Cultural Identity - Unit 5 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 58 - 69 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Cultural Identity - Tiếng Anh 12 mới (Trang 58 -69 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 5.
ZIM Academy
09/07/2023
cultural identity unit 5 tieng anh 12 sach moi trang 58 69 tap 1

Getting started

1. Listen and read

2. Complete the diagram.

3. Answer the questions.

4. Find the verb or adjective that goes with each of the following nouns or noun phrases. If necessary, use a dictionary to check the meaning.

5. Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Getting Started.

Language

Vocabulary

1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings.

2. Complete the sentences wwith the correct form of the words in 1.

Pronunciation

1. The following phrases are spoken in slow careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the underlined sounds.

2. Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech.

Grammar

1. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous.

2. Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets, using repeated comparatives.

3. Use the information in the table to complete the sentences with repeated comparatives.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Put the words and phrases related to the mass media in three groups: print, television and the Internet. Use a dictionary to look up unfamiliar words.

2. Quickly read the text and choose the best heading

3. Match each of the following words with its meaning. Use a dictionary if necessary

4. Read the text again. Decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

5. Work in pairs. Tell each other about the forms of mass media that you use every day. Explain how you benefit from using them.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Reading.

Speaking

1. Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner.

2. Put the following opinions about using social networks in the appropriate box. Add yours if they are different.

3. Work in pairs. Have a similar conversation as the one in 1, discussing the advantages and disadvantages of using social networks and how you use them. Use the ideas in 2.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Speaking.

Listening

1. Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box.

2. Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about?

3. Listen again. Give answers to the following questions.

4. Work in groups of four. Listen again. What do you think about Lan's ways of improving her English? What can you learn from her experience?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Listening.

Writing

1. Work in pairs. Discuss the difference between a graph and a chart; and how to describe a pie chart.

2. The pie chart below illustrates the forms of communication used by students in Intel Secondary School. Complete the description with the words in the box.

3. Study the pie chart and write a paragraph of 130-160 words to describe it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity. Answer the questions.

2. Discuss the question with a partner: What should people do to preserve their cultural identity when they move to a new place?

Culture

1. Read the text about celebrations of some ethnic groups in Viet Nam. Write the names of the festivals under the pictures.

2. Read the text again and complete the table.

3. Discuss the question with a partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

1. Underline the sounds that can be affected by assimilation.

2.Listen and repeat the sentences in 1.

Vocabulary

CComplete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box.

Grammar

1. Read the exchanges. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. Use the passive voice if necessary.

2. Read the situation and complete Andy's statements about himself, using repeated comparatives.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Looking Back.

Project

1. Work in groups of four or five. Choose one ethnic group in Viet Nam. Look for information about the features that define the group's cultural identity.

2. Design a poster to introduce the ethnic group

3. Introduce your poster to the class and give a presentation on the cultural features of the ethnic group.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 5 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 trong sách mới và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu