Getting Started - Unit 6 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 58, 59 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Getting Started - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 58, 59 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả tiếng Anh 6 Unit 6.
ZIM Academy
18/08/2023
getting started unit 6 tieng anh 6 global success trang 58 59 tap 1

Key takeaways

 • Từ vựng về chủ đề đón Tết: celebrate (v), decorate (v), gathering (n), lucky money (n), special (adj), banh chung and banh tet (n), peach flower (n).

 • Hỏi đáp về những phong tục truyền thống đón Tết.

1. Listen and read.

Từ vựng cần lưu ý:

celebrate (v) /ˈsɛlɪbreɪt/: ăn mừng

 • Ex: Thanh celebrated her birthday last week.

(Dịch: Thanh đã ăn mừng sinh nhật của cô ấy cuối tuần qua.)

decorate (v) /ˈdɛkəreɪt/: trang trí

 • Ex: We always decorate our house before Tet.

(Dịch: Chúng tôi luôn trang trí nhà cửa trước Tết.)

gathering (n) /ˈɡæðərɪŋ/: sự tụ họp

 • Ex: I enjoyed the gathering with my friends last Monday.

(Dịch: Tôi đã rất tận hưởng buổi tụ họp với bạn bè thứ Hai vừa rồi.)

lucky money (n) /ˈlʌki ˈmʌni/: lì xì

 • Ex: Children love getting lucky money from their relatives.

(Dịch: Trẻ con rất thích được nhận lì xì từ họ hàng.)

special (adj) /ˈspɛʃᵊl/: đặc biệt

 • Ex: Tet is a very special festival to Vietnamese people.

(Dịch: Tết là một lễ hội rất đặc biệt đối với người Việt Nam.)

2. What are Linda and Phong talking about?

Đáp án: B. Tet in Viet Nam.

Giải thích: Ở dòng 2, khi Linda hỏi “does Viet Nam celebrate New Years?” (“Việt Nam có chào mừng năm mới không?”), Phong đã trả lời “We have Tet” (“Chúng tôi có lễ Tết”). Phần còn lại của đoạn hội thoại tập trung xung quanh việc Linda hỏi những câu hỏi về ngày Tết: “When is Tet?” (“Tết diễn ra vào thời gian nào?”), “What do you do at Tet?” (“Các bạn làm gì vào dịp Tết?”), “Is Tet a time for family gatherings?” (“Tết có phải là thời điểm để tụ họp gia đinh không?”), “Is there anything special people should do?” (“Có gì đặc biệt mà mọi người nên làm không?”). Cùng với đó, Phong trả lời cô ấy: “This year, it’s in January” (“Năm nay, Tết diễn ra vào tháng Một”), “We clean our homes and decorate them with flowers” (“Chúng tôi dọn dẹp nhà cửa và trang hoàng chúng với nhiều loại hoa”), và “We should say “Happy New Year” when we meet people, and we shouldn’t break anything” (“Chúng tôi nên nói “Chúc mừng năm mới” khi chúng tôi gặp người khác, và chúng tôi không nên đập vỡ đồ đạc”). Như vậy, đoạn hội thoại này có nội dung chính là hai người bạn, Linda và Phong trò chuyện, hỏi đáp về ngày Tết.

3. Complete the sentences about Tet with the information from the conversation in 1.

1. This year Tet is in ____________.

 • Đáp án: January

 • Từ khóa câu hỏi: This year, Tet, in.

 • Loại từ cần điền: Danh từ.

 • Vị trị thông tin: Ở dòng số 4, Phong nói “This year, it’s in January”.

 • Giải thích: Ở đoạn này, Linda vừa hỏi rằng Tết thường diễn ra vào thời gian nào, và Phong trả lời rằng nó diễn ra ở các thời điểm khác nhau tùy từng năm, nhưng năm nay thì ngày lễ rơi vào tháng Một.

2. We decorate our____________.

 • Đáp án: homes

 • Từ khóa câu hỏi: decorate.

 • Loại từ cần điền: Danh từ.

 • Vị trị thông tin: Ở dòng số 6, Phong nói “We clean our homes and decorate them with flowers.”

 • Giải thích: Ở đoạn này, Linda đã hỏi rằng mọi người thường làm gì vào dịp Tết, và Phong trả lời rằng họ dọn dẹp và trang trí nhà cửa.

3. Tet is a time for family____________.

 • Đáp án: gatherings

 • Từ khóa câu hỏi: Tet, time, family.

 • Loại từ cần điền: Danh từ.

 • Vị trị thông tin: Ở dòng số 8, Linda hỏi “Is Tet a time for family gatherings?”; ở dòng số 9 Phong trả lời “Yes”.

 • Giải thích: Ở đoạn này, Linda hỏi rằng Tết có phải thời điểm để tụ họp gia đình không, và Phong khẳng định là có. 

4. Children get____________ ____________.

 • Đáp án: lucky money

 • Từ khóa câu hỏi: children, get.

 • Loại từ cần điền: Danh từ.

 • Vị trị thông tin: Ở dòng số 11, 12, Phong nói “Yes, and another good thing about Tet is that children get lucky money.”

 • Giải thích: Ở đây, Phong đang kể thêm về những phong tục ngày Tết, đó là việc trẻ em được nhận tiền lì xì vào dịp lễ này.

5. People shouldn’t ____________ anything.

 • Đáp án: break

 • Từ khóa câu hỏi: shouldn’t, anything.

 • Loại từ cần điền: Động từ.

 • Vị trị thông tin: Ở dòng số 15, 16, Phong nói “We should say "Happy New Year" when we meet people, and we shouldn't break anything.”

 • Giải thích: Ở đây, sau khi Linda hỏi rằng có điều gì đặc biệt mà mọi người nên làm không, thì Phong trả lời rằng mọi người nên nói “Chúc mừng năm mới” khi gặp người khác, và không nên đập vỡ đồ đạc.

4. Match the words/phrases in the box with the pictures.

 1. lucky money

 2. peach flowers

 3. banh chung and banh tet

 4. family gathering

Đáp án: 

 1. b

 2. c

 3. d

5. Write two things or activities and share them with the class. The class listens and decides whether they are about or not about Tet.

Câu trả lời tham khảo:

Student: Lucky money.

Class: It’s about Tet.

Student: Eating ice cream.

Class: It’s not about Tet.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 6 Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success.

Giải tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet Holiday:

Tác giả: Trần Linh Giang


Tài liệu tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 1 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833