Endangered Species - Unit 6 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 6 - 17 tập 2)

Bài viết giúp học sinh soạn Unit 6: Endangered Species Tiếng Anh 12 mới (Trang 6 - 17 tập 2) cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 6.
ZIM Academy
11/07/2023
endangered species unit 6 tieng anh 12 sach moi trang 6 17 tap 2

Getting started

1. Mr. Willis is talking to his two children about a new wildlife park. Listen and read.

2. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

3. Find a word in the conversation that goes with each of the following phrases or expressions.

4. Read the conversation again and write the correct form of the verbs in brackets.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Getting Started.

Language

Vocabulary

1. Complete the following word diagrams. Use a dictionary, if necessary.

2. Complete the following sentences with the words in the box.

Pronunciation

1. The following phrases are spoken in slow, careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the linked sounds.

2. Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech.

Grammar

1. Circle the correct verb form in each sentence.

2. Complete the sentences, using the present perfect or the future perfect.

3. Work in pairs. Discuss which word(s) in the box can be used in each gap.

4. Complete the sentences with the words from the box. One word can be used more than once.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Language.

Skills

Reading

1. Work in pairs. Put the words and phrases related to the mass media in three groups: print, television and the Internet. Use a dictionary to look up unfamiliar words.

2. Quickly read the text and choose the best heading

3. Match each of the following words with its meaning. Use a dictionary if necessary

4. Read the text again. Decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

5. Work in pairs. Tell each other about the forms of mass media that you use every day. Explain how you benefit from using them.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Reading.

Speaking

1. Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner.

2. Put the following opinions about using social networks in the appropriate box. Add yours if they are different.

3. Work in pairs. Have a similar conversation as the one in 1, discussing the advantages and disadvantages of using social networks and how you use them. Use the ideas in 2.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Speaking.

Listening

1. Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box.

2. Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about?

3. Listen again. Give answers to the following questions.

4. Work in groups of four. Listen again. What do you think about Lan's ways of improving her English? What can you learn from her experience?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Listening.

Writing

1. Work in pairs. Discuss the difference between a graph and a chart; and how to describe a pie chart.

2. The pie chart below illustrates the forms of communication used by students in Intel Secondary School. Complete the description with the words in the box.

3. Study the pie chart and write a paragraph of 130-160 words to describe it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen to two exchanges. Are the speakers for or against bringing extinct species back to life?

2. Are you for or against the revival of extinct species? Discuss with a partner.

Culture

1. Read the text about how sea turtles are protected and complete the notes.

2. Discuss with a partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

1. Read the following exchanges. Decide where the linking /r/ is likely to happen in fast, fluent speech.

2. Listen and check your answers. Then repeat the exchanges in 1.

Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

Grammar

1. Work with a partner. Practise asking questions and giving answers, using the prompts below.

2. Rewrite these sentences, using double comparatives.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Looking Back.

Project

1. Work in groups of four to six. Look for information about one endangered species and design a poster to introduce this species. Include the following points:

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your species and explain why and how it should be protected.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 6: Endangered Species đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 Unit 7: Artificial Intelligence

Tác giả: Như Quỳnh

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833