Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết về các bài tập Unit 4: My Neighbourhood - Tiếng Anh lớp 6 sách mới (Global Success). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
ZIM Academy
01/08/2023
tieng anh 6 unit 4 my neighbourhood dap an va giai thich chi tiet

Unit 4: My Neighbourhood trong chương trình Tiếng Anh 6 khai thác chủ đề về khu vực sinh sống. Nhằm giúp học sinh chuẩn bị bài tại nhà cũng như tiếp thu bài trên lớp tốt hơn, bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết các bài tập trong Unit 4: My Neighbourhood - Tiếng Anh lớp 6 Global Success.

Getting Started

Lost in the old town!

1. Listen and read.

2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions.

3. Read the conversation again. Put the actions in order.

4. Find and underline the following directions in the conversation.

5. Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and he/she tries to guess. Then swap.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Getting started.

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words.

2. Work in pairs. Ask and answer questions about where you live.

3. Work in groups. Ask and answer about your neighbourhood. You can use the adjectives below.

Pronunciation

4. Listen and repeat these words.

5. Listen and practice the chant. Notice the sounds /ɪ/ and /iː/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: A Closer Look 1.

A Closer Look 2

Grammar

1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.

3. Look at the pictures of the two neighbourhoods: Binh Minh and Long Son. Compare two neighbourhoods. You can use the adjectives below.

4. Work in pairs. Ask and answer questions about Binh Minh and Long Son neighbourhood using the picture in 3.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: A Closer Look 2.

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversations.

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school.

An audio guide to a place

3. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blank.

4. Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Communication.

Skills 1

Reading

1. Read Khang's blog. Look at the words in the box then find them in the text and underline them. What do they mean?

2. Read Khang’s blog again and fill the table with the information.

3. Read Khang’s blog again. Then answer the questions.

Speaking

4. Make notes about your neighbourhood. Think about what you like / dislike about it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Listen to the conversation between Khang and Vy and tick (✓) T (True) or F (False).

2. Listen to the conversation again and fill the blanks.

Writing

3. Tick (✓) what you like or dislike about a neighbourhood.

4. Write a paragraph of about your neighbourhood saying what you like and dislike about it. Use Khang's blog as a model.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Skills 2.

Looking Back

Vocabulary

1. Write the name for each picture.

Grammar

2. Put the following adjectives in the correct column.

3. Now write their comparative forms in the table below.

4. Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms of the adjectives below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Looking Back.

Project

1. Draw a map of a neighbourhood. Write names of at least five places on your map.

2. Work in pairs. Take turns to ask for and give directions to the places on the map.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Project.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 4 My Neighbourhood. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Unit 5.

Tác giả: Trần Linh Giang

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu