Looking back - Unit 8 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 94 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Looking back - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 94 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 8.
Lê Minh Khôi
26/08/2023
looking back unit 8 tieng anh 10 global success trang 94 tap 1

Pronunciation 

Listen and underline the stressed words in the sentences. Then practise reading them.

1. Many students bring smartphones to school nowadays.

2. You can download the app to study English.

3. Thanks to technology, students can learn anywhere.

4. My sister is looking for information for her presentation tomorrow.

Vocabulary 

Complete the sentences using the words in the box.

1. I don’t like _______ learning because it’s hard to make friends with my classmates.

 • Đáp án: online

 • Giải thích: vị trí ô cần điền cần một tính từ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng tôi không thích phương pháp học như thế nào đó vì khó kết bạn với các bạn cùng lớp.Vậy có thể suy ra từ cần điền vào chỗ trống là “online”- trực tuyến.

2. _______ schools may not prepare us for the jobs of the future.

 • Đáp án: Traditional

 • Giải thích: vị trí ô cần điền cần một tính từ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng các trường học như thế nào đó có thể không chuẩn bị cho chúng ta những công việc trong tương lai.Vậy có thể suy ra từ cần điền vào chỗ trống là “Traditional”- truyền thống. 

3. I’m taking an online course so I need a fast Internet ________.

 • Đáp án: connection

 • Giải thích: vị trí ô cần điền cần một danh từ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng tôi đang tham gia một khóa học trực tuyến nên tôi cần cái gì đó với mạng nhanh.Vậy có thể suy ra từ cần điền vào chỗ trống là “connection”- sự kết nối.

4. With _______ learning, students are still able to attend face-to-face classes.

 • Đáp án: blended

 • Giải thích: vị trí ô cần điền cần một tính từ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng với phương pháp học như thế nào đó, học sinh vẫn có thể tham gia các lớp học trực tiếp. Vậy có thể suy ra từ cần điền vào chỗ trống là “blended”- kết hợp.

5. Projects help us improve our _______ skills.

 • Đáp án: teamwork

 • Giải thích: vị trí ô cần điền cần một danh từ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng các dự án giúp chúng tôi cải thiện kỹ năng gì đó. Vậy có thể suy ra từ cần điền vào chỗ trống là “teamwork”- làm việc nhóm.

Grammar

Complete the sentences with who, which, that or whose. You may use more than one relative pronoun in some sentences.

1. That is the teacher _______ has received an award for excellent teaching.

 • Đáp án: who / that

 • Giải thích: Đại từ quan hệ “who” đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ và xác định  cho danh từ chỉ người đứng trước nó “the teacher”- giáo viên. Vì đây là mệnh đề quan hệ xác định (không có dấu phẩy) nên có thể dùng đại từ quan hệ ‘that” thay cho “who”. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng đó là giáo viên đã nhận được giải dạy học xuất sắc.

2. We were invited to attend a talk show _______ is popular with teenagers.

 • Đáp án: which / that

 • Giải thích: Đại từ quan hệ “which” đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ và xác định  cho danh từ chỉ vật đứng trước nó “a talk show”- một chương trình trò chuyện. Vì đây là mệnh đề quan hệ xác định (không có dấu phẩy) nên có thể dùng đại từ quan hệ “that” thay cho “which”. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng chúng tôi đã được mời tham dự một chương trình trò chuyện rất phổ biến với thanh thiếu niên.

3. Their school, _______ offers both face-to-face and online classes, is the best in the city.

 • Đáp án: which

 • Giải thích: Đại từ quan hệ “which” đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ và bổ sung thông tin  cho danh từ chỉ vật đứng trước nó “their school”- trường học của họ. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng trường học của họ, nơi cung cấp cả các lớp học trực tiếp và trực tuyến, là trường học tốt nhất trong thành phố.

4. The students _______ names are on the list will join the field trip.

 • Đáp án: whose

 • Giải thích: Đại từ quan hệ “whose” đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ và dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người đứng trước nó “the students”- các học sinh. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng các học sinh mà có tên trong danh sách sẽ tham gia chuyến đi thực tế.

5. Have you finished the project _______ was given by our art teacher?

 • Đáp án: which / that

 • Giải thích: Đại từ quan hệ “which” đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ và xác định cho danh từ chỉ vật đứng trước nó “the project”- dự án. Vì đây là mệnh đề quan hệ xác định (không có dấu phẩy) nên có thể dùng đại từ quan hệ “that” thay cho “which”. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng bạn đã hoàn thành dự án mà giáo viên mỹ thuật của chúng ta đưa ra chưa.

6. My cousin John, _______ lives in Da Nang, is coming to visit me this weekend.

 • Đáp án: who

 • Giải thích: Đại từ quan hệ “who” đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ và bổ sung thêm thông tin  cho danh từ chỉ người đứng trước nó “my cousin”- anh họ của tôi. Câu diễn đạt ý nghĩa rằng anh họ John của tôi, người mà sống ở Đà Nẵng, sẽ đến thăm tôi vào cuối tuần này.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Project.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 8: Looking back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Lê Minh Khôi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity