Getting started - Unit 9 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 100 - 101)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Getting started - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 100 - 101). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 9.
ZIM Academy
01/09/2023
getting started unit 9 tieng anh 11 global success trang 100 101

A social awareness club meeting

1. Listen and read

1, Overpopulation (n) /ˌoʊvərˌpɒpjʊˈleɪʃən/: Tình trạng dân số quá đông

 • Ex: Some cities have a problem of overpopulation, congestion and crowded streets.

2, Bullying (n) /ˈbʊliɪŋ/: Bắt nạt

 • Ex: At school, Mai experienced bullying from a group of older kids.

3, Peer pressure (n) /pɪr ˈprɛʃər/: Áp lực đồng trang lứa

 • Ex: Due to peer pressure, many teens try addictive substances despite knowing the dangers.

4, Body shaming (v) /ˈbɒdi ˈʃeɪmɪŋ/: Miệt thị ngoại hình

 • Ex: After posting a photo on social media, My received hurtful comments about her weight from some people.

5, Cyberbullying (n) /ˈsaɪbərˌbʊliɪŋ/: Bắt nạt qua mạng, bạo lực mạng

 • Ex: Some teenagers faced cyberbullying by receiving hateful comments and cruel jokes on Facebook.

6, Awareness (n) /əˈweər.nəs/: Sự nhận thức, sự nhận biết về một vấn đề

 • Ex: The organization aims to raise awareness about the dangers of smoking among teenagers.

2. Who suggests the following ideas? Tick in the correct box

Mark

Mai

Nam

1, Issues that have an affect on many people in the city

2, Problems that have a direct impact on teens

3, An issue that teens face in their everyday life

1, Đáp án: Mai

 • Từ khóa: issues, have an affect on many people, city

 • Vị trí thông tin: “Mai: Yes. I think we should promote issues that affect a lot of people in our city.”

 • Lý do chọn đáp án: Mai đưa ra ý kiến nên khởi xướng các vấn đề (issue) ảnh hưởng tới nhiều người trong thành phố của mình (an affect on many people = affect a lot of people)

2, Đáp án: Nam

 • Từ khóa: Problems, a direct impact on teens

 • Vị trí thông tin: “Nam: I like your idea, Mai, but I think we should plan our campaign around social issues that directly affect teenagers like us.”

 • Lý do chọn đáp án: Nam đề xuất các vấn đề (social issues = problems) có tác động trực tiếp tới giới trẻ (directly affect teenagerslike us = a direct impact on teens)

3, Đáp án: Mark

 • Từ khóa: issue, teens, face, everyday life

 • Vị trí thông tin: “Mark: Hmm. I think this time we should focus on a problem teens struggle with everyday”

 • Lý do chọn đáp án: Mark đề xuất rằng cần tập trung vào một vấn đề (issue = problem) mà giới trẻ (teens = teenagers) phải đối mặt (face= struggle with) mỗi ngày (in their everyday life = every day)

3. find five social issues in 1. Use the pictures and hints below to help you.

1, crime - kẻ trộm

2, Đáp án: overpopulation

Hình ảnh gợi ý có hình cầu có rất nhiều người, đông đúc => tình trạng quá tải dân số

3, Đáp án: bullying

Hình ảnh gợi ý có một người đàn ông đang bắt nạt một cậu bé

4, Đáp án: peer pressure

Hình ảnh gợi ý có một cậu bé đứng giữa đang cảm thấy buồn khi ở cùng với các bạn cười nói => áp lực đồng trang lứa

5, Đáp án: body shaming

Hình ảnh gợi ý có cô gái quá cỡ đang chịu sự chỉ trỏ của người khác => miệt thị ngoại hình

4. Complete the summary with words from 1.

1, Đáp án: although

 • Vị trí thông tin: “Nam: Well, bullying, peer pressure, and body shaming, for instance, are major problems among teenagers today although many people don’t feel comfortable talking about them”.

 • Lý do chọn đáp án: Nam đã liệt kê ra các vấn đề xã hội trong giới trẻ và cho rằng đó là các vấn đề chính của các bạn trẻ ngày nay dù cho nhiều bạn trẻ cảm thấy khó khăn khi nói về những điều đó. Từ “although” (dù cho) dùng để nối hai vế có tính chất đối lập, vậy nên đáp án là “although”

2, Đáp án: However

 • Vị trí thông tin: “Mark: Hmm. I think this time we should focus on a problem teens struggle with everyday because this won’t be a big campaign. However, we’ll try to use your ideas for another project, Mai.”

 • Lý do chọn đáp án: Mark đã nói rằng cần tập trung vào vấn đề mà giới trẻ phải đấu tranh mỗi ngày cho dự án vì đó không phải là dự án to. Mặc dù vậy cậu ấy sẽ sử dụng ý kiến của Mai vào dự án khác. Vậy đáp án là “However”(Mặc dù vậy) để phản ánh sự đối lập giữa hai mệnh đề.

3, Đáp án: because

 • Vị trí thông tin: “Nam: I think it’s bullying because it’s very common today, and…”

 • Lý do chọn đáp án: Nam chọn tình trạng bắt nạt và nói lý do rằng tình trạng đó đang phổ biến. Trong câu sử dụng từ “Because”(bởi vì) để trình bày lý do vậy nên đó chính là đáp án.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 9: Getting started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Minh Châu

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh 11 unit 9 language

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833