A Closer Look 2 - Unit 12 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 61, 62 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 12: A Closer Look 2 - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 61, 62 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6 Unit 12.
ZIM Academy
23/09/2023
a closer look 2 unit 12 tieng anh 6 global success trang 61 62 tap 2

Key takeaways

 • Từ vựng: fast, tall, noisy, nice, hot, light, quiet, heavy, large.

 • Hiểu thêm về Superlative form và cách sử dụng trong câu.

Grammar

1. Write the superlative form of the adjectives in the table below.

Fast 

 • Đáp án: fastest

 • Định nghĩa: nhanh 

 • Phiên âm: /fɑːst/

Tall

 • Đáp án: tallest

 • Định nghĩa: cao 

 • Phiên âm: /tɔːl/

Noisy

 • Đáp án: noisiest

 • Định nghĩa: nhanh 

 • Phiên âm: /nɔɪz/

nice

 • Đáp án: nicest

 • Định nghĩa: tử tế

 • Phiên âm: /naɪs/

hot

 • Đáp án: hotest

 • Định nghĩa: nóng bức

 • Phiên âm: /hɒt/

light

 • Đáp án: lightest

 • Định nghĩa: nhẹ

 • Phiên âm: /laɪt/

quiet

 • Đáp án: quiest

 • Định nghĩa: nhanh 

 • Phiên âm: /ˈkwaɪ.ət/

heavy

 • Đáp án: heaviest

 • Định nghĩa: nặng nề

 • Phiên âm: /ˈhev.i/

large

 • Đáp án: largest

 • Định nghĩa: to lớn

 • Phiên âm: /lɑːdʒ/

2. Complete the following sentences with superlative form of the adjectives in brackets. 1 is an example.

1. Bonbon can move 10 tons; it's the _______ of all. (strong)

 • Đáp án: Strongest

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta đang so sánh sức mạnh của Bonbon với những cái khác. Để tạo dạng superlative của tính từ "strong" (mạnh), chúng ta thêm hậu tố "est" vào cuối từ để tạo thành "strongest" (mạnh nhất).

2. This robot can understand all of what we say. It's the _______ in the robot show. (smart)

 • Đáp án: smartest

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta so sánh sự thông minh của robot này với các robot khác trong cuộc trình diễn robot. Để tạo dạng superlative của tính từ "smart" (thông minh), chúng ta thêm hậu tố "est" vào cuối từ để tạo thành "smartest" (thông minh nhất).

3. He is the _______ in our class; he is about 1.8 m tall. (tall)

 • Đáp án: tallest 

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta so sánh chiều cao của anh ta với các học sinh khác trong lớp. Để tạo dạng superlative của tính từ "tall" (cao), chúng ta thêm hậu tố "est" vào cuối từ để tạo thành "tallest" (cao nhất).

4. This is the _______ of all home robots; we can put it in our bag. (small)

 • Đáp án: smallest

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta so sánh kích thước của robot này với các robot khác. Để tạo dạng superlative của tính từ "small" (nhỏ), chúng ta thêm hậu tố "est" vào cuối từ để tạo thành "smallest" (nhỏ nhất).

5. This robot is only 200 dollars. It's the _______ in our shop. (cheap)

 • Đáp án: cheapest

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta so sánh giá của robot này với các robot khác trong cửa hàng. Để tạo dạng superlative của tính từ "cheap" (rẻ), chúng ta thêm hậu tố "est" vào cuối từ để tạo thành "cheapest" (rẻ nhất).

3. Complete the following sentences with comparative or superlative form of the adjectives in brackets.

1. My brother's room is _______ than mine. (tidy)

 • Đáp án: tidier

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta đang so sánh sự ngăn nắp của phòng của anh trai tôi với phòng của tôi. Để tạo dạng so sánh hơn của tính từ "tidy" (ngăn nắp), chúng ta thêm hậu tố "ier" vào cuối từ để tạo thành "tidier" (ngăn nắp hơn).

2. The _______ desert of all is the Sahara and it's in Africa. (hot)

 • Đáp án: hottest

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta đang so sánh sự nóng bức của các sa mạc với nhau. Để tạo dạng so sánh cao nhất của tính từ "hot" (nóng), chúng ta thêm hậu tố "est" vào cuối từ để tạo thành "hottest" (nóng nhất).

3. Travelling by plane is _______ than going by car. (fast)

 • Đáp án: faster

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta đang so sánh tốc độ của việc đi du lịch bằng máy bay với việc đi bằng ô tô. Để tạo dạng so sánh hơn của tính từ "fast" (nhanh), chúng ta thêm hậu tố "er" vào cuối từ để tạo thành "faster" (nhanh hơn).

4. Who is the _______ in your family? (tall)

 • Đáp án: tallest

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta đang hỏi ai là người cao nhất trong gia đình bạn. Để tạo dạng so sánh cao nhất của tính từ "tall" (cao), chúng ta thêm hậu tố "est" vào cuối từ để tạo thành "tallest" (cao nhất).

5. I think dogs are _______ than cats. (smart)

 • Đáp án: smarter

 • Giải thích: Trong câu này, chúng ta đang so sánh sự thông minh của chó và mèo. Để tạo dạng so sánh hơn của tính từ "smart" (thông minh), chúng ta thêm hậu tố "er" vào cuối từ để tạo thành "smarter" (thông minh hơn).

4. Work in pairs. Look at the information of the three robots: M10, H9, and A3 and talk about each of them, using superlative adjectives.

Bài mẫu: 

 • M10 is the most expensive of the three robots. (M10 là đắt nhất trong ba robot.)

 • M10 is the shortest of the three robots. (M10 ngắn nhất trong số ba robot.)

 • M10 is the lightest of the three robots. (M10 nhẹ nhất trong ba robot.)

 • H9 is the cheapest of the three robots. (H9 rẻ nhất trong ba robot.)

 • A3 is the heaviest of the three robots. (A3 nặng nhất trong ba robot.)

 • A3 is the oldest of the three robots. (A3 nhiều tuổi nhất trong ba robot.)

5. Work in pairs. Ask your partner to find in your class someone who is …

Bài mẫu: 

A: Who is the tallest in our class? (Ai cao nhất lớp chúng ta?)

B: Taiis the tallest in our class. (Tai cao nhất lớp chúng ta.)

A: Who is the oldest in our class? (Ai nhiều tuổi nhất trong lớp của chúng ta?)

B: Our teacher is the oldest in our class. (Giáo viên của chúng ta là người lớn tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.)

A: Who is the smartest in our class? (Ai thông minh nhất trong lớp của chúng ta?)

B: Tan the smartest in our class. (Tan là người thông minh nhất trong lớp.)

A: Who is the shortest in our class? (Ai thấp nhất trong lớp của chúng ta?)

B: Quy is the shortest in our class. (Quy thấp nhất trong lớp.)

A: Who is the biggest in our class? (Ai là người lớn nhất trong lớp của chúng ta?)

B: Khoi is the biggest in our class. (Khoi to nhất lớp.)

A: Who is the smallest in our class? (Ai là người nhỏ trong lớp của chúng ta?)

B: You are the smallest in our class. (Bạn là người nhỏ nhất trong lớp của chúng ta.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 12 A Closer Look 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Unit 12: Communication.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo


Tài liệu tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 2 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833