Looking Back - Unit 9 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 108)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Looking Back - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 108). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 9.
ZIM Academy
25/08/2023
looking back unit 9 tieng anh 11 global success trang 108

Pronunciation

Mark the intonation in these questions using (rising intonation) or (falling intonation). Listen and check. Then practise saying them.

 • Đáp án:

1. Should we report bullying to teachers ↗ or speak to our parents first↘?

2. Is this social awareness campaign about poverty ↗ or crime↘?

3. Have you ever experienced any physical ↗, verbal ↗, or social bullying↘?

4. Do you worry about peer pressure ↗, body-shaming↗ or bullying↘?

 • Giải thích: Câu hỏi lựa chọn bao gồm các lựa chọn, lựa chọn đứng trước “or” có ngữ điệu lên giọng và lựa chọn đứng sau “or” có ngữ điệu xuống ở cuối.

Vocabulary

Solve the crossword. use the words you have learnt in this unit.

Across:

2. The local police are running an awareness ______ to reduce crime in the area.

 • Đáp án: campaign

 • Giải thích: Trong câu này, "awareness campaign" được sử dụng để chỉ một loạt các hoạt động và chiến dịch nhằm tạo ra sự nhận thức và thông tin về một vấn đề cụ thể trong cộng đồng.

 • Câu hoàn chỉnh: The local police are running an awareness campaign to reduce crime in the area. (Có một chiến dịch về nhận thức của cảnh sát địa phương đang diễn ra nhằm giảm tội phạm trong khu vực.)

3. Teens who are regularly bullied suffer from ______.

 • Đáp án: Depression

 • Giải thích: "depression" (trầm cảm) được sử dụng để chỉ tình trạng tâm lý tiêu cực và nghiêm trọng có thể xảy ra khi ai đó bị bắt nạt thường xuyên.

 • Câu hoàn chỉnh: Teens who are regularly bullied suffer from depression. (Các thiếu niên thường xuyên bị bắt nạt chịu đựng căn bệnh trầm cảm.)

4. _____ video games can lead to feelings of anger and hate.

 • Đáp án: Violent

 • Giải thích: "violent" (bạo lực) được sử dụng để miêu tả những trò chơi điện tử có nội dung liên quan đến bạo lực, xung đột và hành động độc ác. Chơi những trò chơi bạo lực có thể gây ra cảm xúc tiêu cực như tức giận và hận thù

 • Câu hoàn chỉnh: Violent video games can lead to feelings of anger and hate. (Những trò chơi điện tử bạo lực có thể dẫn đến cảm giác tức giận và hận thù.)

Down:

1. Building self-_____ is important for preventing and dealing with bullying.

 • Đáp án: confidence

 • Giải thích: Trong câu này, "confidence" (sự tự tin) được sử dụng để chỉ mức độ tin tưởng và tự tin vào khả năng của bản thân. Xây dựng sự tự tin giúp người khác tự tin đối mặt với các tình huống bắt nạt, giảm thiểu tác động tiêu cực của bắt nạt

 • Câu hoàn chỉnh: Building self-confidence is important for preventing and dealing with bullying. (Xây dựng lòng tự tin là quan trọng để ngăn chặn và đối phó với việc bắt nạt.)

Grammar

Choose the correct answer to complete each sentence below.

1. We started a campaign against bullying in our school. However/In addition, we organised classes for teens to try new things and become more confident.

 • Đáp án: In addition

 • Giải thích: Câu trước đã nêu rõ về việc bắt đầu một chiến dịch chống bắt nạt tại trường học. "In addition" là liên từ phù hợp để liên kết ý kiến tiếp theo, bổ sung thêm thông tin rằng họ đã tổ chức các lớp học để giúp các thiếu niên thử những điều mới và trở nên tự tin hơn.

2. Sharing someone’s personal information online is illegal. Therefore/Moreover, you should be very careful about what you post online.

 • Đáp án: Therefore

 • Giải thích: Trong trường hợp này, việc chia sẻ thông tin cá nhân của người khác trực tuyến là vi phạm pháp luật, và do đó (therefore) bạn nên rất cẩn trọng về những gì bạn đăng lên mạng. Từ "Moreover" (Hơn nữa) không phù hợp trong trường hợp này, vì nó thường được sử dụng để bổ sung thông tin mà không có mối quan hệ chặt chẽ giữa các ý kiến.

3. Because/ Because of our health campaign was successful, more teenagers now eat healthy food and exercise regularly.

 • Đáp án: Because

 • GIải thích: Ở câu này, "because" (bởi vì) được sử dụng để chỉ nguyên nhân, tức là sự thành công của chiến dịch sức khỏe đã dẫn đến kết quả là nhiều thiếu niên bắt đầu ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. “Because of” không phải là đáp án vì sau nó phải là danh từ

4. Although/In spite of all our efforts, we were not able to solve the problem.

 • Đáp án: In spite of

 • Giải thích: Cấu trúc "In spite of + Noun" thường được sử dụng để tạo sự tương phản giữa hai mệnh đề có tính trái ngược nhau. Điều này có nghĩa dù chúng ta đã cố gắng, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề. “Although” không phải đáp án đúng vì đằng sau nó phải là một mệnh đề.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 9: Looking Back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 unit 9 project

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833