Getting Started - Unit 9 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 100, 101 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Getting Started - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 100, 101 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 9.
ZIM Academy
27/08/2023
getting started unit 9 tieng anh 10 global success trang 100 101 tap 1

A presentation on the environment

1. Listen and read.

 • research (n.) /rɪˈsɜːtʃ/, /ˈriːsɜːtʃ/: bài nghiên cứu

e.g. She does research into how children acquire language. (Cô ấy nghiên cứu cách trẻ con học ngôn ngữ.)

 • identify (v.) /aɪˈdentɪfaɪ/: nhận diện, nhận ra

e.g. Can you identify the man by his picture? (Bạn có thể nhận ra người đàn ông đó qua ảnh không?)

 • environmental protection (n phr.) /ɪnˌvaɪrənmentl prəˈtekʃn/: sự bảo vệ môi trường

e.g. You don't have to sacrifice environmental protection to promote economic growth. (Bạn không cần phải hy sinh việc bảo vệ môi trường để thúc đẩy kinh tế phát triển.)

 • deforestation (n.) /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/: sự phá rừng

e.g. Last year, the rate of deforestation in the Amazon declined by almost 30 percent. (Năm ngoái, tỷ lệ nạn phá rừng ở Amazon đã giảm gần 30%.)

 • endangered (adj.) /ɪnˈdeɪndʒəd/: có nguy cơ tuyệt chủng

e.g. Many endangered species now face extinction. (Nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng đang đối mặt với sự tuyệt chủng thật.)

 • practical (adj.) /ˈpræktɪkl/: thực tế, thực dụng

e.g. My lack of practical experience was a disadvantage. (Việc thiếu kinh nghiệm thực tế là một bất lợi đối với tôi.)

2. Read the conversation again and answer the questions.

 1. What did Nam’s teacher ask him to do? (Cô giáo của Nam yêu cầu bạn ấy làm gì?)

 • Đáp án: She asked Nam to do some research on the environmental protection. (Cô giáo yêu cầu Nam làm bài nghiên cứu về việc bảo vệ môi trường.)

 • Từ khóa: What, Nam’s teacher, ask, him, do

 • Vị trí thông tin:

  Nam’s father: What’s the topic?

  Nam: It’s environmental protection. My teacher asked me to do some research, but I don’t know where to start.

 • Giải thích: Bố của Nam hỏi chủ đề của bài thuyết trình là gì, Nam trả lời là “environmental protection” (việc bảo vệ môi trường), Nam còn nói thêm là cô giáo yêu cầu phải làm bài nghiên cứu, nhưng cậu ấy không biết bắt đầu từ đâu. Có nghĩa là cô giáo yêu cầu Nam làm bài nghiên cứu về việc bảo vệ môi trường.

 1. What has Nam come up with so far? (Nam đã nghĩ ra được những ý tưởng gì rồi?)

 • Đáp án: He’s come up with a range of environmental issues. (Cậu ấy đã nghĩ ra được một loạt các vấn đề về môi trường.)

 • Từ khóa: What, Nam, come up with

 • Vị trí thông tin:

  Nam’s father: [...] What have you found so far?

  Nam: I’ve come up with a range of environmental issues such as global warming, deforestation, endangered animals and pollution, but I don’t know how to organise them.

 • Giải thích: Bố Nam bảo Nam phải nhận diện những vấn đề môi trường trước tiên, và hỏi cậu ấy đã tìm ra được những vấn đề nào rồi. Nam trả lời những vấn đề về môi trường mà cậu tìm được gồm “global warming, deforestation, endangered animals and pollution” (hiện tượng nóng lên toàn cầu, những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, và ô nhiễm”. Vì vậy, câu trả lời là cậu ấy đã nghĩ ra được một loạt các vấn đề về môi trường.

 1. When does Nam have to deliver the presentation? (Khi nào Nam phải thực hiện bài thuyết trình?)

 • Đáp án: Nam has to deliver the presentation next week. (Nam phải thực hiện bài thuyết trình vào tuần sau.)

 • Từ khóa: When, Nam, deliver, presentation

 • Vị trí thông tin:

  Nam’s father: [...] When did she ask you to present it?

  Nam: She said I should present it the following week.

 • Giải thích: Bố Nam hỏi khi nào cô giáo yêu cầu cậu thuyết trình, thì Nam trả lời là “the following week”. “The following week” đồng nghĩa với “the next week”, có nghĩa là tuần sau.

3. Match the words in A with the words in B to form phrases.

Tất cả các từ ở A là các tính từ, ở B là các danh từ. Về mặt ngữ pháp thì bất cứ tính từ nào cũng có thể kết hợp với danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó, nhưng phải đảm bảo đúng nghĩa.

 1. global - d. warming

Nghĩa: “global warming” là cụm danh từ cố định, có nghĩa là “hiện tượng nóng lên toàn cầu”.

 1. practical - c. actions

Nghĩa: “practical actions” có nghĩa là “những hành động thiết thực”.

 1. environmental - b. issues

Nghĩa: “environmental issues” có nghĩa là “các vấn đề về môi trường”.

 1. endangered - a. animals

Nghĩa: “endangered animals” có nghĩa là “động vật có nguy cơ tuyệt chủng”

4. Complete the following sentences with verbs from the conversation in 1.

 1. My teacher ________ me to do some research on environmental protection.

 • Đáp án: asked

 • Nghĩa của câu: Cô giáo bảo mình thực hiện nghiên cứu về việc bảo vệ môi trường.

 • Từ khóa: teacher, me, do some research, environmental protection

 • Vị trí thông tin: Nam: [...] My teacher asked me to do some research, but I don’t know where to start.

 • Giải thích: Cấu trúc “ask somebody to do something” có nghĩa là “yêu cầu ai làm việc gì đó”.

 1. She ________ me to start with small, practical actions to protect the environment.

 • Đáp án: advised

 • Nghĩa của câu: Cô khuyên mình nên bắt đầu với những hành động nhỏ và thiết thực để bảo vệ môi trường.

 • Từ khóa: she, me, start, small, practical actions, protect the environment

 • Vị trí thông tin: Nam: Yes, I have. She advised me to start with small, practical actions to protect the environment before coming up with big ideas that need a lot of effort or money to succeed.

 • Giải thích: Cấu trúc “advise somebody to do something” có nghĩa là “khuyên ai nên làm việc gì đó”.

 1. She ________ I should deliver my presentation the following week.

 • Đáp án: said

 • Nghĩa của câu: Cô bảo mình nên thuyết trình vào tuần sau.

 • Từ khóa: She, I, deliver, presentation, following week

 • Vị trí thông tin: Nam: She said I should present it the following week.

 • Giải thích: Cấu trúc “say (that) someone should do something” có nghĩa là “bảo ai nên làm việc gì đó”.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Language.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 9: Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Huỳnh Phương Nhi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity