Writing - Unit 9 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 53 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Writing - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 53 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 9.
ZIM Academy
27/08/2023
writing unit 9 tieng anh 12 sach moi trang 53 tap 2

1. Read the job application letter and write the numbers (1-8) next to the letters (a-h) to show the correct components of the letter.

 • 1-c: recipient’s address

Dịch nghĩa: địa chỉ người nhận 

Giải thích: Cụm “The Manager” và Souvenir Shop” cho biết đây là thông tin của người quản lý và cửa hàng lưu niệm. Trong đơn xin việc, địa chỉ người nhận thường được đặt ở vị trí góc trái đầu trang.

 • 2-a: date 

Dịch nghĩa: ngày tháng năm

Giải thích: “20 May 20 …” là ngày 20 tháng 5 năm 20… 

 • 3-d: applicant’s address 

Dịch nghĩa: địa chỉ người ứng tuyển

Giải thích: Trong đơn xin việc, địa chỉ người ứng tuyển thường được đặt ở vị trí góc phải đầu trang.

 • 4-h: what the job is and where the applicant saw the job advertisement

Dịch nghĩa: công việc là gì và người ứng tuyển tìm thấy quảng cáo công việc ở đâu

Giải thích: Người ứng tuyển đề cập “Findingjobs.com” là trang web mà họ tìm thấy quảng cáo công việc và “part-time shop assistant” (trợ lý cửa hàng bán thời gian) là công việc họ muốn ứng tuyển.

 • 5-e: applicant’s work experience

Dịch nghĩa: kinh nghiệm làm việc của người ứng tuyển

Giải thích: Người ứng tuyển đề cập “Last summer, I worked as a shop assistant …” (Hè năm trước, tôi đã làm trợ lý cửa hàng …) là công việc trước đây của họ cùng với các kinh nghiệm khi làm việc như “serve customers” (phục vụ khách hàng), “deliver the clothes” (giao quần áo) và “answer the phone” (trả lời các cuộc gọi).

 • 6-b: applicant’s personal qualities 

Dịch nghĩa: phẩm chất cá nhân của người ứng tuyển

Giải thích: Người ứng tuyển đề cập những tính cách, phẩm chất của mình mà có thể phù hợp với công việc như “reliable” (đáng tin cậy), “hard-working” (chăm chỉ), “enthusiastic” (nhiệt tình).

 • 7-g: when the applicant is available for an interview and to start work

Dịch nghĩa: khi nào người ứng tuyển có thể tham gia phỏng vấn và bắt đầu công việc

Giải thích: Người ứng tuyển đề cập ‘I can come for an interview any afternoon during the week” (Tôi có thể đến cửa hàng để phỏng vấn vào bất kỳ buổi chiều nào trong tuần) là thời gian phỏng vấn và “I will be available to start work from the 15th of June” (Tôi sẵn sàng đi làm từ ngày 15 tháng 6) là thời gian bắt đầu công việc.

 • 8-f: applicant’s signature and full name

Dịch nghĩa: chữ ký và tên đầy đủ của người ứng tuyển

Giải thích: Người ứng tuyển ký tên “Trang” và ghi rõ họ tên là “Le Thu Trang”.

2. Read the job advertisement. Make a list of the qualities and experience you may need for the job.

Gợi ý:

 • Worked for the customer service department of a travel agency last summer

 • Can communicate and deal with various types of guests

 • Can speak English frequently

 • Can handle various tasks simultaneously

 • Can work for long hours

 • Friendly

 • Welcoming

 • Enthusiastic

 • Reliable

 • Hard-working

Dịch nghĩa:

 • Làm việc cho bộ phận dịch vụ khách hàng của một công ty du lịch mùa hè vừa qua

 • Có khả năng giao tiếp và xử lý với nhiều loại khách hàng khác nhau

 • Có thể nói tiếng Anh thường xuyên

 • Có thể xử lý nhiều việc cùng lúc

 • Có thể làm việc trong thời gian dài

 • Thân thiện

 • Tiếp đãi ân cần

 • Nhiệt tình

 • Đáng tin cậy

 • Chăm chỉ

3. Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below.

Gợi ý:

The Manager 

Sunflower Hotel

610 Bach Dang Rd, Da Nang

94 Le Loi

Da Nang

19 August, 2023

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to the advertisement on your website for the post of a hotel receptionist. 

Last summer, I worked for the customer service department of a travel agency in Da Nang. My responsibilities were to communicate with customers, deal with their demands, and handle various tasks such as taking bookings and answering the phone.

I consider myself to be friendly, welcoming, enthusiastic, reliable, and hard-working. I can also speak English fluently. In addition, I am able to work for long hours effectively. If required, I can provide references from the travel agency.

I am willing to visit your hotel and discuss my application with you in person. I am available for an interview on any morning this week. If my application is successful, I will be able to start work from the 10th of September. 

Please find my resume enclosed in this letter. Thank you for considering my application. 

I look forward to the possibility of being invited for an interview.

Yours faithfully,

Anh

Nguyen Thanh Anh

Dịch nghĩa:

Quản lý

Khách Sạn Sunflower

610 Đường Bạch Đằng

Đà Nẵng

94 Lê Lợi, Đà Nẵng

Ngày 19 tháng 8, 2023

Kính gửi Quý Ông/Bà,

Tôi viết thư này để phản hồi thông tin quảng cáo trên trang web của Quý công ty về vị trí lễ tân khách sạn.

Mùa hè vừa qua, tôi đã làm việc tại bộ phận dịch vụ khách hàng của một công ty du lịch tại Đà Nẵng. Trách nhiệm của tôi là giao tiếp với khách hàng, xử lý yêu cầu của họ, và thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như đặt phòng và trả lời điện thoại.

Tôi nhận định mình là người thân thiện, tiếp đón nồng nhiệt, nhiệt tình, đáng tin cậy và chăm chỉ. Tôi cũng có khả năng nói tiếng Anh thành thạo. Ngoài ra, tôi có thể làm việc hiệu quả trong thời gian dài. Nếu cần thiết, tôi có thể cung cấp thư tham khảo từ công ty du lịch trước đó.

Tôi sẵn lòng đến khách sạn của Quý công ty để thảo luận về việc ứng tuyển của tôi. Tôi có thể phỏng vấn vào bất kỳ buổi sáng nào trong tuần này. Nếu tôi được chấp nhận, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc từ ngày 10 tháng 9. 

Xin vui lòng xem hồ sơ của tôi đính kèm trong thư này. Cảm ơn Quý công ty đã xem xét đơn xin của tôi. Tôi trông mong có cơ hội được mời phỏng vấn.

Trân trọng,

Anh

Nguyễn Thanh Anh

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 9: Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Như Quỳnh

Xem thêm: Tiếng Anh 12 Unit 9 Communication and culture

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833