New ways to learn - Unit 8 - Tiếng Anh 10 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: New ways to learn - Tiếng Anh lớp 10 Global Success.
ZIM Academy
10/07/2023
new ways to learn unit 8 tieng anh 10 global success

Ở Unit 8 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10, học sinh sẽ làm quen và khám phá chủ đề New ways to learn. Ở chủ đề này, thí sinh sẽ tìm hiểu các kiến thức liên quan đến những phương pháp học tập khác nhau, ví dụ các kiến thức về những lợi ích của phương pháp học tập kết hợp.

Bài viết sau sẽ cung cấp đáp án và lời giải chi tiết của phần Getting Started trong SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 8  để hỗ trợ người học hiệu quả khi chuẩn bị bài.

Getting started

1. Listen and read

2. Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

3. Match the verbs with the nouns to make phrases in 1.

4. Complete each of the following sentences with ONE word from the conversation.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat.Pay attention to the stressed words in bold in the sentences.

2. Read and underline the stressed words in the sentences. Then practise reading them.

Vocabulary

1. Match the words and phrases with their meanings.

2. Complete the sentences with the words and phrases in 1.

Grammar

1. Match the two parts to make complete sentences.

2. Join the following sentences. Use who, that, which or whose. Add commas where necessary.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Language.

Reading

1. Work in pairs. Look at the photos and answer the questions.

2. Read the texts. What are the two students talking about? Choose the correct answer.

3. Read the texts again and decide who mentions the following by putting a tick (✓) in the correct box.

4. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Reading.

Speaking

1. Work in pairs. Match the environmental problems to the suggested solutions.

2. Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box.

3. Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions to it. Use the expressions below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Speaking.

Listening

1. Work in pairs. Tick (✓) what you often do to prepare before a new lesson.

2. Listen to the first part of the conversation between a teacher and her students, then answer the following questions.

3. Listen to the second part of the conversation and complete the flow chart with no more than TWO words.

4. Work in groups. Discuss the questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Listening.

Writing

1. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the benefits of blended learning.

2. Work in groups. Use the benefits in 1 and your own ideas to complete the following outline.

3. Use the outline in 2 and expressions below to write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits of blended learning.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Writing.

Communication and Culture / CLIL

Everyday English

1. Listen and complete the conversation with the words in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Make similar conversations about how to install another study app on a smartphone.

Culture

1. Read the text about modern schools and answer the questions.

2. Work in groups. Discuss whether your school has similar features and learning activities.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Communication and Culture / CLIL.

Looking back

Pronunciation

Listen and underline the stressed words in the sentences. Then practise reading them.

Vocabulary

Complete the sentences using the words in the box

Grammar

Complete the sentences with who, which, that or whose. You may use more than one relative pronoun in some sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Looking back.

Project

Work in groups. Do a survey to find out how students in your school use electronic devices to learn. Try to find at least 15 students to interview. Ask about the following:

Present your group’s findings to the class. Your presentation should include:

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Review 3: Unit 6, 7, 8.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 8: New ways to learn. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Lê Minh Khôi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu