Getting Started - Unit 1 - Tiếng Anh 12 Sách mới (trang 6, 7 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Getting Started - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (trang 6, 7 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Unit 1 Tiếng Anh 12.
getting started unit 1 tieng anh 12 sach moi trang 6 7 tap 1

1. Hung and Quang are talking about famous people. Listen and Read.

 • Have a great impact on sb (v phr) /hæv ə ɡreɪt ˈɪmpækt ɒn/: có sức ảnh hưởng lớn đến ai

Ex: The works of Shakespeare have had a great impact on generations of readers worldwide.

 • Admire sb (v) /ədˈmaɪər/: ngưỡng mộ, khâm phục.

Ex: Many people admire Mahatma Gandhi for his dedication to peace.

 • Stimulate (v) /ˈstɪmjəleɪt/: kích thích, khuyến khích.

Ex: Steve Jobs was known for his ability to stimulate innovation and creativity within his team.

 • Innovation (n) /ɪnəˈveɪʃən/: sự đổi mới, sự sáng tạo.

Ex: Elon Musk is a famous entrepreneur known for his innovation in the electric car industry

 • Inspire sb (v) /ɪnˈspaɪər/: truyền cảm hứng.

Ex: Maya Angelou's powerful words and life story have inspired countless individuals to overcome challenges.

 • Influential (a) /ɪnflʊˈɛnʃəl/: có sức ảnh hưởng

Ex: Nelson Mandela's leadership made him one of the most influential figures in the history of South Africa .

 • Trophy (n) /ˈtroʊfi/: cúp, giải thưởng.

Ex: Serena Williams has won numerous tennis trophies throughout her career.

 • Gifted (a) /ˈɡɪftɪd/: có năng khiếu. (= talented)

Ex: Mozart was a gifted composer and musician

 • Talented (a) /ˈtæləntɪd/: có tài năng (= gifted)

Ex: Leonardo da Vinci was a talented individual, excelling in various fields such as painting, sculpture, engineering, and scientific research.

 • Waver between A and B (v) /ˈweɪ.vɚ/: Lưỡng lự giữa A và B

Ex: Many fans of music wavered between choosing Michael Jackson or Madonna as their favorite pop icon during the 1980s.

2. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box

1. Quang can’t decide who he is going to talk about tomorrow

 • Đáp án: TRUE

 • Vị trí thông tin:  

Hung: Have you decided who to talk about, Quang?

Quang: Not yet.

 • Giải thích:

Vì Hùng hỏi Quang rằng Quang đã chọn được nhân vật để thuyết trình chưa, Quang trả lời: chưa (“not yet” khớp với “can’t decide”).

2. Quang wants to become as famous as Steve Jobs and Michael Jackson

 • Đáp án: NOT GIVEN

 • Vị trí thông tin: 

Quang: I’m still wavering between two famous people. Steve Jobs and Michael Jackson. I admire them both

Quang: I’m not sure… Steve Jobs’s work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson’s music inspired me to learn to play a musical instrument. 

 • Giải thích:

Bài đọc thuộc Bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 này chỉ nhắc đến thông tin Quang ngưỡng mộ cả Steve Jobs và Michael Jackson vì Steve Jobs kích thích sự sáng tạo và đổi mới trong khi âm nhạc Michael Jackson đã truyền cảm hứng để tìm hiểu cách chơi một loại nhạc cụ. Không có thông tin về việc Quang cũng muốn trở nên nổi tiếng như Steve Jobs và Michael Jackson.

3. Hung likes Michael Jackson’s singing

 • Đáp án: FALSE

 • Vị trí thông tin: 

Hung: But I prefer Steve Jobs. I think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. In his later years, his singing voice became weak and thin and wasn’t as good ad before.

 • Giải thích:

Bài đọc cho thấy Hùng thích Steve Jobs hơn vì Hùng nghĩ rằng Michael Jackson không phải là một ca sĩ tuyệt vời (“not an excellent singer” ngược với “likes Michael Jackson’s singing”) . Trong những năm sau này, giọng hát của Michael Jackson trở nên yếu và mỏng và không được tốt như trước. 

4. Hung learnt to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson’s songs.

 • Đáp án: FALSE

 • Vị trí thông tin: 

Quang: I’m not sure… Steve Jobs’s work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson’s music inspired me to learn to play a musical instrument. 

 • Giải thích: 

Quang là người được Michael Jackson truyền cảm hứng để tìm hiểu cách chơi một loại nhạc cụ chứ không phải Hùng.

5. Both Quang and Hung admire Christine Ha

 • Đáp án: TRUE

 • Vị trí thông tin: 

Hung: Christine is a blind chef and a gifted writer. She’s very talented and determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the díhes.

Quang: I agree. I remember how excited I felt when Christine was creating those great-looking dishes.

 • Giải thích:

Hùng ngưỡng mộ Christine vì là một đầu bếp khiếm thị và một nhà văn tài năng, rất tài năng và quyết tâm. Quang đồng ý với Hùng và nói Quang rất hứng thú khi Christine tạo ra những món ăn đẹp tuyệt vời.

Có thể bạn muốn biết:

3. Discuss with a partner. If you were Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Why?

If I were Quang, I would choose to talk about Steve Jobs in my presentation because he had a great impact on people's lives and the world around us.

First, Steve Jobs was a person who stimulated our imagination and made us dream big. He was the co-founder of Apple and the driving force behind many innovative products like the iPhone, iPad, and Mac computers.

His innovation changed the way we use technology and made it more accessible and user-friendly. He was always thinking outside the box and coming up with new ideas to make our lives easier and more enjoyable.

Not only was Steve Jobs influential in the tech industry, but his influence extended to other fields as well. He inspired many people with his passion, determination, and relentless pursuit of excellence. He showed us that it's important to follow our dreams, take risks, and never give up.

Steve Jobs was a gifted and talented individual. His creativity and vision allowed him to create products that were not only functional but also beautifully designed. He believed in the power of simplicity and elegance, making technology more than just a tool, but a work of art.

His achievements and contributions earned him many trophies including being named one of the most influential people in the world.

(Dịch: Nếu tôi là Quang, tôi sẽ chọn nói về Steve Jobs trong bài thuyết trình của mình vì ông đã có một sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mọi người và thế giới xung quanh chúng ta.

Đầu tiên, Steve Jobs là một người đã kích thích trí tưởng tượng của chúng ta và khiến chúng ta mơ ước lớn. Ông là người đồng sáng lập của Apple và là lực đẩy đằng sau nhiều sản phẩm đổi mới như iPhone, iPad và máy tính Mac.

Sự đổi mới của ông đã thay đổi cách chúng ta sử dụng công nghệ và làm cho nó trở nên dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng. Ông luôn suy nghĩ ngoài hộp và đưa ra những ý tưởng mới để làm cuộc sống của chúng ta dễ dàng và vui vẻ hơn.

Không chỉ có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, Steve Jobs còn có ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác. Ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người bằng niềm đam mê, quyết tâm và sự đuổi đến sự xuất sắc. Ông đã cho chúng ta thấy rằng quan trọng để theo đuổi giấc mơ của chúng ta, đảm nhận rủi ro và không bao giờ từ bỏ.

Steve Jobs là một người tài năng và có năng khiếu. Sự sáng tạo và tầm nhìn của ông đã cho phép ông tạo ra các sản phẩm không chỉ có chức năng mà còn được thiết kế tinh tế. Ông tin vào sức mạnh của sự đơn giản và thanh lịch, biến công nghệ trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Các thành tựu và đóng góp của ông đã giúp ông giành được nhiều giải thưởng, bao gồm danh hiệu một trong những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới.)

4. Find the words in the conversion that have the same sounds as the following.

1. Too - two: /tuː/

2. Eye - I: /aɪ/

3. Sea - see: /siː/

4. One - won: /wʌn/

5. No - know: /nəʊ/

5. Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets

I remember how excited I (feel) …………….. when Christine (create) ………..…….those great-looking dishes

 • Đáp án: felt - was creating

 • Giải thích: 

Nhân vật nhớ lại cảm xúc hứng khởi khi xem chương trình, hành động “cảm thấy” là hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, nên “feel” được chia quá khứ đơn thành “felt”.

Để nhấn mạnh rằng sự tiếp diễn của hoạt động Christine tạo ra những món ăn, đồng thời đây là hành động diễn ra trong quá khứ, nên “create” được chia quá khứ tiếp diễn thành “was creating”.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 1: Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách thí điểm.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 Unit 1: Language

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833