Cities Of The Future - Unit 3 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 28 - 41)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Cities Of The Future - (Trang 28 - 41) Tiếng Anh 11 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 3.
ZIM Academy
06/07/2023
cities of the future unit 3 tieng anh 11 global success trang 28 41

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and complete the notes. Use no more than TWO words for each blank.

3. Match the words to make phrases mentioned in 1.

4. Complete the sentences with phrases from 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Getting Started.

Language

Pronunciation

  1. Listen and repeat. Pay attention to the linking (_) between the words in the sentences.

  2. Listen and mark (_) the consonant and vowel sounds that are linked. Then practise saying the sentences.

Vocabulary

1. Match the words and phrases with their meanings.

2. Complete the sentences using the correct forms of the words and phrases in 1.

Grammar

Stative verbs in the continuous form

  • Choose the correct forms of the verbs to complete the following sentences.

Linking verbs

  • Find and correct the mistakes in the following sentences.

  • Work in pairs. Talk about future developments in your neighbourhood. Use stative verbs in continuous form and linking verbs.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Discuss the questions.

2. Read the article. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases.

3. Read the article again and decide whether the statements are true (T) or false (F)

4. Read the article again and complete the diagram with information from the text. Use no more than TWO words for each answer

5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Reading.

Speaking

1. Work in pairs. Complete the diagram with the ideas below.

2. Match the questions with the answers to make a conversation. Then practice it in pairs.

3. Work in pairs. Ask and answer questions about one of the features of future cities in 1. Use the model and the tips in 2 to help you.

4. Work in groups. Discuss what the cities of the future will be like and present your groups’ ideas to the whole class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Speaking.

Listening

1. Match the words and phrase with their meanings.

2. Listen to an interview and choose the correct answers A, B, or C.

3. Listen to the interview again and complete the table. Use no more than THREE words for each answer.

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Listening.

Writing

1. Read the following ideas and decide whether they are advantages or disadvantages of living in a smart city. Tick (V) the appropriate box.

2. Read the article below and match its parts with the correct descriptions.

3. Write an article (120-150 words) about other advantages and disadvantages of living in a smart city. Use the suggested ideas in 1, the sample in 2, and the outline below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs.

2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations about these predictions for the future. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you.

Culture

1. Read the text on page 36 and decide in which city you can do the following.

2. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Listen and Circle what you hear: contracted or full forms. Practise saying these conversations in pairs.

Vocabulary

Solve the crossword. Use the words or phrases you have learnt in this unit.

Grammar

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Looking Back.

Project

Work in groups. Each member of your group should ask three people from different generations to complete the survey below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 3 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity