Project - Unit 7 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 85)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Project - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 85). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 7.
ZIM Academy
24/08/2023
project unit 7 tieng anh 11 global success trang 85

Choosing the perfect educational institution

Work in groups. Do some research on educational institutions for school-leavers (e.g. colleges, universities, vocational schools) in Viet Nam. Choose one that you think has the best programme for a particular subject, trade, or job, and present your findings to the class. Use these questions as cues for your presentation.

1. What type of educational institution is it? Where is it? How big is it?

2. What programme or training for that particular subject, trade, or job does it offer? How much is the fee?

3. What facilities does it have? Are there any student activities or clubs?

4. What job opportunities are there for its students after graduation?

Bài thuyết trình gợi ý:

1. Type, Location, and Size of the Institution

Type of Educational Institution: University

Location: Hanoi, Vietnam

Size: Around 10,000 students, encompassing a campus of 40 hectares

2. Programme, Subject, Trade, or Job and Fee

Programme: Bachelor's Degree in Information Technology (IT)

Duration: 4 years

Fee: 30 million VND per semester

3. Facilities, Student Activities, and Clubs

Facilities: Modern computer labs, libraries, sports facilities, and comfortable dormitories

Student Activities/Clubs: Various clubs such as Coding Club, Robotics Club, Football Club, and English Club. Regular seminars and workshops are held with industry experts.

4. Job Opportunities After Graduation

Partnership with IT companies: The university has strong connections with leading IT companies in Vietnam, offering internships and job placements.

Job Opportunities: Graduates commonly find employment as software developers, data analysts, and IT project managers, among other positions.

Career Support: The university’s career center provides counseling, job placement services, and professional development workshops.

Conclusion:

After careful consideration, we believe that this university provides a robust program for aspiring IT professionals. The combination of the state-of-the-art facilities, comprehensive curriculum, active student life, and promising job opportunities makes it an ideal choice for school-leavers interested in pursuing a career in technology.

Dịch nghĩa:

Bài Thuyết Trình cho Lớp:

1. Loại, Vị Trí và Cơ Sở Giáo Dục

Loại Cơ Sở Giáo Dục: Đại Học

Vị Trí: Hà Nội, Việt Nam

Quy mô: khoảng 10,000 sinh viên, bao gồm một khuôn viên 40 hecta

2. Chương Trình, Chủ Đề, Nghề Nghiệp hoặc Công Việc và Học Phí

Chương Trình: Bằng Cử Nhân về Công Nghệ Thông Tin (IT)

Thời Gian: 4 năm

Học Phí: 30 triệu VND mỗi học kỳ

3. Cơ Sở Vật Chất, Hoạt Động Sinh Viên và Câu Lạc Bộ

Cơ Sở Vật Chất: Phòng máy tính hiện đại, thư viện, cơ sở thể thao, và ký túc xá thoải mái

Hoạt Động / Câu Lạc Bộ Sinh Viên: Nhiều câu lạc bộ như Câu Lạc Bộ Lập Trình, Câu Lạc Bộ Robot, Câu Lạc Bộ Bóng Đá, và Câu Lạc Bộ Tiếng Anh. Tổ chức thường xuyên các hội thảo và buổi làm việc với các chuyên gia trong ngành.

4. Cơ Hội Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp

Quan Hệ Đối Tác với Các Công Ty IT: Trường đại học có mối quan hệ mạnh mẽ với các công ty IT hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp cơ hội thực tập và việc làm.

Cơ Hội Việc Làm: Các sinh viên tốt nghiệp thường xuyên tìm được việc làm như các nhà phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu, và quản lý dự án IT, v.v.

Hỗ Trợ Nghề Nghiệp: Trung tâm nghề nghiệp của trường cung cấp tư vấn, dịch vụ tìm việc làm, và các buổi làm việc phát triển chuyên nghiệp.

Kết Luận:

Sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi tin rằng trường đại học này cung cấp một chương trình mạnh mẽ cho những người có định hướng trở thành chuyên gia IT. Sự kết hợp của cơ sở vật chất tiên tiến, chương trình giảng dạy toàn diện, cuộc sống sinh viên năng động, và cơ hội việc làm hứa hẹn làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trung học, muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.


Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 7: Project. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh 11 Unit 8 getting started

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833