Global Warming - Unit 5 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 52 - 61)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Global Warming (Trang 52 -61) Tiếng Anh 11 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 5.
ZIM Academy
10/07/2023
global warming unit 5 tieng anh 11 global success trang 52 61

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and complete the diagram, using the following phrases.

3. Match the words to make phrases used in 1.

4. Complete the sentences with the correct verb forms from 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the sentence stress and rhythm.

2. Underline the stressed words in the sentences. Listen and check. Then practise saying the sentences with a natural rhythm.

Vocabulary

1. Match the words with their meanings.

2. Complete the sentences using the correct forms of the words in 1.

Grammar

Present participle clauses

1. Find and correct the mistakes in the following sentences

Past participle clauses

2. Rewrite these sentences using past participle clauses

3. Work in pairs. Make sentences, using present participle and past participle clauses

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Discuss the questions.

2. Read the article. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases.

3. Read the article again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

4. Read the article again and complete the diagram with information from the text. Use no more than TWO words for each answer.

5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Reading.

Speaking

1. Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons.

2. Use the sentences in the box to complete the conversation. Then practice it in pairs.

3. Work in pairs. Talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1, and the model and tips in 2 to help you.

4. Work in groups. Discuss the skills and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance (1 - most important to 6 - least important). Report to the whole class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Speaking.

Listening

1. Work in groups. Look back at the first news item in the reading text on page 45. Discuss the following questions.

2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about?

3. Listen to the conversation again and choose the correct answers A, B, or C.

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Listening.

Writing

1. Read the following proposal and match the headings (1-4) with the paragraphs (A-D).

2. Work in groups. You want to propose an ASEAN poster making event to welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to the following notes.

3. Write a proposal (120-150 words) about a welcome event. Use the suggested ideas in 2, the sample in 1, and the outline below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practice it in pairs

2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you.

Culture

1. Read the text and tick the pictures that show ways to reduce global warming.

2. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Listen and underline the stressed words. Then practise saying the sentences with a natural rhythm.

Vocabulary

Choose the correct word or phrase to complete each sentence.

Grammar

Rewrite the sentences using present or past participle clauses.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Looking Back.

Project

Work in groups. Carry out a survey to find out how people in your area are reducing the negative impact of their daily activities on the environment and trying to limit global warming.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 5 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Global Warming trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 11.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh 11 Unit 6 Preserving Our Heritage

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833