Communication and Culture - Unit 2 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 27 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Communication and Culture - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 27 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 2.
ZIM Academy
17/07/2023
communication and culture unit 2 tieng anh 12 sach moi trang 27 tap 1

Communication

1. Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences.

1. By 2050, 50/70 per cent of the world's people will live in cities.

 • Đáp án: 70

 • Vị trí thông tin: By 2050, 70 per cent of the world’s people will live in cities.

 • Giải thích: Đến năm 2050, 70% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố.

2. Energy, especially electricity/oil, will be very expensive.

 • Đáp án: oil

 • Vị trí thông tin: Energy, especially oil, will be very expensive.

 • Giải thích: Năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ rất đắt đỏ.

3. Human resources/Natural resources are running out due to excessive exploitation.

 • Đáp án: Natural resources

 • Vị trí thông tin: Natural resources are running out due to excessive exploitation.

 • Giải thích: Tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt do khai thác quá mức.

4. Many people will probably have their workplaces close to/far from where they live.

 • Đáp án: close to

 • Vị trí thông tin: many people will probably work at home, or have their workplaces close to where they live

 • Giải thích: nhiều người có thể sẽ làm việc tại nhà hoặc có nơi làm việc gần nơi họ sống

5. It will be difficult to provide enough water, gas and electricity for really big cities/the countryside.

 • Đáp án: really big cities

 • Vị trí thông tin:  It will be difficult to provide enough water, gas and electricity for really big cities

 • Giải thích: Sẽ rất khó để cung cấp đủ nước, khí đốt và điện cho các thành phố thực sự lớn

6. Many people from the countryside will move to smaller cities/big cities.

 • Đáp án: smaller cities

 • Vị trí thông tin: Many people from the countryside will move to smaller cities rather than to big cities because life in smaller cities is more suitable for young people, especially those coming from the countryside.

 • Giải thích: Nhiều người từ nông thôn sẽ chuyển đến các thành phố nhỏ hơn là đến các thành phố lớn vì cuộc sống ở các thành phố nhỏ phù hợp hơn với những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người đến từ nông thôn.

2. Work in groups. Which of the predictions in 1 are likely to come true to the city you live in, or a city in Viet Nam that you know most about? Make some more predictions about that city in 2050.

We now live in a small town in Bac Giang. We all think that in 2050, our small town will grow into a small city. More and more people from the nearby villages will come and settle down here. There will be more entertainment centres and better facilities. Several factories will be built in the area, so more jobs will be created for local people. But things will become more expensive, especially oil and electricity. Also, the environment may have to suffer. Air and water will be polluted due to the smoke from factory chimneys and not properly treated drainage system. It is important that the government and local authorities work closely to support sustainable development.

Dịch: Bây giờ chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ ở Bắc Giang. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng vào năm 2050, thị trấn nhỏ của chúng tôi sẽ phát triển thành một thành phố nhỏ. Ngày càng có nhiều người từ các làng lân cận đến và định cư ở đây. Sẽ có nhiều trung tâm giải trí và cơ sở vật chất tốt hơn. Một số nhà máy sẽ được xây dựng trong khu vực, do đó sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn cho người dân địa phương. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt là dầu và điện. Ngoài ra, môi trường có thể phải chịu đựng. Không khí và nước sẽ bị ô nhiễm do khói từ các ống khói nhà máy và hệ thống thoát nước không được xử lý thích hợp. Điều quan trọng là chính phủ và chính quyền địa phương hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ phát triển bền vững.

Culture

1. Look at the two photos of Bangkok, Thailand. What aspects of city life do they show?

It is a fast-growing city. The first photo shows modern Bangkok with its improved infrastructure and high-rise buildings. The second one shows the other side of urbanisation, such as the growth of slums and urban poverty.

Dịch: Đó là một thành phố phát triển nhanh. Bức ảnh đầu tiên cho thấy Bangkok hiện đại với cơ sở hạ tầng được cải thiện và các tòa nhà cao tầng. Buthứ hai cho thấy mặt trái của quá trình đô thị hóa, chẳng hạn như sự gia tăng của các khu ổ chuột và tình trạng nghèo đói ở thành thị.

2. Read the text about urbanisation in Bangkok. Answer the questions that follow.

1. What is the role of Bangkok in Thailand?

 • Đáp án: Bangkok plays an important role in Thailand. It has been a capital city for over 200 years. The growth of Bangkok is the world's window to the growth of Thailand.

 • Vị trí thông tin: As the capital city of Thailand for over 200 years, Bangkok has an important role to play. Its growth is the world's window to the growth of Thailand.

 • Giải thích: Là thủ đô của Thái Lan trong hơn 200 năm, Bangkok có một vai trò quan trọng. Sự tăng trưởng của nó cho thế giới cái nhìn về sự tăng trưởng của Thái Lan.

2. What benefits has urbanisation brought about?

 • Đáp án: It has brought about economic, social and cultural benefits.

 • Vị trí thông tin: Its urbanisation rate has increased gradually over the past 50 years, bringing apparent and wide-ranging benefits to the country. These include economic, social and cultural ones.

 • Giải thích: Tốc độ đô thị hóa của nó đã tăng dần trong 50 năm qua, mang lại những lợi ích rõ ràng và rộng rãi cho đất nước. Chúng bao gồm kinh tế, xã hội và văn hóa.

3. What problems has urbanisation caused?

 • Đáp án: The drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution.

 • Vị trí thông tin: However, urbanisation has also resulted in massive problems. For example, thousands of migrants live in the modern slums surrounded by poverty, crime and drugs, and with no hope of getting a job. Traffic congestion is another big problem in the city whose road system is unable to cope with the increased number of cars. The traffic congestion combined with the large concentration of factories has severely affected the air and water quality.

 • Giải thích: Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng dẫn đến nhiều vấn đề lớn. Ví dụ, hàng ngàn người di cư sống trong các khu ổ chuột hiện đại, bao quanh bởi nghèo đói, tội phạm và ma túy, và không có hy vọng kiếm được việc làm. Tắc nghẽn giao thông là một vấn đề lớn khác trong thành phố khi hệ thống đường bộ không thể đối phó với số lượng ô tô ngày càng tăng. Ùn tắc giao thông kết hợp với sự tập trung lớn của các nhà máy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí và nước.

3. Discuss the question below.

What are the similarities and differences between the urbanisation in Bangkok and that in Ha Noi?

Bài mẫu: Bangkok and Hanoi have both undergone significant urbanisation with large numbers of people moving to the cities in search of better economic opportunities. However, Bangkok has a more developed economy and transportation system, resulting in a more modern and sprawling cityscape, while Hanoi has a more compact city centre with a stronger focus on preserving cultural heritage. Both cities face challenges related to traffic congestion, air pollution, and inadequate housing.

Dịch: Bangkok và Hà Nội đều đã trải qua quá trình đô thị hóa đáng kể với số lượng lớn người dân chuyển đến các thành phố để tìm kiếm các cơ hội kinh tế tốt hơn. Tuy nhiên, Bangkok có nền kinh tế và hệ thống giao thông phát triển hơn, dẫn đến cảnh quan thành phố hiện đại và rộng lớn hơn, trong khi Hà Nội có trung tâm thành phố nhỏ gọn hơn và tập trung nhiều hơn vào việc bảo tồn di sản văn hóa. Cả hai thành phố đều phải đối mặt với những thách thức liên quan đến tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí và thiếu nhà ở.
Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 2: Communication and culture. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Khánh Hương

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 Unit 2: Looking back

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity