Looking back - Unit 10 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 68 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Looking back - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 68 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 10.
ZIM Academy
25/08/2023
looking back unit 10 tieng anh 12 sach moi trang 68 tap 2

Pronunciation

1. Listen and mark the intonation patterns on the questions. Then practise reading them.

Câu 1: What does lifelong learning mean? (↘)

 • Giải thích: Vì câu hỏi là một Wh- question nên sẽ xuống giọng ở cuối câu hỏi.

Câu 2: Does lifelong learning contribute to social (↗) or personal development? (↘)

 • Giải thích: Vì câu hỏi là một câu hỏi Yes/No có 2 ý lựa chọn nên sẽ lên giọng ở cuối ý thứ nhất và xuống giọng ở cuối ý thứ hai.

Câu 3: Excuse me, I’ve just arrived. Has the seminar on learning skills started? (↗)

 • Giải thích: Vì câu hỏi là một câu hỏi Yes/No nên sẽ lên giọng ở cuối câu hỏi.

Câu 4: Do you think that continuous learning is the key to success? (↗)

 • Giải thích: Vì câu hỏi là một câu hỏi Yes/No nên sẽ lên giọng ở cuối câu hỏi.

Câu 5: How should I apply for part-time courses? (↘)

 • Giải thích: Vì câu hỏi là một Wh- question nên sẽ xuống giọng ở cuối câu hỏi.

2. Practise these conversations. Mark the questions with rising or falling intonation. Then listen and repeat.

Câu 1:

A: Did you say that we need to pursue knowledge throughout our lives?  (↗)

B: No. Those are the lecturer’s words.

Giải thích: Vì câu hỏi là một câu hỏi Yes/No nên sẽ lên giọng ở cuối câu hỏi.

Câu 2:

A: Do you think learning from on-the-job experiences is always effective?  (↗)

B: Yes, definitely.

Giải thích: Vì câu hỏi là một câu hỏi Yes/No nên sẽ lên giọng ở cuối câu hỏi.

Câu 3:

A: How can parents encourage their children to learn all their lives? (↘)

B: By setting good examples.

Giải thích: Vì câu hỏi là một Wh- question nên sẽ xuống giọng ở cuối câu hỏi.

Câu 4:

A: Which is more important, working experience  (↗) or qualifications? (↘)

B: I think it’s up to each individual situation.

Giải thích: Vì câu hỏi là một câu hỏi Yes/No có 2 ý lựa chọn nên sẽ lên giọng ở cuối ý thứ nhất và xuống giọng ở cuối ý thứ hai.

Câu 5:

A: Does asking questions encourage learning?  (↗)

B: Yes, it does. That’s the new way of teaching and learning.

Giải thích: Vì câu hỏi là một câu hỏi Yes/No nên sẽ lên giọng ở cuối câu hỏi.

Vocabulary

Complete the sentences using the correct form of the words in the box.

Câu 1:

 • Đáp án: self-motivation

 • Giải thích: Từ cần điền là danh từ, phù hợp với nội dung: essential qualities of lifelong learners (phẩm chất quan trọng của người học suốt đời). Trong số các từ cho sẵn, self-motivate (tự động viên) là phù hợp

 • Do đó, đáp án là self-motivation

Câu 2:

 • Đáp án: pursuit - pursuit

 • Giải thích: Từ cần điền là danh từ phù hợp khi đi với knowledge. Trong số các từ cho sẵn, pursue (theo đuổi) là phù hợp

 • Do đó, đáp án là pursuit

Câu 3:

 • Đáp án: self-directed

 • Giải thích: Từ cần điền là tính từ bổ nghĩa cho “learning”. Trong số các từ cho sẵn, self-directing (tự định hướng) là phù hợp

 • Do đó, đáp án là self-directed

Câu 4:

 • Đáp án: lifelong learners

 • Giải thích: Từ cần điền là danh từ chỉ người, phù hợp với nội dung: keep studying and acquiring new knowledge and skills until the end of their life (tiếp tục học tập và rèn luyện kỹ năng cho đến cuối đời).

