Speaking - Unit 10 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 63 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Speaking - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 63 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 10.
ZIM Academy
29/08/2023
speaking unit 10 tieng anh 12 sach moi trang 63 tap 2

Speaking: How to keep learning throughout life

1. Work in pairs. Discuss the following ideas about steps to keep learning throughout life. Put them in the order of importance.

1

choose something of interest (chọn một vấn đề quan tâm)

2

make a plan (lập kế hoạch)

3

put thoughts into action (biến suy nghĩ thành hành động)

4

read more regularly (đọc thường xuyên hơn)

5

attend professional conferences, seminars, and training courses (tham dự các buổi hội nghị chuyên môn, hội thảo, và các khóa đào tạo)

6

apply knowledge in everyday life (áp dụng kiến thức vào cuộc sống hằng ngày)

2. Work with a partner. Fill the gaps in the presentation with some ideas in 1, and then complete its outline. 

Câu 1:

 • Đáp án: choose something you’ll really enjoy learning about

 • Giải thích: Phía sau chỗ trống có thông tin: You may have several hobbies, but ask yourself what you are most interested in (bạn có thể có vài sở thích, nhưng tự hỏi bản thân là bạn có hứng thú nhất về điều gì). Do đó, đáp án nên là: choose something you’ll really enjoy learning about (chọn thứ gì mà bạn thích học)

Câu 2:

 • Đáp án: make a plan

 • Giải thích: Phía sau chỗ trống có thông tin: Take into account the time needed for your job, for housework, and for rest. (Cân nhắc về thời gian cần thiết cho công việc, việc nhà và nghỉ ngơi).  Do đó, đáp án nên là: make a plan (lập kế hoạch)

Câu 3:

 • Đáp án: put your thoughts into action

 • Giải thích: Phía sau chỗ trống có thông tin: Contact the course provider. Tell your best friends … Buy or borrow all the study supplies as required.(liên lạc với nhà cung cấp khóa học. Kể cho bạn thân…Mua hoặc mượn các vật dụng cần thiết). Do đó, đáp án là: put your thoughts into action (biến suy nghĩ thành hành động)

Câu (a)

 • Đáp án: Greeting and thanking the audience

 • Giải thích: Ở phần đầu phần thuyết trình có thông tin: Good morning everyone and thank you very much for coming to my presentation (Chào buổi sáng tất cả mọi người và cảm ơn vì đã đến buổi thuyết trình của tôi). Vì vậy, đáp án là Greeting and thanking the audience (chào và cảm ơn khán giả)

Câu (b)

 • Đáp án:  Introducing three essential steps to keep learning after leaving school

 • Giải thích: Sau phần chào và cảm ơn mở đầu, phần tiếp theo là: I’m here today to talk about my three essential steps to keep learning after leaving school. (Hôm nay tôi ở đây để nói về 3 bước cần thiết để tiếp tục học tập sau khi rời trường). Do đó, đáp án là Introducing three essential steps to keep learning after leaving school (giới thiệu 3 bước cần thiết để tiếp tục học tập sau khi rời trường)

Câu (c)

 • Đáp án: Choosing something you’ll really enjoy learning about

 • Giải thích: Trong phần thuyết trình đã nói về bước 1 là: Choosing something you’ll really enjoy learning about (chọn thứ gì mà bạn thích học)

Câu (d)

 • Đáp án: Asking what the most interested field is

 • Giải thích: Trong đoạn văn có thông tin: You may have several hobbies, but ask yourself what you are most interested in (bạn có thể có vài sở thích, nhưng tự hỏi bản thân là bạn có hứng thú nhất về điều gì). Do đó, đáp án là: Asking what the most interested field is (đặt câu hỏi về lĩnh vực có hứng thú nhất)

Câu (e)

 • Đáp án: Making a plan

 • Giải thích: Trong phần thuyết trình đã nói về bước 2 là: make a plan (lập kế hoạch)

Câu (f)

 • Đáp án: Arranging time for job, housework, and rest and funding

 • Giải thích: Trong đoạn văn có thông tin: Take into account the time needed for your job, for housework, and for rest. (Cân nhắc về thời gian cần thiết cho công việc, việc nhà và nghỉ ngơi).  Do đó, đáp án là: Arranging time for job, housework, and rest and funding (sắp xếp thời gian cho công việc, việc nhà và nghỉ ngơi)

Câu (g)

 • Đáp án: Putting your thoughts into action

 • Giải thích: Trong phần thuyết trình đã nói về bước 3 là: put your thoughts into action (biến suy nghĩ thành hành động)

Câu (h)

