Speaking - Unit 5 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 63 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Speaking - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 63 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 5.
ZIM Academy
17/08/2023
speaking unit 5 tieng anh 12 sach moi trang 63 tap 1

1. Work with a partner. Discuss and decide if activities (1-4) can help people to maintain their cultural identity. Match each of them with its reasons (a-d).

1. Activities: preserving native language (bảo tồn ngôn ngữ bản xứ)

 • Reason: C. develops intellectual abilities; shapes cultural identity (phát triển khả năng trí tuệ; định hình bản sắc văn hóa)

2. Activities: wearing traditional clothing (mặc quần áo truyền thống)

 • Reason: A. represents national identities; reflects climatic conditions (thể hiện bản sắc dân tộc, phản ánh điều kiện khí hậu)

3. Activities: celebrating traditional holidays (tổ chức kỷ niệm các ngày lễ truyền thống)

 • Reason: D. offers a sense of being rooted in native culture; brings people together (mang lại cảm giác được gắn liền với văn hóa bản xứ; mang mọi người lại với nhau)

4. Activities: eating traditional food (ăn thức ăn truyền thống)

 • Reason: B. gives big appetites and adequate nutrition; strengthens cultural ties (đem lại cảm giác ngon miệng, cung cấp đủ chất dinh dưỡng và thắt chặt quan hệ văn hóa)

2. Use ideas in 1 to fill each of the numbered spaces in the following conversation. Then practice it in groups of three.

1. I believe they should (1) _________.

 • Đáp án: preserve their native language

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Giải thích: Sau lượt thoại chứa ô trống 1 của B, C có đưa ra thông tin “Language is a vital part of culture” (Ngôn ngữ là một phần thiết yếu của văn hoá), vậy ô trống 4 phải là thông tin liên quan đến ngôn ngữ. Vậy đáp án là preserve their native language. Câu trên có nghĩa: Mình tin rằng họ nên giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ của họ

2. Language is a vital part of culture and critical to a person's (2) _________.

 • Đáp án: cultural identity

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Giải thích: Ngôn ngữ là một phần thiết yếu của văn hoá và quan trọng đối với (bản sắc văn hóa của một người.

3-4. It is said that people's first language helps them (3) _________ and (4) ________.

 • Đáp án: develop their intellectual abilities - shape their cultural identity

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Giải thích: Người ta nói rằng ngôn ngữ thứ nhất của mọi người giúp họ phát triển khả năng trí tuệ của họ và định hình bản sắc văn hóa của họ

3. Have a similar conversation discussing what you should do to maintain cultural identity in the age of globalization.

Huy: Hello Eun-kyung. You look so gorgeous in this Hanbok.

Eun-kyung: Thank you. 

Huy: Why are you dressed up so beautifully today?

Eun-kyung: We’re going to have the National Liberation Day of Korea. Wearing Hanbok on this day has helped me stay connected to my Korean roots while living in Vietnam.

Huy: I admire your dedication to preserving your cultural identity. In the age of globalization, it's essential to maintain our cultural heritage.

Eun-kyung: Absolutely. Globalization brings many benefits, but it can also lead to the erosion of cultural diversity. That's why it's crucial for individuals to actively engage in activities that promote and preserve their cultural identity.

Huy: I completely agree. It's through events like the Korean food fair that we can showcase our traditions and foster cultural understanding.

Eun-kyungl: Exactly. It's also an opportunity for us to connect with people from different backgrounds and exchange cultural knowledge.

Huy: Besides attending cultural events, have you found other ways to maintain your Korean cultural identity in Vietnam?

Eun-kyung: Yes, definitely. I make sure to cook Korean dishes at home and celebrate Korean holidays with my family. I also participate in Korean cultural exchange programs and volunteer at Korean community events.

Huy: That's wonderful. Your proactive efforts truly inspire me to do more to preserve my own cultural identity.

Eun-kyung: Thank you, Huy. It's important for all of us to cherish and maintain our cultural heritage in this globalized world. Together, we can celebrate diversity and foster cultural understanding.

Dịch nghĩa:

(Huy: Xin chào Eun-kyung. Bạn trông thật đẹp trong chiếc Hanbok này.

Eun-kyung: Cảm ơn bạn.

Huy: Tại sao bạn mặc đẹp thế hôm nay?

Eun-kyung: Hôm nay là ngày Giải phóng Quốc gia Hàn Quốc. Mặc Hanbok trong ngày này giúp mình duy trì kết nối với nguồn gốc Hàn Quốc trong quá trình sống ở Việt Nam.

Huy: Mình ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của bạn trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc duy trì di sản văn hóa là rất quan trọng.

Eun-kyung: Chính xác. Toàn cầu hóa mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có thể dẫn đến sự mòn mất đa dạng văn hóa. Đó là lý do tại sao việc các cá nhân tích cực tham gia vào các hoạt động thúc đẩy và bảo tồn bản sắc văn hóa là vô cùng quan trọng.

Huy: Mình hoàn toàn đồng ý. Chính thông qua các sự kiện như lễ hội ẩm thực Hàn Quốc mà chúng ta có thể giới thiệu truyền thống của mình và nuôi dưỡng sự hiểu biết văn hóa.

Eun-kyung: Đúng vậy. Đó cũng là cơ hội để chúng ta kết nối với những người có nền văn hóa khác nhau và trao đổi kiến thức văn hóa.

Huy: Ngoài việc tham gia các sự kiện văn hóa, bạn có tìm ra cách khác để duy trì bản sắc văn hóa Hàn Quốc của bạn ở Việt Nam không?

Eun-kyung: Có chắc chắn. Mình đảm bảo nấu các món ăn Hàn Quốc tại nhà và kỷ niệm các ngày lễ Hàn Quốc cùng gia đình. Mình cũng tham gia vào các chương trình trao đổi văn hóa Hàn Quốc và tình nguyện tại các sự kiện cộng đồng Hàn Quốc.

Huy: Thật tuyệt vời. Sự nỗ lực tích cực của bạn thực sự truyền cảm hứng cho mình để làm nhiều hơn nữa để bảo tồn bản sắc văn hóa của riêng mình.

Eun-kyung: Cảm ơn bạn, Huy. Điều quan trọng là chúng ta cần trân trọng và duy trì di sản văn hóa của chúng ta trong thế giới toàn cầu hóa này. Cùng nhau, chúng ta có thể tôn vinh sự đa dạng và nuôi dưỡng sự hiểu biết văn hóa)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 5 Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833