 • Do đó, đáp án là lifelong learners

Câu 5:

 • Đáp án: improving

 • Giải thích: Từ cần điền là động từ dạng V-ing, phù hợp khi đi với “lives”. Trong số các từ cho sẵn, improve (cải thiện) là phù hợp.

 • Do đó, đáp án là improving

Câu 6:

 • Đáp án: flexible

 • Giải thích: Từ cần điền là tính từ bổ nghĩa cho “plan”, phù hợp với nội dung: time management skills (kỹ năng quản lý thời gian).Trong số các từ cho sẵn, flexibility (sự linh hoạt) là phù hợp.

 • Do đó, đáp án là flexible

Câu 7:

 • Đáp án: professional

 • Giải thích: Từ cần điền là tính từ bổ nghĩa cho “reasons”, phù hợp với personal. Trong số các từ cho sẵn, profession (công việc) là phù hợp.

 • Do đó, đáp án là professional

Câu 8:

 • Đáp án: voluntarily

 • Giải thích: Từ cần điền là trạng từ bổ nghĩa cho “study and attend”. Trong số các từ cho sẵn, voluntary (tự nguyện) là phù hợp.

 • Do đó, đáp án là voluntarily

Grammar

Use your own ideas to complete the sentences below, putting the verbs in brackets in the correct form as required.

Câu 1:

 • Đáp án: Lifelong learning will be successful if the learner is self-motivated.

 • Giải thích: Trong câu điều kiện loại 1, động từ ở mệnh đề if chia ở thì hiện tại đơn (is), động từ ở mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn (will be)

Câu 2:

 • Đáp án:  If that school provided better educational materials, the students would be more interested in lifelong learning. 

 • Giải thích: Trong câu điều kiện loại 2, động từ ở mệnh đề if chia ở thì quá khứ đơn (provided), động từ ở mệnh đề chính chia ở dạng would + V (would be)

Câu 3:

 • Đáp án: If the lifelong learning programmes had started earlier this year, I could have arranged my schedule to attend some of them.

 • Giải thích: Trong câu điều kiện loại 3, động từ ở mệnh đề if chia ở thì quá khứ hoàn thành (had started), động từ ở mệnh đề chính chia ở dạng would/could/might + have + V3 (could have arranged)

Câu 4:

 • Đáp án: If he had not kept learning while working here, he would not be the director now.

 • Giải thích: Trong câu điều kiện loại kết hợp loại 2 và loại 3, động từ ở mệnh đề if chia ở thì quá khứ hoàn thành (had not kept), động từ ở mệnh đề chính chia ở dạng would + V (would not be)

Câu 5:

 • Đáp án: If you do not develop leadership skills, you will have difficulties in working with your staff . 

 • Giải thích: Trong câu điều kiện loại 1, động từ ở mệnh đề if chia ở thì hiện tại đơn (do not develop), động từ ở mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn (will have)

Câu 6:

 • Đáp án: If I had followed your advice on professional training, I would have got a higher salary.

 • Giải thích:  Trong câu điều kiện loại 3, động từ ở mệnh đề if chia ở thì quá khứ hoàn thành (had followed), động từ ở mệnh đề chính chia ở dạng would/could/might + have + V3 (would have got)

Câu 7:

 • Đáp án: If he had completed the previous management course, he would be recruited to the team now.

 • Giải thích:  Trong câu điều kiện loại kết hợp loại 2 và loại 3, động từ ở mệnh đề if chia ở thì quá khứ hoàn thành (had completed), động từ ở mệnh đề chính chia ở dạng would + V (would be)

Câu 8:

 • Đáp án: If we had taken online courses, we would have saved more time.

 • Giải thích:  Trong câu điều kiện loại 3, động từ ở mệnh đề if chia ở thì quá khứ hoàn thành (had taken), động từ ở mệnh đề chính chia ở dạng would/could/might + have + V3 (would have saved)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 10: Looking Back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Xem tiếp: Tiếng anh 12 unit 10 project

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity