Tiếng Anh 6 Unit 1: Communication - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Communication - Tiếng Anh lớp 6 sách mới (Global Success) trang 11 tập 1. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả tiếng Anh 6 Unit 1.
ZIM Academy
10/07/2023
tieng anh 6 unit 1 communication dap an va giai thich chi tiet

Everyday English

1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts.

Vy: Phong, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to meet you.

Duy: Hi, Phong. Nice to meet you, too.

Dịch nghĩa:

Vy: Phong, đây là Duy, bạn mới của tôi.

Phong: Chào, Duy. Rất vui khi được gặp bạn.

Duy: Chào, Phong. Tôi cũng rất vui khi được gặp bạn.

2. Work in groups. Practise introducing a friend to somebody else.

Câu trả lời tham khảo:

Học sinh 1: Mai, this is my new friend, Hoa. She will sit near us in class tomorrow. Please come say hi to her.

Học sinh 2: Hi, Hoa. Nice to meet you. 

Học sinh 3: Hi, Mai. Nice to meet you, too.

New friends at school

3. Read and tick the questions you think are suitable to ask a new friend at school.

Đáp án tham khảo:

1. Are you from around here? (Bạn có sống ở gần đây không?)

2. Do you like music? (Bạn thích âm nhạc không?)

4. What is your favourite subject at school? (Môn học yêu thích ở trường của bạn là gì?)

6. Do you play football? (Bạn có chơi bóng đá không?)

7. How do you go to school everyday? (Bạn đến trường mỗi ngày như thế nào vậy?)

Write one or two more questions on a piece of paper. Then share them with the class.

Câu hỏi tham khảo:

 • Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

 • What do you do in your free time? (Bạn thường làm gì khi có thời gian rảnh?)

4. There is a quiz for students in the school newsletter. Answer the questions

1. Do you remember all your classmates’ names?

 • Đáp án tham khảo: Yes.

 • Dịch nghĩa: Bạn có nhớ tên tất cả các bạn cùng lớp của mình không?

2. Do you often listen to your friends’ advice?

 • Đáp án tham khảo: No.

 • Dịch nghĩa: Bạn có lắng nghe lời khuyên từ những người bạn của mình không?

3. Do you share things with your classmates?

 • Đáp án tham khảo: Yes.

 • Dịch nghĩa: Bạn có chia sẻ với những người bạn cùng lớp của mình không?

4. Do you keep your friends’ secret?

 • Đáp án tham khảo: Yes.

 • Dịch nghĩa: Bạn có giữ bí mật cho bạn mình không?

5. Do you play with your classmates at break time?

 • Đáp án tham khảo: No.

 • Dịch nghĩa: Bạn có chơi với bạn cùng lớp vào giờ ra chơi không?

6. Do you help your classmates with their homework?

 • Đáp án tham khảo: Yes

 • Dịch nghĩa: Bạn có giúp bạn cùng lớp làm bài tập về nhà không?

7. Do you go to school with your friends?

 • Đáp án tham khảo: No

 • Dịch nghĩa: Bạn có đến trường cùng bạn của mình không?

8. Do you listen when your classmates are talking?

 • Đáp án tham khảo: Yes

 • Dịch nghĩa: Bạn có lắng nghe khi bạn cùng lớp đang nói không?

5. Work in groups. Take turns to interview the others. Use the questions above.

Tham khảo:

Học sinh 1: Do you play with your classmates at break time?

Học sinh 2: Yes, I do. What about you?

Học sinh 1: No, I don’t.

Học sinh 2: Do you go to school with your friends?

Học sinh 1: Yes, I do.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 1: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success.

Giải Tiếng Anh 6 Unit 4 - My Neighbourhood:

Tác giả: Trần Linh Giang


Tài liệu tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 1 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833