Tiếng Anh 6 Review 4 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết về các bài tập Review 4 - Tiếng Anh lớp 6 sách mới (Global Success). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
ZIM Academy
27/09/2023
tieng anh 6 review 4 dap an va giai thich chi tiet

Unit 10, Unit 11 và Unit 12 là các phần được tổng hợp và kiểm tra trong bài Review 4 của sách Global Succes lớp 6. Ở đây, các kiến thức của 3 chủ đề “Our Houses in the Future” (Nhà của chúng ta trong tương lai), “Our Greener World” (Vì một thế giới xanh) và “Robots” (Người máy) đều được nhắc đến, và những gì cốt lõi nhất đều được kiểm tra qua bài Review này. Bài viết này sẽ đưa ra các đáp án chính xác và đáp án tham khảo, cũng như những giải thích chi tiết cho những bài tập SGK Tiếng Anh 6 Review 4 (Global Success).

Language

Pronunciation

1. a. Circle the word with a different stress pattern. Listen, check and repeat the words.

1. b. Listen and repeat the sentences, paying attention to the bold syllables and the tone in each sentence.

Vocabulary

2. Complete each sentence with the correct form of the verbs from the box.

3. Choose the correct words.

Grammar

4. Complete sentences using the comparative or superlative form of the adjectives in brackets.

5. Write a / an or the.

6. Choose the correct option in brackets to complete each sentence.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Review 4: Language.

Skills

Reading

1. Read the text and choose the correct answer A, B or C for each of the questions.

Speaking

2. Work in groups. Take turns to describe your future house and try to persuade your group members to live in It. Who has the best future house in your group?

Listening

3. Listen and tick (✓) what people from the Youth Eco-Parliament advise us to do for our environment.

Writing

4. Write a paragraph of 50-60 words about what you think we should do to improve the environment. Use the ideas from 3 or your own ideas.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Review 4: Skills.

Ba chủ đề “Our Houses in the Future”, “Our Greener World” và “Robots” được kiểm tra kĩ càng qua bài Review 4, với những phần chủ chốt như từ vựng, phát âm, ngữ pháp và rèn luyện 4 kĩ năng đều được tổng hợp. Bài viết này hi vọng đã cung cấp đầy đủ các câu trả lời cũng như giải thích chi tiết về những bài tập SGK Tiếng Anh 6 Review 4 (Global Success) để giúp học sinh học tập và làm bài tốt hơn.

Tác giả: Trần Linh Giang

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu