Project - Unit 1 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 17)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Project - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 17). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Unit 1 Tiếng Anh 11: A Long And Healthy Life.
ZIM Academy
04/07/2023
project unit 1 tieng anh 11 global success trang 17

Work in groups. Design a poster to help teens to develop a healthy habit (e.g. having a balanced diet, taking regular exercise, protecting themselves against certain diseases).

Present your poster to the class. Use these questions as cues for your presentation. 

  • What is the healthy habit? (Thói quen lành mạnh là gì?)

  • What are the benefits of this habit? (Lợi ích của thói quen này là gì?)

  • How can we develop this habit? (Làm thế nào chúng ta có thể phát triển thói quen này?)

tiếng anh 11 unit 1 project

Gợi ý bài thuyết trình:

Mở đầu:

Good morning/afternoon, everyone! Today, I am excited to discuss the importance of building healthy habits for a balanced life. Let's dive into six key habits that will positively impact our physical and mental health.

(Chào buổi sáng / buổi chiều, tất cả mọi người! Hôm nay, mình rất vui được thảo luận về tầm quan trọng của việc xây dựng những thói quen lành mạnh để có một cuộc sống cân bằng. Hãy cùng đi sâu vào sáu thói quen chính sẽ tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta.)

1. Eat a Balanced Diet (có chế độ ăn uống cân bằng)

A balanced diet is the foundation of good health. It includes a variety of fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats. By providing essential nutrients, a balanced diet supports our body's optimal functioning, promotes energy levels, and boosts our immune system.

(Một chế độ ăn uống cân bằng là nền tảng của một sức khỏe tốt. Nó bao gồm nhiều loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh. Bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, chế độ ăn uống cân bằng hỗ trợ hoạt động tối ưu của cơ thể chúng ta, thúc đẩy mức năng lượng và tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta)

2. Stay Hydrated (uống đủ nước)

Water is vital for our bodies to function properly. Staying hydrated ensures optimal bodily functions, aids digestion, regulates body temperature, and supports healthy skin. Aim to drink an adequate amount of water throughout the day to keep your body hydrated and reap the benefits of this simple yet important habit.

(Nước rất quan trọng để cơ thể chúng ta hoạt động bình thường. Giữ nước đảm bảo các chức năng cơ thể tối ưu, hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ làn da khỏe mạnh. Cố gắng uống đủ nước trong suốt cả ngày để giữ cho cơ thể bạn đủ nước và gặt hái những lợi ích từ thói quen đơn giản nhưng quan trọng này.)

3. Exercise Regularly (tập thể dục thường xuyên)

Regular exercise is key to maintaining a healthy body and mind. Engaging in physical activities such as walking, jogging, dancing, or playing sports keeps our bodies active, improves cardiovascular health, strengthens muscles and bones, and enhances overall fitness. Find activities you enjoy and aim for at least 30 minutes of exercise most days of the week.

(Tập thể dục thường xuyên là chìa khóa để duy trì một cơ thể và tâm trí khỏe mạnh. Tham gia các hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ, khiêu vũ hoặc chơi thể thao giúp cơ thể chúng ta năng động, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường cơ và xương, đồng thời nâng cao thể lực tổng thể. Tìm các hoạt động bạn thích và đặt mục tiêu tập thể dục ít nhất 30 phút hầu hết các ngày trong tuần.)

4. Get Sufficient Sleep (Ngủ đủ giấc)

A good night's sleep is essential for our well-being. Aim for 7-9 hours of quality sleep each night to allow your body to rest and rejuvenate. Sufficient sleep improves cognitive function, supports immune health, and reduces the risk of chronic conditions. Establish a bedtime routine, create a sleep-friendly environment, and prioritize restful sleep.

(Một giấc ngủ ngon là điều cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Đặt mục tiêu ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm để cơ thể bạn được nghỉ ngơi và trẻ hóa. Ngủ đủ giấc giúp cải thiện chức năng nhận thức, hỗ trợ sức khỏe miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Thiết lập thói quen đi ngủ, tạo môi trường thân thiện với giấc ngủ và ưu tiên cho giấc ngủ ngon.)

5. Practice Mindful Eating (thực hành ăn uống có chánh niệm)

Mindful eating is about being present and paying attention to our body's signals. It involves listening to hunger and fullness cues, eating slowly, and savoring each bite. By practicing mindful eating, we can develop a healthier relationship with food, prevent overeating, and make conscious choices that nourish our bodies.

(Ăn uống chánh niệm là hiện diện và chú ý đến các tín hiệu của cơ thể chúng ta. Nó liên quan đến việc lắng nghe các dấu hiệu đói và no, ăn chậm và thưởng thức từng miếng. Bằng cách thực hành ăn uống có chánh niệm, chúng ta có thể phát triển mối quan hệ lành mạnh hơn với thực phẩm, ngăn chặn việc ăn quá nhiều và đưa ra những lựa chọn có ý thức để nuôi dưỡng cơ thể.)

6. Manage Stress (Quản lý căng thẳng)

Stress is a part of life, but it's important to manage it effectively. Find healthy ways to cope with stress, such as practicing relaxation techniques, engaging in hobbies, spending time with loved ones, or seeking support when needed. By managing stress, we can improve our mental well-being, reduce the risk of stress-related health issues, and enhance our overall quality of life.

(Căng thẳng là một phần của cuộc sống, nhưng điều quan trọng là phải quản lý nó một cách hiệu quả. Tìm những cách lành mạnh để đối phó với căng thẳng, chẳng hạn như thực hành các kỹ thuật thư giãn, tham gia vào sở thích, dành thời gian cho những người thân yêu hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Bằng cách quản lý căng thẳng, chúng ta có thể cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến căng thẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống nói chung.)

Kết luận:

In conclusion, building healthy habits is the key to leading a balanced life. By incorporating habits like eating a balanced diet, staying hydrated, exercising regularly, getting sufficient sleep, practicing mindful eating, and managing stress, we can achieve improved physical and mental well-being. Let's commit to making these habits a part of our daily lives and embark on a journey towards a healthier, happier future.

(Tóm lại, xây dựng những thói quen lành mạnh là chìa khóa để có một cuộc sống cân bằng. Bằng cách kết hợp các thói quen như ăn một chế độ ăn uống cân bằng, giữ đủ nước, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, thực hành ăn uống có chánh niệm và kiểm soát căng thẳng, chúng ta có thể đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần được cải thiện. Hãy cam kết biến những thói quen này trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và bắt tay vào hành trình hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 1: Project Global Success. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức khóa luyện thi IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 Unit 2 getting started

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity