Tiếng Anh 6 Unit 3: My Friends - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết về các bài tập Unit 3: My Friends - Tiếng Anh lớp 6 sách mới (Global Success). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
ZIM Academy
23/07/2023
tieng anh 6 unit 3 my friends dap an va giai thich chi tiet

Unit 3: My Friends xoay quanh chủ đề về những người bạn thân, đây là một trong những chủ đề quen thuộc và gần gũi nhất. Trong Unit này, học sinh sẽ được học về từ vựng, cách mô tả đặc điểm ngoại hình và nét tính cách của những người bạn thân bằng tiếng Anh. Để giúp học sinh chuẩn bị bài hiệu quả, bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: My Friends (Global Success).

Getting Started

A surprise guest

1. Listen and read.

2. Fill in the blanks with the words from the conversation.

3. Label the body parts with the words in the box.

4. Work in groups. Complete the word webs.

5. Guessing: Work in groups. Take turns to describe a classmate. Other group members guess who he/she is.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Getting started.

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Match the adjectives to the pictures.

2. Use the adjectives in the box to complete the sentences. Pay attention to the highlighted words / phrases.

3. Friendship flower: Work in groups. Write two personality adjectives for each group member.

Pronunciation

4. Listen and circle the words you hear. Then repeat.

5. Listen. Then practise the chant. Notice the rhyme.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: A closer look 1.

A Closer Look 2

Grammar

1. Put the verbs in brackets in the present continuous.

2. Look at the pictures. Write sentences like the example. Use positive or negative present continuous verbs.

3. Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer.

4. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.

5. Charades: Take turns to mime different actions. Others guess what you are doing.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: A closer look 2.

Communication

Everyday English

1. Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Pay attention to the highlighted questions.

2. Work with a classmate. Ask him / her about his / her best friend. Remember to use the two questions highlighted in 1.

Date of birth and personality

3. Read about these students in 4Teen magazine. Use one or two adjectives to describe them.

4. We may have different personalities because we have different birthdays.

5. Read the descriptions in 4. Share your opinion with the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Communication.

Skills 1

Reading

1. Look at the advertisement above and answer the questions.

2. Read the text and write T (True) or F (False). Correct the false statements.

Speaking

3. Work in groups. Read about the three students below. Is the Superb Summer Camp suitable for all of them? Why or Why not?

4. Think about yourself. Do you want to go to this kind of camp? Why or Why not?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Skills 1.

Skills 2

Listening

1. What are the students doing in each picture?

2. Listen to Mi and Minh talking about their best friends. Look at the picture below and say which one is Lan and which one is Chi.

3. Listen to the talk again. Fill each blank with a word / number you hear.

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer about your best friend. Use these notes to help you.

5. Write a diary entry of about 50 words about your best friend. Use the answers to the questions in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Skills 2.

Looking Back

Vocabulary

1. Choose the correct answer A, B or C.

2. Answer questions about your classmates.

Grammar

3. Put the verbs in brackets in the present continuous.

4. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Looking back.

Project

1. Stick a photo / drawing of the friend sitting next to you on a large sheet of paper.

2. Interview your friend to find out about him / her (e.g. favourite subjects, favourite books, what he / she likes, etc.)

3. Write a short description of your friend. Describe his / her appearance and personality. And some information you have from the interview.

4. Decorate the page. Show it to your class and talk about it.

5. Together make a class yearbook.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 3: My Friends (Global Success) đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 6.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Review 1.

Tác giả: Trương Nguyễn Khánh Linh

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu