Getting Started - Unit 11 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 48, 49 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 11: Getting Started - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 48, 49 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 6 Unit 11.
ZIM Academy
18/09/2023
getting started unit 11 tieng anh 6 global success trang 48 49 tap 2

Key takeaways

 • Từ vựng về chủ đề bảo vệ môi trường: reusable (adj), plastic (adj), environment (n), green (adj), plastic bag (n).

 • Các hoạt động để bảo vệ môi trường: planting trees and flowers, picking up rubbish,  cycling, walking to school, using reusable bags when shopping.

1. Listen and read.

reusable (adj) /riːˈjuːzəbᵊl/: có thể tái sử dụng

Ex: I just bought a reusable water bottle.

(Dịch: Tôi vừa mới mua một bình nước có thể tái sử dụng.)

plastic (adj) /ˈplæstɪk/: bằng nhựa

Ex: You shouldn’t use too many plastic bags.

(Dịch: Bạn không nên dùng nhiều túi nhựa quá đâu. )

environment (n) /ɪnˈvaɪərənmənt/: môi trường

Ex: We should protect the environment.

(Dịch: Chúng ta nên bảo vệ môi trường.)

check-out (n) /ʧɛk-aʊt/: quầy thanh toán

Ex: My mother is paying at the check-out.

(Dịch: Mẹ tôi đang trả tiền tại quầy thanh toán.)

green (adj) /ɡriːn/: thân thiện với môi trường

Ex: Mai is trying to become green this year.

(Dịch: Năm nay Mai đang cố gắng trở nên thân thiện với môi trường hơn.)

Học thêm: Từ vựng về ô nhiễm môi trường.

2. Read the conversation again. Complete the following sentences. Use no more than three words in each blank.

 1. Nick is going on ______ tomorrow.

 • Đáp án: a picnic

 • Từ khóa: Nick, going, on, tomorrow.

 • Vị trí thông tin: Ở dòng 4, Nick nói: “We're going on a picnic tomorrow.”

 • Giải thích: Trong câu này, Nick sẽ đi làm gì đó vào ngày hôm sau, vì vậy cần tìm trong bài một danh từ chỉ hoạt động mà Nick sẽ làm. Trong bài, Nick nói rằng cậu ấy sẽ đi dã ngoại vào ngày hôm sau. 

2. The green shopping bag is better than the ______.

 • Đáp án: plastic one

 • Từ khóa: green, shopping bag, better, than.

 • Vị trí thông tin: Ở dòng 7, Nick giới thiệu: “It's a reusable shopping bag.”, và ở dòng 9, Nick nói: “It's better than a plastic one.

 • Giải thích: Trong câu này, cái túi mua sắm thân thiện với môi trường tốt hơn một cái gì đó, vì vậy cần tìm trong bài một danh từ chỉ vật mà không tốt bằng cái túi thân thiện với môi trường đã nêu trong đề. Trong bài, Nick giới thiệu về cái túi mua sắm của mình và cho rằng nó tốt hơn nhiều so với một cái túi nhựa.

3. People can buy green bags at ______.

 • Đáp án: the check-out

 • Từ khóa: buy, green, bags, at.

 • Vị trí thông tin: Ở dòng 11, Mi hỏi: “Where can I buy one?” và ở dòng 12, Nick trả lời: “At the check-out.”

 • Giải thích: Trong câu này, người ta có thể mua túi thân thiện với môi trường ở đâu đó, vì vậy cần tìm trong bài danh từ chỉ địa điểm mà người ta có thể sắm cho mình một cái túi như thế. Trong bài, Mi hỏi về chỗ mua cái túi, và Nick trả lời rằng có thể mua chúng ở chỗ quầy thanh toán.

4. Mi wants to buy ______ bag for her mum.

 • Đáp án: a reusable

 • Từ khóa: Mi, buy, bag, for, mum.

 • Vị trí thông tin: Ở dòng 7, Nick nói “It’s a reusable shopping bag.”, và ở dòng 11, Mi nói: “I'll buy one for my mum.”

 • Giải thích: Trong câu này, Mi muốn mua một cái túi gì đó cho mẹ của cô ấy. Vì chỗ trống đứng ngay trước danh từ “bag” (túi) nên cần tìm một tính từ để thể hiện tính chất của cái túi ấy. Trong bài, Mi nói là sẽ mua 1 cái cho mẹ cô ấy, “cái” ở đây là nhắc đến cái túi có thể tái sử dụng đã được Nick nói đến trước đó.

5. Nick thinks that Mi is green because ______.

 • Đáp án: she’s cycling

 • Từ khóa: Nick, thinks, Mi, green, because.

 • Vị trí thông tin: Ở dòng 12, Nick nói: “By the way, you're also green. You're cycling.”

 • Giải thích: Trong câu này, Nick nghĩ Mi cũng sống thân thiện với môi trường vì lý do nào đó. Do chỗ trống đứng sau “because” (vì), mà cấu trúc của “because” là because + S + V, nên cần xác định một mệnh đề để điền vào chỗ trống này. Trong bài, Nick cho rằng Mi thân thiện với môi trường vì cô ấy đang đi xe đạp.

3. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B.

A

B

1. Green bags are better

a. they will help the environment.

2. The air will be cleaner

b. than plastic bags.

3. If people use reusable bags for shopping,

c. if more people cycle.

Đáp án:

1 - b.

Câu này có “better” (tốt hơn), nên ở đây đang sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn, adj-er + than. Vì vậy phần còn thiếu của câu sẽ chứa “than”, tức là b. Ghép hai nửa lại cũng phù hợp nhất về mặt nghĩa, bởi “Green bags are better than plastic bags” có nghĩa là những cái túi thân thiện với môi trường thì tốt hơn những cái túi nhựa.

2 - c.

Nửa 2 nói rằng không khí sẽ sạch hơn khi có chuyện gì đó xảy ra, vì vậy nửa còn lại của câu sẽ phải là một sự việc tích cực cho môi trường. c. if more people cycle có nghĩa là nếu nhiều người đạp xe hơn, ghép nửa 2 và nửa c lại với nhau là phù hợp nhất về mặt nghĩa, vì khi đó sẽ được câu “The air will be cleaner if more people cycle” (Không khí sẽ sạch hơn nếu nhiều người đạp xe hơn).

3 - a.

Nửa 3 nói rằng nếu nhiều người sử dụng túi có thể tái sử dụng hơn thì điều gì đó sẽ xảy ra, nên nửa còn lại của câu sẽ phải nhắc đến kết quả của điều này. a. they will help the environment nghĩa là họ sẽ giúp bảo vệ môi trường, ghép nửa 3 và nửa a lại với nhau là phù hợp nhất về mặt nghĩa, vì khi đó sẽ được câu “If people use reusable bags for shopping, they will help the environment” (Nếu nhiều người sử dụng túi có thể tái sử dụng để mua sắm hơn thì họ sẽ giúp bảo vệ môi trường).

4. Match the pictures with the ways to help the environment.

a. planting trees and flowers (trồng cây và hoa).

b. picking up rubbish (nhặt rác).

c. cycling (đạp xe).

d. walking to school (đi bộ tới trường).

e. using reusable bags when shopping (sử dụng túi có thể tái sử dụng khi mua sắm).

Đáp án:

1 - c / 2 - a / 3 - b / 4 - e / 5 - d.

5. Find someone who … Work in groups. Ask and answer to find someone who does the things in 4.

Câu trả lời tham khảo:

A: Do you walk to school?

B: Yes, I do.

A: Do you use reusable bags when shopping?

B: No, I don’t.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 11 Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Giải tiếng Anh 6 Unit 11: Our Greener World:

Tác giả: Trần Linh Giang


Tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 2 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833