Project - Unit 10 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 69 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Project - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 69 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 10.
ZIM Academy
24/08/2023
project unit 10 tieng anh 12 sach moi trang 69 tap 2

1. Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide.

2. Report the information you have collected to the whole class focusing on the similarities and differences in the perceptions of lifelong learning of the ten people you have interviewed.

Here is a summary of the results based on your responses:

1. The main objective of lifelong learning is to update knowledge and skills. People chose this option as the most important reason for engaging in learning activities throughout life. This is consistent with the idea that lifelong learning can help individuals adapt to changing demands and opportunities in their personal and professional lives. Lifelong learning can also have other benefits, such as keeping your brain healthy, increasing your income and employment security, getting a higher degree, or teaching and training other people.

2. The best thing to learn throughout life is anything of one’s interest. Most people choose this option as the most appealing type of learning content for you. This suggests that they are motivated by curiosity and passion, rather than by external factors such as work requirements or social expectations. Learning something that interests you can also make the learning process more enjoyable and rewarding. Of course, there are many other things that you can learn throughout life, such as work-related knowledge and experience, general knowledge, specialized knowledge, or anything at your convenience.

3. The best way to learn throughout life is by learning from friends, colleagues, and experienced professionals. People chose this option as the most effective learning method for them. This indicates that they value social interaction and collaboration in your learning process. Learning from others can help you gain insights, feedback, and support from people who share your interests or goals. It can also expose you to different perspectives and experiences that can enrich your learning outcomes. However, there are also other ways to learn throughout life, such as enrolling in online courses, attending lectures, conferences, seminars, and meetings, reading professional magazines and books, or attending classes at ‘bricks and mortar’ institutions.

4. The main facilitator of lifelong learning is online educational materials available. People chose this option as the most helpful factor for enabling lifelong learning. This shows that they appreciate the convenience and accessibility of online resources that can provide them with a variety of learning opportunities at any time and place. Online educational materials can also offer you flexibility and choice in terms of the pace, level, and format of your learning. However, there are also other factors that can facilitate lifelong learning, such as government programs supporting lifelong learning, employers’ support, awards, and promotion for good lifelong learners, family’s support, or scholarships from universities and organizations.

5. The main barrier to lifelong learning is a lack of time. People chose this option as the most challenging obstacle for preventing lifelong learning. This implies that people have busy schedules and competing priorities that limit their availability for learning activities. Lack of time can also affect your motivation and concentration for learning. However, there are also other barriers that can hinder lifelong learning, such as lack of interest and motivation, lack of support from family and employers, lack of finances, or inability to choose what to learn.

We hope that this report has given you some insights into your own lifelong learning preferences and challenges. We also hope that it has inspired you to continue pursuing your learning goals and interests throughout life. 

Dịch nghĩa:

Đây là bản tóm tắt về kết quả dựa trên các câu trả lời của khảo sát:

  1. Mục tiêu chính của học tập suốt đời là cập nhật kiến thức và kỹ năng. Người ta chọn lựa chọn này là lý do quan trọng nhất để tham gia các hoạt động học tập suốt đời. Điều này phù hợp với ý tưởng rằng học tập suốt đời có thể giúp cá nhân thích ứng với những yêu cầu và cơ hội thay đổi trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Học tập suốt đời cũng có thể mang lại những lợi ích khác, như giữ cho não bộ khỏe mạnh, tăng thu nhập và an ninh việc làm, đạt được bằng cấp cao hơn, hoặc dạy và đào tạo người khác.

  2. Điều tốt nhất để học suốt đời là bất cứ điều gì thuộc về sở thích của mình. Hầu hết mọi người chọn lựa chọn này là loại nội dung học tập hấp dẫn nhất đối với bạn. Điều này cho thấy họ được thúc đẩy bởi sự tò mò và đam mê, thay vì bởi các yếu tố bên ngoài như yêu cầu công việc hoặc kỳ vọng xã hội. Học một điều gì đó mà bạn quan tâm cũng có thể làm cho quá trình học tập trở nên thú vị và đáng giá hơn. Tất nhiên, có rất nhiều điều khác mà bạn có thể học suốt đời, như kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến công việc, kiến thức tổng quát, kiến thức chuyên ngành, hoặc bất cứ điều gì thuận tiện cho bạn.

  3. Cách tốt nhất để học suốt đời là học từ bạn bè, đồng nghiệp và những người có kinh nghiệm chuyên môn. Người ta chọn lựa chọn này là phương pháp học tập hiệu quả nhất đối với họ. Điều này cho biết họ coi trọng sự tương tác và hợp tác xã hội trong quá trình học tập của mình. Học từ người khác có thể giúp bạn thu được những hiểu biết, phản hồi và sự hỗ trợ từ những người có chung sở thích hoặc mục tiêu với bạn. Nó cũng có thể giúp bạn tiếp xúc với những quan điểm và kinh nghiệm khác nhau có thể làm giàu cho kết quả học tập của bạn. Tuy nhiên, cũng có những cách khác để học suốt đời, như ghi danh vào các khóa học trực tuyến, tham dự các bài giảng, hội nghị, hội thảo và cuộc họp, đọc các tạp chí và sách chuyên ngành, hoặc theo học các lớp ở các cơ sở giáo dục truyền thống.

  4. Nhân tố chính giúp đỡ cho việc học suốt đời là các tài liệu giáo dục trực tuyến có sẵn. Người ta chọn lựa chọn này là yếu tố hữu ích nhất để thúc đẩy học tập suốt đời của bạn. Điều này cho thấy họ đánh giá cao sự tiện lợi và khả năng tiếp cận của các nguồn lực trực tuyến có thể cung cấp cho họ nhiều cơ hội học tập ở bất kỳ thời điểm và địa điểm nào. Các tài liệu giáo dục trực tuyến cũng có thể mang lại cho bạn sự linh hoạt và lựa chọn về tốc độ, mức độ và định dạng của việc học. Tuy nhiên, cũng có những yếu tố khác có thể giúp đỡ cho việc học suốt đời, như các chương trình của chính phủ hỗ trợ học tập suốt đời, sự hỗ trợ, khen thưởng và thăng tiến của nhà tuyển dụng cho những người học tập suốt đời tốt, sự hỗ trợ của gia đình, hoặc các học bổng từ các trường đại học và tổ chức.

  5. Rào cản chính cho việc học suốt đời là thiếu thời gian. Người ta chọn lựa chọn này là rào cản khó khăn nhất để ngăn cản việc học tập suốt đời của bạn. Điều này ngụ ý rằng người ta có một lịch trình bận rộn và những ưu tiên cạnh tranh làm giới hạn khả năng của bạn cho các hoạt động học tập. Thiếu thời gian cũng có thể ảnh hưởng đến động lực và sự tập trung của bạn cho việc học. Tuy nhiên, cũng có những rào cản khác có thể cản trở việc học suốt đời, như thiếu sự quan tâm và động lực, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và nhà tuyển dụng, thiếu tài chính, hoặc không thể chọn được điều gì để học. 

Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo này đã mang lại cho bạn một số hiểu biết về sở thích và thách thức của bạn về việc học suốt đời. Chúng tôi cũng hy vọng rằng nó đã truyền cảm hứng cho bạn tiếp tục theo đuổi mục tiêu và sở thích học tập của bạn suốt cuộc sống.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 10: Project. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 review 4

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu