Listening - Unit 4 - Tiếng Anh 12 Sách thí điểm (Trang 52 - 53 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Listening - Tiếng Anh lớp 12 Sách thí điểm (Trang 52 - 53 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 4.
ZIM Academy
09/07/2023
listening unit 4 tieng anh 12 sach thi diem trang 52 53 tap 1

1. Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box.

Câu 1:

 • Đáp án: app

 • Giải thích: Câu văn có nhắc đến “a free video chat” (trò chuyện video miễn phí), nên từ cần điền vào chỗ trống phải là một danh từ số ít, liên quan đến một nền tảng hoặc phương tiện giao tiếp. Do đó, đáp án app (ứng dụng) là phù hợp cho chỗ trống này

Câu 2:

 • Đáp án: record

 • Giải thích: Câu văn có nhắc đến “... videos and send them to other people” (... video và gửi cho người khác), nên từ cần điền phải là một động từ liên quan đến hành động quay hoặc tạo video. Do đó, đáp án record (ghi hình) là phù hợp cho chỗ trống này

Câu 3:

 • Đáp án: GPS

 • Giải thích: Câu văn có nhắc đến “find my way around in a new place” (tìm đường ở địa điểm mới), nên từ cần điền phải là một danh từ chỉ thiết bị định vị, chỉ đường. Do đó, đáp án GPS (hệ thống định vị toàn cầu) là phù hợp cho chỗ trống này

Câu 4:

 • Đáp án: interactive

 • Giải thích: Từ cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho “online course”. Trong số các từ cho sẵn, interactive (tương tác) là phù hợp cho chỗ trống này

Câu 5: 

 • Đáp án: connect

 • Giải thích: Câu văn có nhắc đến “with native speakers”, nên từ cần điền phải là động từ đi với giới từ “with” mang nghĩa kết nối. Do đó, đáp án connect (kết nối) là phù hợp cho chỗ trống này

Câu 6:

 • Đáp án: audio

 • Giải thích: Câu văn có nhắc đến “practise speaking” (luyện tập nói) và “video chat”, nên từ cần điền phải là một danh từ chỉ phương tiện, cách thức giao tiếp. Do đó, audio (bản ghi âm) là phù hợp cho chỗ trống này

Câu 7:

 • Đáp án: updates

 • Giải thích: Câu văn có nhắc đến hành động “post” (đăng tải), nên từ cần điền phải là một danh từ chỉ nội dung trên mạng. Do đó, đáp án updates (các cập nhật)  là phù hợp cho chỗ trống này

2. Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about?

Đáp án: 2 and 3

Giải thích: Trong đoạn hội thoại có các thông tin:

 • “Congratulations, Lan! You’ve got an A on your English test!” ⇒ câu 1

 • “ I focus on language games such as Scrabble and crossword puzzles ” ⇒ câu 4

 • “Some social networking sites help you to connect with native speakers ” ⇒ câu 5

 • “Have you also seen my photos on my English blog” ⇒ câu 6

Trong đoạn hội thoại đều chứa các thông tin liên quan đến câu 1, 4, 5 và 6, không nhắc đến language-learning course (khóa học ngôn ngữ) và Nam’s birthday (sinh nhật của Nam). Do đó, đáp án lựa chọn là 2 và 3

3. Listen again. Give answers to the following questions.

Câu 1

 • Đáp án: She downloaded some language learning apps on her smartphone and started learning vocabulary on the go.

 • Từ khóa câu hỏi: how, Lan, learn, new vocabulary

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: “Then I downloaded some free language learning apps on my smartphone and started revising and learning new vocabulary on the go. ”

 • Giải thích: Lan nói rằng cô ấy đã “downloaded some free language learning apps on my smartphone” (tải một số ứng dụng học ngoại ngữ) và “learning new vocabulary on the go.” (học từ vựng mới trong khi di chuyển). Do đó, đáp án là: She downloaded some language learning apps on her smartphone and started learning vocabulary on the go (Cô ấy tải ứng dụng học ngôn ngữ trên điện thoại và học từ mới trên đường di chuyển.)

Câu 2

 • Đáp án: Because she wants to improve her English.

 • Từ khóa câu hỏi: why, Lan, like, playing, language games

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin:  “I should really thank a few social networking sites that help me to improve my English.”

 • Giải thích: Lan nói rằng cô ấy rất cảm kích các trang mạng xã hội đã giúp cô ấy “improve my English” (cải thiện Tiếng Anh). Do đó, đáp án là: Because she wants to improve her English. (bởi vì cô ấy muốn cải thiện Tiếng Anh)

Câu 3

 • Đáp án: She uses some social networking sites.

 • Từ khóa câu hỏi: how, Lan, connect, native speakers, English

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: “Some social networking sites help you to connect with native speakers

 • Giải thích: Lan nói rằng một vài trang mạng xã hội có thể giúp “connect with native speakers” (kết nối với người bản địa). Do đó, đáp án là: She uses some social networking sites (cô ấy sử dụng một số trang mạng xã hội)

Câu 4

 • Đáp án: She used a free programme on her smartphone

 • Từ khóa câu hỏi: how, create, flashcards

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: …  grammar flashcards on all your social media sites. How did you create them? - I used a free programme available on my smartphone

 • Giải thích: Lan nói rằng cô ấy đã sử dụng một chương trình miễn phí trên điện thoại để tạo thẻ học ngữ pháp. Do đó, đáp án là: She used a free programme on her smartphone (Cô ấy sử dụng một chương trình miễn phí trên điện thoại)

4. Work in groups of four. Listen again. What do you think about Lan's ways of improving her English? What can you learn from her experience?

I think Lan’s ways of improving her English are impressive and effective. She has taken advantage of modern technology in order to make her study less boring. She has tried various free apps available on her smartphone to design her flashcards, learn new vocabulary and connect with native speakers. It’s so smart of her.

Dịch nghĩa: 

Tôi nghĩ những cách của Lan để cải thiện tiếng Anh của cô ấy là ấn tượng và hiệu quả. Cô ấy đã tận dụng công nghệ hiện đại để làm cho việc học của mình ít nhàm chán hơn. Cô ấy đã thử nhiều ứng dụng miễn phí có sẵn trên điện thoại thông minh của mình để thiết kế thẻ ghi nhớ, học từ vựng mới và kết nối với những người nói tiếng Anh bản ngữ. Cô ấy thật sự thông minh.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 4: Listening. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa luyện IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Thu Võ

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh 12 Unit 4 writing

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm