Listening - Unit 9 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 106 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Listening - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 106 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 9.
ZIM Academy
23/08/2023
listening unit 9 tieng anh 10 global success trang 106 tap 1

Saving endangered animals

1. Work in pairs and answer the question.

What is happening to the animals in the pictures?

 1. The rhino is being hunted. (Con tê giác đang bị săn.)

 2. The wild tiger is being kept in a cage. / The wild tiger is being held in captivity. (Con hổ hoang bị giam trong một cái cũi. / Con hổ hoang bị giam cầm.)

2. Nam and Mai are talking about Mai’s project on ways to save endangered animals. Listen to the conversation and decide whether the statements are true (T) or false (F).

T

F

 1. Mail will complete her mid-term project in two weeks.

 1. Nam believes that people should first be made aware of the importance of the problem.

 1. Mai thinks that illegal hunting may not destroy wild animals’ natural habitats.

 1. Nam believes that illegal hunting can be prevented by banning wildlife trade.

 1. Mail will complete her mid-term project in two weeks.

Nghĩa của câu: Mai sẽ hoàn thành bài dự án giữa kỳ trong 2 tuần nữa.

Đáp án: T (true)

Từ khóa: Mai, complete, mid-term project, two weeks

Vị trí thông tin: 

 • Nam: Hi, Mai. How’s your mid-term project going?

 • Mai: Good! I’m trying to complete it by next Monday.

Giải thích: Nam hỏi bài dự án giữa kỳ của Mai tới đâu rồi thì Mai trả lời là sẽ xong trước thứ 2 tuần sau nữa, có nghĩa là trong 2 tuần nữa thì dự án của Mai sẽ xong.

 1. Nam believes that people should first be made aware of the importance of the problem.

Nghĩa của câu: Nam tin rằng mọi người nên nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề trước.

Đáp án: T (true)

Từ khóa: Nam, believe, people, first, aware, importance, problem

Vị trí thông tin: 

 • Nam: Well, I think the first thing you should do is help people understand the importance of this problem.

Giải thích: Sau khi Mai trả lời về tình hình bài dự án của mình thì Mai hỏi xin ý tưởng từ Nam, thì Nam khuyên rằng điều đầu tiên cần phải giúp mọi người hiểu về tầm quan trọng của vấn đề.

 1. Mai thinks that illegal hunting may not destroy wild animals’ natural habitats.

Nghĩa của câu: Mai nghĩ rằng săn bắn bất hợp phát sẽ không phá hủy nơi ở tự nhiên của các động vật hoang dã.

Đáp án: F (false)

Từ khóa: Mai, thinks, illegal hunting, not, destroy, wild animals’, natural habitats

Vị trí thông tin: 

 • Mai: Yes, hunting causes a lot of suffering to wild animals. It destroys their natural habitats, and leaves baby animals behind to die.

Giải thích: Mai đồng ý rằng săn bắn bất hợp pháp sẽ gây ảnh hưởng đến động vật hoang dã, đặc biệt là nó phá hủy nơi ở tự nhiên của động vật. Đề cho rằng Mai không cho việc săn bắt có ảnh hưởng nên chọn false.

 1. Nam believes that illegal hunting can be prevented by banning wildlife trade.

Nghĩa của câu: Nam tin rằng săn bắn bất hợp pháp có thể ngăn chặn bằng cách cấm mua bán động thực vật hoang dã.

Đáp án: T (true)

Từ khóa: Nam, believe, illegal hunting, prevented, banning, wildlife trade

Vị trí thông tin: 

 • Nam: Well, I think strict laws can really help. Heavy punishment may prevent people from illegal hunting. Besides, wildlife trade should be banned as well.

Giải thích: Nam nghĩ rằng để ngăn chặn săn bắn động vật hoang dã cần nhiều quy định nghiêm ngặt như phạt nặng hay cấm mua bán động thực vật hoang dã. Vì vậy câu này đúng.

3. Listen to the conversation again and complete the notes. Use ONE word for each gap.

Ways to save endangered animals

Helping people understand the (1) _________ of the problem

Introducing strict (2) _________ to prevent people from illegal hunting

Banning wildlife (3) _________ 

Avoiding products made from endangered (4) _________ parts

Đáp án:

 1. importance

 • Từ khóa: help, people, understand, problem

 • Vị trí thông tin:  Nam: Well, I think the first thing you should do is help people understand the importance of this problem.

 1. laws

 • Từ khóa: introduce, strict, prevent, people, illegal hunting

 • Vị trí thông tin: Nam: Well, I think strict laws can really help. Heavy punishment may prevent people from illegal hunting. Besides, wildlife trade should be banned as well.

 1. trade

 • Từ khóa: ban, wildlife

 • Vị trí thông tin: Nam: Well, I think strict laws can really help. Heavy punishment may prevent people from illegal hunting. Besides, wildlife trade should be banned as well.

 1. animal

 • Từ khóa: avoid, products, made, endangered, parts

 • Vị trí thông tin: Nam: And we should make sure that the souvenirs we buy on holiday are not made from endangered animal parts.

4. Work in groups and answer the questions.

Which is the most effective way to save endangered animals? Why?

I believe that the most effective way to save endangered animals is through the protection and restoration of their natural habitats. Preserving these habitats addresses the root causes of endangerment, ensures the survival of multiple species, and maintains ecological balance. By safeguarding these environments, we can provide a sustainable and long-term solution for the survival and recovery of endangered species.

(Tôi tin rằng cách cứu động vật khỏi nguy cơ tuyệt chủng hiệu quả nhất là thông qua việc bảo vệ và phục hồi môi trường sống tự nhiên của chúng. Việc bảo vệ môi trường sống này giúp giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây nguy hiểm, đảm bảo sự tồn tại của nhiều loài và duy trì cân bằng sinh thái. Bằng cách bảo vệ môi trường sống này, chúng ta có thể cung cấp giải pháp bền vững và lâu dài cho việc sống còn và phục hồi của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.)

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Writing.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 9: Listening. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Huỳnh Phương Nhi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833