The Ecosystem - Unit 10 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 110 - 119)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: The Ecosystem - (Trang 110 - 119) Tiếng Anh 11 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 10.
ZIM Academy
17/07/2023
the ecosystem unit 10 tieng anh 11 global success trang 110 119

Getting started

1.Listen and read

2. Read the conversation again and answer the following questions. (True or False)

3. Complete the diagram with words in 1.

4. Use the words in the box to form compound nouns mentioned in 1. Match them with the meanings below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Getting Started.

Language

Pronunciation.

1. Listen to these conversations. Pay attention to the intonation of the question tags. Then practise saying them in pairs.

2. Mark the intonation in the question tags, using (rising intonation) or (falling intonation). Then listen and check. Practise saying the conversations in pairs.

Vocabulary

1. Match the words and phrases with their meanings.

2. Complete the sentences using the correct form of the words and phrases in 1.

Grammar

1. Use the words in the box to make five compound nouns.

2. Work in pairs. Use the words in the box to make compound nouns. Then make sentences with them.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Look at the photos and discuss the questions.

2. Read the article and match the headings (1-4) to the paragraphs (A-D).

3. Read the article again and complete each sentence with no more than THREE words.

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Reading.

Speaking

1. Work in pairs. Discuss these questions.

2. Read the following instructions on how to do laundry. Circle the correct answers.

3. Work in pairs. Read the steps in cooking rice in a rice cooker. Use the model in 2 and the tips above to give instructions.

4. Work in groups. Add more steps or tips, and report to the whole class. Vote for the best recipe for cooking rice in a rice cooker.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Speaking.

Listening

1. Choose the correct meanings of the word and phrases.

2. Listen to a talk and choose the correct answers A, B, or C.

3. Listen again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Listening.

Writing

1. Work in groups. Discuss and decide whether the following ideas are for or against restoring local ecosystems.

2. Write an opinion essay (150-180 words) presenting your point of view on whether we should spend more money on restoring local ecosystems. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Writing.

Communication and culture

Communication

conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Use the model In 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you.

Culture

1. Read the text and tick (✓) the correct project in the table.

2. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Mark the intonation in the question tags. Then listen and check. Practise saying the sentences in pairs.

Vocabulary

Choose the correct word or phrase to complete each sentence.

Grammar

Find and correct the mistakes in the following sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Looking Back.

Project

Work in groups. Make a poster to illustrate an ecosystem in your local area and suggest ideas to restore and/or protect it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 10 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 The Ecosystem trong sách và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 11.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833