Project - Unit 6 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 17 tập 2)

Bài viết giúp soạn Unit 6: Project - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 17 tập 2) cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Unit 6 Tiếng Anh 12.
ZIM Academy
24/08/2023
project unit 6 tieng anh 12 sach moi trang 17 tap 2

1. Work in groups of four to six. Look for information about one endangered species and design a poster to introduce this species. Include the following points:

Facts about the species (habitat and location, physical features, diet, population)

Conservation status, why it is endangered and how to protect it

Gợi ý:

 • Habitat and location: 

 • live in forests about 200-600 m above sea level

 • found in Truong Son Range

 • Physical features:

 • antelope family

 • length: 1.3-1.5 m

 • height: 90 cm

 • weight: 100 kilos

 • Diet:

 • herbivores: eat plants, seeds, fruits

 • Population:

 • less than 100 (in Vu Quang National Park in Ha Tinh Province)

 • about 50-60 in Saola Nature Reserve (Quang Nam Province)

 • Conservation status

 • critically endangered

 • threats from humans

 • protected in national parks and nature reserves

 • laws to ban poaching and trading

Dịch nghĩa:

 • Môi trường sống và địa điểm:

 • sống trong rừng ở độ cao khoảng 200-600 mét so với mực nước biển

 • được tìm thấy ở dãy Trường Sơn

 • Đặc điểm cơ thể:

 • thuộc họ linh dương

 • chiều dài: 1.3-1.5 mét

 • chiều cao: 90 cm

 • cân nặng: 100 ký

 • Chế độ ăn:

 • động vật ăn cỏ: ăn cây, hạt, trái cây

 • Số lượng cá thể:

 • ít hơn 100 (ở Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh)

 • khoảng 50-60 ở Khu bảo tồn Saola (tỉnh Quảng Nam)

 • Tình trạng bảo tồn:

 • xếp loại cực kỳ nguy cấp

 • đối mặt với sự đe dọa từ con người

 • được bảo vệ trong các công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

 • luật cấm săn bắn và buôn bán

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your species and explain why and how it should be protected.

Gợi ý:

tiếng anh 12 unit 6 project

The saola should be protected for three main reasons. Firstly, saola helps preserve the overall biodiversity of the Annamite Mountains. By consuming vegetation, saola contributes to shaping plant communities, seed dispersal, and nutrient cycling, which are crucial for maintaining healthy forest ecosystems. The next point is its cultural significance for local communities and indigenous groups residing in the Annamite Mountains. Moreover, they are also of great interest to scientists, who study their unique biology, behavior, and evolutionary history, providing valuable insights into the natural world.

To protect saolas effectively, it is essential to preserve their habitat through protected areas and national parks. In addition, Illegal hunting and trade should be banned by strict laws. Furthermore, scientists can conduct research to understand saola behavior and population dynamics to better conserve and protect them. The final measure I want to suggest is collaborating with international organizations, governments, and conservation agencies that can provide additional resources, expertise, and funding to support saola conservation efforts.

Dịch nghĩa:

Cần bảo vệ saola vì ba lý do chính. Thứ nhất, saola giúp bảo tồn sự đa dạng sinh học tổng thể của dãy núi Annamite. Bằng cách tiêu thụ thực vật, saola đóng góp vào việc hình thành những quần xã thực vật, phân tán hạt và chu kỳ dinh dưỡng – những yếu tố quan trọng để duy trì hệ sinh thái rừng khỏe mạnh. Điểm tiếp theo là giá trị văn hóa của saola đối với cộng đồng địa phương và các dân tộc bản địa sinh sống trong dãy núi Annamite. Hơn nữa, chúng cũng là mối quan tâm lớn đối với các nhà khoa học, những người nghiên cứu về đặc điểm sinh học, hành vi và lịch sử tiến hóa độc đáo của chúng và đưa ra thông tin quý giá về thế giới tự nhiên.

Để bảo vệ saola một cách hiệu quả, cần bảo tồn môi trường sống của chúng thông qua các khu vực bảo tồn và vườn quốc gia. Ngoài ra, việc săn bắn và buôn bán trái phép saola cần bị cấm bằng luật pháp nghiêm ngặt. Hơn nữa, các nhà khoa học có thể tiến hành nghiên cứu để hiểu về hành vi và động lực quần thể của saola, từ đó bảo tồn và bảo vệ chúng tốt hơn. Biện pháp cuối cùng tôi muốn đề xuất là hợp tác với các tổ chức, chính phủ và cơ quan bảo tồn quốc tế – những nơi có thể cung cấp nguồn lực, chuyên môn và nguồn tài trợ để hỗ trợ công tác bảo tồn saola.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 6 Project Sách mới. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Như Quỳnh

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm