The Mass Media - Unit 4 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 46 - 57 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: The Mass Media - (Trang 46 - 57 tập 1) Tiếng Anh 12 sách mới. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 4.
ZIM Academy
08/07/2023
the mass media unit 4 tieng anh 12 sach moi trang 46 57 tap 1

Getting started

1. Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet. Listen and read.

2. Answer the following questions.

3. Complete the table with the appropriate words and phrases in the box.

4. Match each verb with the correct preposition. Discuss their meanings with a partner.

5. Read the following sentence. Underline the verbs. What tenses are they in?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Getting Started.

Language

Vocabulary

1. Match the words/phrases in the box with the definitions.

2. Complete the sentences with the words/phrases in 1.

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the ending -ed of the verbs.

2. Listen and repeat the sentences. Notice the verbs ending -ed.

Grammar

Prepositions with certain verbs

1. Match each verb with an appropriate preposition.

2. Make sentences with the verbs in 1.

The past perfect vs. The past simple

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Put the words and phrases related to the mass media in three groups: print, television and the Internet. Use a dictionary to look up unfamiliar words.

2. Quickly read the text and choose the best heading.

3. Match each of the following words with its meaning. Use a dictionary if necessary.

4. Read the text again. Decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

5. Work in pairs. Tell each other about the forms of mass media that you use every day. Explain how you benefit from using them.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Reading.

Speaking

1. Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner.

2. Put the following opinions about using social networks in the appropriate box. Add yours if they are different.

3. Work in pairs. Have a similar conversation as the one in 1, discussing the advantages and disadvantages of using social networks and how you use them. Use the ideas in 2.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Speaking.

Listening

1. Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box.

2. Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about?

3. Listen again. Give answers to the following questions.

4. Work in groups of four. Listen again. What do you think about Lan's ways of improving her English? What can you learn from her experience?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Listening.

Writing

1. Work in pairs. Discuss the difference between a graph and a chart; and how to describe a pie chart.

2. The pie chart below illustrates the forms of communication used by students in Intel Secondary School. Complete the description with the words in the box.

3. Study the pie chart and write a paragraph of 130-160 words to describe it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen to a conversation between Nam and Mai about learning English with video. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

2. Work in groups. Discuss what videos you would like to watch in your English lessons / classes. Give reasons.

Culture

1. Read the following text and give short answers to the questions.

2. Work in groups. Discuss some popular social networking apps and their functions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

1. Put the verbs from the box in the appropriate columns.

2. Listen to the sentences and pay attention to each verb. Write 1 or 2 or 3 in the column, corresponding to the pronunciation of the ending ‘ed’ of each verb.

Vocabulary

Complete the sentences with the words in the box.

Grammar

1. Fill each gap with an appropriate preposition.

2. Match the two halves of the sentences.

3. Put the words in brackets in the past simple or past perfect tense

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Looking Back.

Project

Interview three classmates to find out how they used the social networking sites and apps. Then report to the class.

1. What social networking sites do you use?

2. What information do you have on your webpage?

3. Do you ever get on the Internet using your mobile phone? What do you think of this method of using the Net?

4. Do you have a blog? What do you put on it? Do you read other people's blogs? What do you think of blogging?

5. Have you used any online gambling sites? How do they work?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 4 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833