hiệu quả hơn so với học truyền thống vì những lý do sau đây. Thứ nhất, học kết hợp cho phép học sinh có quyền kiểm soát hơn việc học của họ. Ví dụ, những học sinh không thể đến trường sẽ không bị bỏ lỡ các bài học. Thứ hai, họ có thể truy cập vào tài liệu trực tuyến vào thời gian phù hợp với họ, cho phép họ học theo tốc độ của riêng mình.)

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Writing.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 8: Listening. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Lê Minh Khôi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu