Speaking - Unit 2 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 24 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Speaking - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 24 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 2.
speaking unit 2 tieng anh 12 sach moi trang 24 tap 1

1. Read a conversation between two friends about life in big cities. What features do they mention? Are they positive or negative?

Positive features (Các đặc điểm tích cực)

  • There are more employment opportunities. (Có nhiều cơ hội việc làm)

  • People have chances to get high- paying jobs. (Người dân có cơ hội có được những công việc trả lương cao)

  • People's standard of living is higher. (Mức sống của người dân cao hơn)

Negative features: 

  • Big cities are overcrowded and overpopulated. (Các thành phố lớn quá đông đúc và dân số quá tải)

  • Many people are jobless/ unemployed. (Nhiều người thất nghiệp)

  • Some people live in slums. (Một số người sống trong những khu ổ chuột)

Có thể bạn cần:

2. Work in pairs. Look at these features of life. Decide whether they are positive (P) or negative (N). Can you think of other features?

Features of life

Positive

Negative

1. Noisy ̣(ồn ào)

x

2. job opportunities (cơ hội việc làm)

x

3. densely populated (dân cư đông đúc)

x

4. traffic congestion (ùn tắc giao thông)

x

5. efficient services (dịch vụ hiệu quả)

x

6. air pollution (ô nhiễm không khí)

x

7. severe shortage of housing (thiếu hụt nghiêm trọng về nhà ở)

x

8. Cultural diversity and social interactions:  better housing, sanitation, and access to basic necessities.

(Sự đa dạng văn hóa và tương tác xã hội: Thành phố cung cấp những căn nhà tốt hơn, hệ thống vệ sinh tốt hơn và tiếp cận các nhu cầu cơ bản)

x

9. Improved standard of living: Cities attract people from different backgrounds, fostering cultural exchange, creativity, and social interactions.

(Cải thiện chất lượng cuộc sống: Thành phố thu hút người từ nhiều nền văn hóa khác nhau, thúc đẩy trao đổi văn hóa, sự sáng tạo và tương tác xã hội)

x

10. Inequality and social disparities: Urban areas can have significant disparities in terms of income, education, and access to resources, leading to social inequalities. 

(Sự bất bình đẳng và chênh lệch xã hội: Khu vực đô thị có thể có những chênh lệch đáng kể về thu nhập, giáo dục và tiếp cận tài nguyên, dẫn đến bất bình đẳng xã hội)

x

11. Disconnection from nature: Urban environments often lack green spaces and proximity to nature, affecting people's mental and physical well-being.

(Mất kết nối với thiên nhiên: Môi trường đô thị thường thiếu không gian xanh và tiếp giáp với thiên nhiên, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và thể chất của người dân)

x

3. Work in groups. Discuss the positive and negative features of city life and decide if you want to live in an urban or rural area. What are your reasons? Present your group's decision to the whole class, using the ideas given bel or your own ideas.

Good morning, fellow students and teachers. Today, I would like to talk about the positive and negative aspects of city life and share the reasons why I would choose to live in an urban area.

Living in a city offers numerous benefits. Firstly, it provides various job opportunities, especially in sectors such as technology, finance, and services. It is believed that cities can be the central hubs for employment, allowing individuals to find diverse and fulfilling careers.

Secondly, urban areas tend to be more culturally diverse and offer countless opportunities for social interactions. The mixture of people from different backgrounds fosters creativity, cultural exchange, and the chance to make new friends.

Moreover, cities often have a higher standard of living. Access to quality healthcare, education, and other essential services is typically more convenient and cost-effective in urban areas. Additionally, cities tend to have well-established infrastructure and efficient transportation systems, making daily life easier and more convenient.

However, it is important to acknowledge the negative aspects as well. Cities can be densely populated, leading to issues such as traffic congestion and a shortage of housing. The rapid expansion of urbanization can also result in social inequalities and discrimination, creating disparities in income and opportunities.

Despite the challenges, I still believe that living in an urban area is desirable for several reasons. It is a gateway to diverse cultures and mindsets, broadening our perspectives and fostering tolerance and understanding. Urban areas are often at the forefront of technological advancements and offer a wide range of educational opportunities. These factors encourage personal and professional growth and self-motivation.

In conclusion, urbanization brings both positive and negative features. However, the opportunities for personal development, access to various resources, and the vibrant and dynamic environment of cities make them appealing places to live. As a result, I would choose to live in an urban area to explore new opportunities, connect with diverse communities, and strive for a long-lasting and fulfilling life.

Thank you for your attention.

(Chào buổi sáng, các bạn học sinh và thầy cô giáo. Hôm nay, tôi muốn nói về những khía cạnh tích cực và tiêu cực của cuộc sống thành thị và chia sẻ lý do tại sao tôi muốn sống trong một khu vực đô thị.

Sống trong thành phố mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó cung cấp nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và dịch vụ. Được cho là thành phố có thể trở thành trung tâm việc làm, cho phép mọi người tìm được sự nghề nghiệp đa dạng và đáng hứa hẹn.

Thứ hai, các khu đô thị thường có tính đa văn hóa cao và mang đến vô số cơ hội giao tiếp xã hội. Sự pha trộn của những người thuộc các nền văn hóa khác nhau khuyến khích sự sáng tạo, trao đổi văn hóa và cơ hội để kết bạn mới.

Hơn nữa, thành phố thường có mức sống cao hơn. Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, giáo dục và các dịch vụ cần thiết khác thường thuận tiện hơn và có hiệu quả về chi phí hơn ở khu vực đô thị. Ngoài ra, thành phố thường có hạ tầng được thành lập tốt và hệ thống giao thông hiệu quả, làm cho cuộc sống hàng ngày dễ dàng và thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận các khía cạnh tiêu cực. Thành phố có thể có mật độ dân số cao, dẫn đến vấn đề như tắc nghẽn giao thông và thiếu nhà ở. Sự mở rộng nhanh chóng của đô thị hóa cũng có thể gây ra sự bất bình đẳng và phân biệt đối xử xã hội, tạo ra sự khác biệt về thu nhập và cơ hội.

Mặc dù có những thách thức, tôi vẫn tin rằng sống trong một khu vực đô thị là một lựa chọn hấp dẫn vì nhiều lý do. Nó là cánh cửa để tiếp cận các nền văn hóa và quan điểm khác nhau, mở rộng quan điểm và khuyến khích sự dung thứ và hiểu biết. Các khu vực đô thị thường tiên phong trong các tiến bộ công nghệ và cung cấp nhiều cơ hội giáo dục đa dạng. Những yếu tố này khuyến khích sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp cũng như sự tự thúc đẩy.

Kết luận, đô thị hóa mang lại những tính chất tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, cơ hội phát triển cá nhân, tiếp cận đa dạng nguồn lực và môi trường sống sôi động và năng động của thành phố làm cho nó trở thành nơi sống hấp dẫn. Do đó, tôi sẽ lựa chọn sống trong một khu vực đô thị để khám phá cơ hội mới, kết nối với cộng đồng đa dạng và khao khát một cuộc sống lâu dài và thỏa mãn.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 2: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 Unit 2: Listening

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833