 • Đáp án:  Informing friends and others about your learning

 • Giải thích: Trong đoạn văn có thông tin: Contact the course provider. Tell your best friends…(liên lạc với nhà cung cấp khóa học. Kể cho bạn thân…)

Câu (i)

 • Đáp án: Asking what the most interested field is, making a plan, and arranging time for job, housework, and rest and funding

 • Giải thích: Ở phần tóm tắt, người nói sẽ tóm lược lại 3 bước đã nói ở trước (đặt câu hỏi về lĩnh vực có hứng thú nhất, lập kế hoạch và sắp xếp thời gian cho công việc, việc nhà và nghỉ ngơi)

Câu (j)

 • Đáp án: Expressing thanks and hopes

 • Giải thích: Ở cuối phần thuyết trình:  Thank you for listening. I hope my advice is useful and you will start your journey of lifelong learning soon (Cảm ơn vì đã lắng nghe. Tôi hy vọng lời khuyên của tôi là hữu ích và bạn sẽ bắt đầu việc học tập suốt đời sớm). Do đó, đáp án là Expressing thanks and hopes (bày tỏ sự cảm kích và hy vọng)

3. Work in groups. Choose two ideas discussed in 1 or brainstorm your own ideas to prepare a presentation about how to keep learning throughout life following the outline in 2.

Hello! Today I’m here to talk about the steps of continuing learning after leaving school. Lifelong learning is a great way to keep your mind active and engaged throughout your life. Here are three steps you can take to keep learning and growing as an individual:

The first step is to cultivate curiosity. Curiosity is the desire to learn or know more about something or someone. It’s the foundation of lifelong learning. To cultivate curiosity, you can start by asking questions, exploring new topics, and seeking out new experiences. You can also read books, watch documentaries, or attend lectures on topics that interest you.

The second step is to embrace a growth mindset. A growth mindset is the belief that one’s abilities and intelligence can be developed through hard work, dedication, and perseverance. To embrace a growth mindset, you can start by setting goals for yourself, taking on new challenges, and seeking feedback from others. You can also learn from your mistakes and failures, and use them as opportunities for growth.

Lastly, make learning a habit. Learning is a lifelong process that requires dedication and commitment. To make learning a habit, you can start by setting aside time each day or week for learning activities. You can also create a learning plan or schedule to help you stay on track. Additionally, you can seek out opportunities for professional development, such as attending conferences or workshops.

In conclusion, lifelong learning is an important part of personal growth and development. By cultivating curiosity, embracing a growth mindset, and making learning a habit, you can continue to learn and grow throughout your life. 

Dịch nghĩa:

Xin chào! Hôm nay tôi sẽ nói về các bước tiếp tục học tập sau khi rời trường học. Học tập suốt đời là một cách tuyệt vời để giữ cho tâm trí của bạn luôn hoạt động và tham gia trong suốt cuộc đời của bạn. Đây là ba bước bạn có thể thực hiện để tiếp tục học tập và phát triển bản nhân:

Bước đầu tiên là trau dồi sự tò mò. Sự tò mò là mong muốn học hỏi hoặc biết thêm về điều gì đó hoặc ai đó. Đó là nền tảng của học tập suốt đời. Để trau dồi sự tò mò, bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi, khám phá các chủ đề mới và tìm kiếm các trải nghiệm mới. Bạn cũng có thể đọc sách, xem phim tài liệu hoặc tham dự các bài giảng về các chủ đề mà bạn quan tâm.

Bước thứ hai là đón nhận tư duy phát triển. Tư duy phát triển là niềm tin rằng khả năng và trí thông minh của một người có thể được phát triển thông qua công việc chăm chỉ, sự cống hiến và sự kiên trì. Để có tư duy phát triển, bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt mục tiêu cho chính mình, đối mặt với những thử thách mới và tìm kiếm nhận xét từ người khác. Bạn cũng có thể học từ sai lầm và thất bại của mình và tận dụng chúng như cơ hội để phát triển.

Cuối cùng, hãy biến việc học thành một thói quen. Học tập là một quá trình suốt đời yêu cầu sự cống hiến và cam kết. Để biến việc học thành một thói quen, bạn có thể bắt đầu bằng cách dành ra thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần cho các hoạt động học tập. Bạn cũng có thể tạo kế hoạch học tập hoặc lịch trình để giúp bạn theo dõi tiến độ. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm cơ hội để phát triển chuyên môn, chẳng hạn như tham dự các hội nghị hoặc các khóa học.

Tóm lại, học tập suốt đời là một phần quan trọng của sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Bằng cách trau dồi sự tò mò, đón nhận tư duy phát triển và biến việc học thành một thói quen, bạn có thể tiếp tục học tập và phát triển trong suốt cuộc đời của mình.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 10: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 Unit 10 listening

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833