ASEAN And Vietnam - Unit 4 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 42 -51)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: ASEAN And Vietnam - (Trang 42 -51) Tiếng Anh 11 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 4.
ZIM Academy
09/07/2023
asean and vietnam unit 4 tieng anh 11 global success trang 42 51

Getting started

1. Listen and read

2. Read the conversation again and answer the following questions. (True or False)

3. Match the verbs and phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B to make phrases in 1.

4. Complete the following sentences based on the conversation in 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the elision of the vowels in the words in the second column

2. Listen and practice saying the following sentences.

Vocabulary

1. Match the words and phrases with their meanings.

2. Complete the sentences using the words and phrases in 1.

Grammar

1. Rewrite the following sentences using gerunds.

2. Work in pairs. Take turns to make sentences about your partner, using gerunds. He or she should tell you if they are true.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Discuss the questions.

2. Read the article. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases.

3. Read the article again and decide whether the statements are true (T) or false (F)

4. Read the article again and complete the diagram with information from the text. Use no more than TWO words for each answer

5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Reading.

Speaking

1. Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons.

2. Use the sentences in the box to complete the conversation. Then practice it in pairs

3. Work in pairs. Talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1, and the model and tips in 2 to help you.

4. Work in groups. Discuss the skills and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance (1 - most important to 6 - least important). Report to the whole class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Speaking.

Listening

1. Work in groups. Look back at the first news item in the reading text on page 45. Discuss the following questions.

2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about?

3. Listen to the conversation again and choose the correct answers A, B, or C.

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Listening.

Writing

1. Read the following proposal and match the headings (1-4) with the paragraphs (A-D).

2. Work in groups. You want to propose an ASEAN poster making event to welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to the following notes

3. Write a proposal (120-150 words) about a welcome event. Use the suggested ideas in 2, the sample in 1, and the outline below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you.

Culture

1. Read the text and complete the table.

2. Work in pairs. Discuss the similarities and differences between the New Year Festivals in Vietnam and other ASEAN countries.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Listen and underline words with elision. Then practice saying the sentences in pairs.

Vocabulary

Complete the sentences. Use the words and phrases in the box.

Grammar

Circle the underlined part that is incorrect in each of the following sentences. Then correct it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Looking Back.

Project

Work in groups. Find information about a member country of ASEAN. Present your research to the class. You can make a poster, a video, or presentation slides.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 4 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu