Education Options For School-Leavers - Unit 7 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 76 - 85)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Education Options For School-Leavers - (Trang 76 - 85) Tiếng Anh 11 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 7.
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
13/07/2023
education options for school leavers unit 7 tieng anh 11 global success trang 76 85

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and answer the following questions. (True or False)

3. Find phrases in the conversation that mean the following.

4. Complete the following sentences based on the conversation in 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the falling or rising intonation in each of the following questions.

2. Listen and mark the intonation in these questions, using (rising intonation) or (falling intonation). Then practise saying them in pairs.

Vocabulary

1. Match the words and phrases with their meanings.

2. Complete the sentences using the correct form of the words and phrases in 1.

Grammar

1. Find and correct the mistakes in the following sentences.

2. Rewrite these sentences using perfect participle clauses.

3. Work in pairs. Make sentences, using perfect gerunds and perfect participle clauses.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Which of the two options for school-leavers is more common in your town? Can you think of other options?

2. Read the article. Match the highlighted words with their meanings.

3. Read the article again. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A-B). There is ONE extra heading.

4. Read the article again and complete each gap with ONE word.

5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: Reading.

Speaking

1. Work in pairs. Complete the table below. Use the suggested ideas and / or your own ideas.

2. Complete the conversation with the sentences In the box. Then practise it in pairs.

3. Work in pairs. Talk about the benefits of academic study. Use the ideas in 1, the model in 2, and the tips above to help you.

4. Work in groups. Discuss what kind of students / learners each option will be more suitable for. Give reasons for your decision. Report to the whole class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: Speaking.

Listening

1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions.

2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about?

3. Listen to a conversation between Mai and the receptionist at ABC Vocational School. What are they talking about?

4. Listen to the conversation again and complete the notes below. Use no more than TWO words for each gap.

5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: Listening.

Writing

1. Look at the advertisement about a vocational school and its tour guide training courses. You want to ask for more information. Complete the enquiries.

2. Write a letter (140-170 words) to request information about the courses in 1. Use the information in 1, your ideas, and the outline with the tips below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you.

Culture

1. Read the text and complete the table below with information from the text. Use no more than TWO words or a number in each gap.

2. Work in groups. Discuss the similarities and differences between education after leaving school in Viet Nam and in the UK.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

Listen and mark the intonation in these questions, using (rising intonation) or (falling intonation). Then practise saying them in pairs.

Vocabulary

Complete the text. Use the correct form of the words and phrases in the box.

Grammar

Rewrite these sentences using perfect participle clauses or perfect gerunds.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: Looking Back.

Project

Work in groups. Do some research on educational institutions for school-leavers (e.g. colleges, universities, vocational schools) in Viet Nam. Choose one that you think has the best programme for a particular subject, trade, or job, and present your findings to the class. Use these questions as cues for your presentation.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 7 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Education Options For School Leavers trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 11.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity