Preserving Our Heritage - Unit 6 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 66 - 75)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Preserving Our Heritage - (Trang 66 - 75) Tiếng Anh 11 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 6.
ZIM Academy
12/07/2023
preserving our heritage unit 6 tieng anh 11 global success trang 66 75

Getting started

1. Listen and read.

2. Where can we do the following? Write T for Trang An, H for Hoi An, and M for Mekong River Delta.

3. Match the words to make phrases used in 1.

4. Complete the sentences using phrases from 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the falling intonation (↷) and level-rising (⤴) intonation in the following sentences

2. Listen and mark the intonation in these sentences, using ↷ (falling intonation) or ⤴ (level-rising intonation.) Then practise saying them in pairs.

Vocabulary

1. Match the words with their meanings.

2. Complete the sentences using the correct form of the words in 1.

Grammar

1. Combine the sentences using to-infinitive clauses.

2. Work in pairs. Ask and answer questions about heritage sites of traditions, using to-infinitive clauses.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Discuss the questions.

2. Read the article. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases.

3. Read the article again and decide whether the statements are true (T) or false (F)

4. Read the article again and complete the diagram with information from the text. Use no more than TWO words for each answer

5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Reading.

Speaking

1. Work in pairs. Match the ways to preserve our heritage with the reasons for doing so.

2. Complete the conversation with the words and phrases in the box. Then practise It in pairs

3. Work in pairs. Make a similar conversation about ways to preserve cultural heritage. Use the ideas in 1, the model in 2, and the tips above to help you.

4. Work in groups. Think of a form of cultural heritage (such as a tradition, a festival, or a form of music), and discuss ways to preserve it. Report your group’s ideas to the whole class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Speaking.

Listening

1. Work in pairs. Ask and answer the questions.

2. Listen to a talk. What is the talk mainly about?

3. Listen to the talk again and complete each gap in the notes with no more than THREE words and/or a number.

4. Work in pairs. Make some predictions about what the tour guide will say next.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Listening.

Writing

1. Work in pairs. Put the problems that Trang An Scenic Landscape Complex may face and the possible solutions in the correct blanks.

2. Write a leaflet about the problems that Trang An may face and the possible solutions to them. Use the ideas in 1 and the outline below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you.

Culture

1. Read the text and answer the questions.

2. Work in groups. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Listen and mark the intonation in the following sentences, using (falling intonation) or (level-rising intonation). Then practise saying them in pairs.

Vocabulary

Choose the correct word to complete each sentence.

Grammar

Rewrite the sentences using to-infinitive clauses.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Looking Back.

Project

Work in groups. Choose a type of heritage that you are interested in and propose ways to preserve it. Present your ideas to the class in the form of an oral presentation, a leaflet, or a poster. Use these questions as cues.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 6 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Preserving Our Heritage trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 11.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833